Wdrożenie systemu ERP w chmurze

W dobie rewolucji cyfrowej przechodzenie na rozwiązania chmurowe stało się trendem w biznesie. Kluczowym elementem dla wyboru modelu systemu ERP nie jest już wielkość firmy, a elastyczność rozwiązania, bezpieczeństwo, dostępność dla różnych interfejsów oraz czas i koszt związany z wdrożeniem.

Zanim przystąpimy do porównywania ofert należy przeprowadzić dokładną analizę potrzeb naszego środowiska IT pod kątem konkretnego rozwiązania ERP, jak również systemów satelitarnych np. e-sklepu, B2B, WMS czy MES.

Firmy produkcyjne poszukują rozwiązań umożliwiających kierowanie procesami, które zagwarantują ciągłość produkcji. Kluczowa w tym miejscu będzie architektura wykorzystywanych rozwiązań i możliwości integracji. Z punktu widzenia danego rozwiązania można ustalić możliwość pracy w chmurze. Często buduje się rozwiązania hybrydowe. Pewne systemy dostępne są wyłącznie w chmurze, a inne lokalnie. Wybrane rozwiązania mogą być także używane w modelu usługowym On-Premise. W ten sposób powstaje architektura zapewniająca bezpieczeństwo pracy, a także optymalizację kosztów.  W każdej branży mogą pojawiać się inne oczekiwania, np. dla e-commerce najistotniejszym czynnikiem będą mobilność i gwarancja dostępu systemu z każdego miejsca. Dzięki temu, przedsiębiorca może zapewnić wysoki poziom obsługi klienta.

Wdrożenie systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem we własnej infrastrukturze nie zawsze jest najlepszym wyborem. W dłuższej perspektywie może okazać się projektem znacząco droższym. W przypadku rozwiązań chmurowych, dostarczanie nowych usług, rozszerzanie lub zmniejszanie zakresu systemu jest prostsze i nie zależy od posiadanej architektury. Dostęp do nowych aplikacji jest natychmiastowy i nie wiąże się z przeprowadzeniem skomplikowanych, technicznych instalacji w przedsiębiorstwie. Elastyczność i skalowalność w rozwiązaniach chmurowych pomagają dostosować się do nowych wyzwań stawianych przez biznes i rynek.

Firmy mogą rozważać wiele wariantów pracy w chmurze, natomiast warunkiem koniecznym jest ustalenie właściwej strategii. Każde rozwiązanie zależy od możliwości firmy, biznesu oraz celów, które stawia sobie przedsiębiorstwo. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze specjalistów posiadających doświadczenie w tym obszarze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*