Wdrożenie systemu ERP w chmurze

W dobie rewolucji cyfrowej przechodzenie na rozwiązania chmurowe stało się trendem w biznesie. Kluczowym elementem dla wyboru modelu systemu ERP nie jest już wielkość firmy, a elastyczność rozwiązania, bezpieczeństwo, dostępność dla różnych interfejsów oraz czas i koszt związany z wdrożeniem. Zanim przystąpimy do porównywania of...
Czytaj więcej

Jak przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

Inwestycja w pozyskanie oraz wdrożenie systemu ERP jest znacząca zarówno pod względem zasobów finansowych, jak również zasobów ludzkich. W czasie wprowadzenia systemu zaangażowani są pracownicy, których aktywne uczestnictwo pomaga w budowie, weryfikacji i testowaniu oprogramowania. Przed jakimi problemami st...
Czytaj więcej