IFS APPLICATIONS™ – Produkcja dopasowana do potrzeb

System IFS Applications™ wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom produkcyjnym, od momentu opracowania produktu, przez marketing i produkcję, po dystrybucję. Niezależnie od tego, czy działalność firmy opiera się na jednym modelu produkcyjnym, czy na produkcji mieszanej, IFS Applications uwzględnia różnorodne potrzeby. Jako kompletny pakiet oprogramowania dla przedsiębiorstw, system kompleksowo obsługuje procesy administracyjne i inne działania biznesowe.

PRODUKCJA MIESZANA

Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w branży produkcyjnej jest elastyczność – umiejętność precyzyjnego przewidywania i szybkiego reagowania na zmienne wymagania rynkowe. Wiele firm osiąga to, opracowując strategie wykorzystujące wiele modeli i środowisk produkcyjnych. Niezależnie od tego, w jakim środowisku produkcyjnym działa firma, system IFS Applications pomoże usprawnić jej działania w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności. Dzięki funkcjom obsługi wielu zakładów, różnych systemów walutowych i wielu języków IFS Applications ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, równocześnie zapewniając elastyczność wyboru lokalizacji zasobów produkcyjnych bez obniżania zdolności dostawczych.

OSZCZĘDNE I PRZEJRZYSTE PROCESY

Możliwości IFS Applications w zakresie obsługi produkcji odchudzonej umożliwiają tworzenie wyłącznie niezbędnych zapotrzebowań zaopatrzeniowych i materiałowych. Dzięki wszechstronnemu, generowanemu w czasie rzeczywistym widokowi działań, system wspomaga podejmowanie trafnych decyzji w odpowiednim momencie, pozwalając na redukcję produkcji w toku, skrócenie czasów jednostkowych, obniżenie kosztów, zwiększenie zwrotów z inwestycji, skrócenie czasów realizacji zamówień i osiąganie innych celów o znaczeniu strategicznym.

Obsługa planowania potrzeb materiałowych sterowanych popytem (DDMRP) umożliwia połączenie strategicznego zarządzania zapasami, dynamicznego korygowania harmonogramu dostaw oraz planowania sterowanego rzeczywistym popytem i przejrzystą realizację procesów opartą na współpracy. Przekłada się to na wyższy poziom obsługi klienta, optymalizację zapasów, krótsze czasy realizacji i niższe koszty łańcucha dostaw.

IFS Applications zapewnia też generowany w czasie rzeczywistym przegląd sytuacji biznesowej, wspomagając decyzyjność. Komponent IFS Wizualizator Produkcji wspiera działania planistów i kadry zarządzającej. To konfigurowalne rozwiązanie dostarcza bieżących informacji o statusie produkcji z perspektywy zasobów (maszyn i załogi) i materiałów. Będąc czymś więcej niż typowym narzędziem prezentacji danych, rozwiązanie to generuje alerty dotyczące podejmowania działań wspierających procesy produkcyjne oraz umożliwia reakcję. Funkcja automatycznego odświeżania umożliwia monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym.

KONFIGURATOR SPRZEDAŻY – OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ZASOBÓW

Dzięki zintegrowanemu konfiguratorowi sprzedaży handlowcy otrzymują precyzyjne i aktualne dane z zakresu zdolności produkcyjnych i dostaw. Dzięki temu są w stanie błyskawicznie tworzyć kosztorysy, co sprawia, że klienci od razu mogą zobaczyć zamówione konfiguracje, dowiedzieć się, jak długo potrwa realizacja składanych zamówień i ile będą one kosztować. Rozwiązanie usprawnia planowanie i budżetowanie, co w efekcie zwiększa satysfakcję klienta i przekłada się na obustronne korzyści. W razie zmian przepisów, trendów i innych czynników biznesowych konfigurator sprzedaży można natychmiast zaktualizować tak, by sprzedawcy zawsze wiedzieli, co mogą oferować klientom – niezależnie od tego, jak daleko od biura będą się znajdować. Z tego efektywnego narzędzia B2B mogą również korzystać przedstawiciele, pośrednicy sprzedażowi i dystrybutorzy.

CYFROWE BLIŹNIAKI

Cyfrowa kopia produktu pozwala nadzorować jego użytkowanie i proaktywnie podejmować działania prewencyjne. IFS Business Cockpit™ i IFS IoT Business Connector™ to narzędzia, które umożliwiają śledzenie i monitorowanie procesów i wyników oraz zarządzanie nimi. Jednoczesny dostęp do danych z różnych źródeł pozwala na podejmowanie właściwych działań biznesowych. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie analityki biznesowej od etapu predykcyjnego po zapobiegawczy, obejmując szeroki zakres funkcji – od wglądu strategicznego po wspomaganie podejmowania decyzji operacyjnych. Pozwala to usprawnić i przyspieszyć procesy decyzyjne przedsiębiorstwa.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA I OBSŁUGA KLIENTA

IFS Applications umożliwia firmie zwiększenie zysków poprzez oferowanie większego zakresu usług posprzedażnych bez konieczności instalowania aplikacji firm trzecich. System automatycznie kategoryzuje każdy wysyłany produkt jako element usługi, a autoryzowany personel sprzedażowy i serwisowy ma pełny dostęp do danych na temat wybranego sprzętu, jego historii, wykorzystania, harmonogramów obsługi technicznej i rejestrów klienta. Może również aktualizować te dane.

OBSŁUGA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU I ZASOBÓW

IFS Applications wychodzi poza zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), zapewniając lepszą integrację i bardziej efektywne zarządzanie trzema kluczowymi obszarami biznesowymi – produktem, zasobami i współpracą z klientem. Dzięki IFS Applications można łatwiej i szybciej podejmować decyzje biznesowe na każdym etapie łańcucha wartości produktu. Dla przykładu funkcja szacowania ofertowego umożliwia ustalenie najlepszej ceny ofertowej, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak sposób produkcji, rentowność i pełny cykl eksploatacji.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Aplikacja IFS Eco-footprint Management™ umożliwia wykorzystanie komponentów IFS Applications rejestrujących koszty finansowe do generowania informacji na temat wpływu na środowisko naturalne. Bezproblemowy dostęp do danych gromadzonych przez aplikacje biznesowe pozwala na łatwy pomiar i dokładne dokumentowanie stopnia ekologiczności prowadzonych działań. Przejrzysta dokumentacja pozwala również wykazać, że działania firmy są zgodne z normami, takimi jak REACH, WEEE i RoHS i metodologiami postępowania, takimi jak HACCP.

WIZUALIZATOR PRODUKCJI

To konfigurowalne rozwiązanie zapewnia bieżące informacje nt. statusów produkcji z perspektywy zasobów (maszyn) i materiałów. Generuje również powiadomienia dotyczące działań wspierających procesy produkcyjne. Funkcja automatycznego odświeżania jest przydatna w monitorowaniu produkcji w czasie rzeczywistym.

IFS LOBBY™

IFS Lobby oferuje zaawansowane, elastyczne, oparte na rolach interfejsy dostosowane do wymagań użytkownika.

 

#forthechallengers

ifs.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*