Perspektywy rozwój i ograniczenia rozwiązań chmurowych w polsce 2020

System ERP w chmurze jeszcze nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem na naszym rynku. Różnice technologiczne i formalne rozwiązań OnPremise i Cloud są bardzo istotne, warto jednak zacząć od spojrzenia na te dwie technologie z pewnej perspektywy.

Przede wszystkim – nie ma jedynej słusznej definicji systemu ERP w Cloud. W zasadzie nawet outsourcing sprzętu do centrum obliczeniowego jest pewną formą koncepcji Cloud, a takie rozwiązania pojawiły się w Polsce już dobrych parę lat temu. Na drugim biegunie rozwiązań Cloud możemy sobie wyobrazić rozwiązanie w pełni zunifikowane dla wszystkich korzystających z niego klientów, serwisowane w sposób całkowicie globalny i wiążące się z miesięczną opłatą obejmującą wszystkie koszty sprzętowe i administracyjne. Pośrodku istnieje wiele rozwiązań hybrydowych – jak chociażby przeniesienie sprzętu i oprogramowania do centrum obliczeniowego (chmury) oraz outsourcing wszystkich usług administracyjnych (lub tylko systemowych i bazodanowych) do dostawcy chmury za stałą opłatą miesięczną, jednakże przy zachowanym tradycyjnym modelu zakupu licencji oraz z możliwością pełnego wpływu na kształt oprogramowania (tzn. realizacji modyfikacji unikalnych dla firmy klienta). Wyłania nam się tym samym pierwsza podstawowa zasada – dopytajmy najpierw dostawcę, jaki konkretnie model rozwiązania w chmurze może zaoferować, gdyż różnorodność rozwiązań jest znaczna. Oczywiście im bardziej zróżnicowana jest oferta dostawcy, tym łatwiej będzie dograć z nim szczegóły optymalnego rozwiązania. Jeśli zaś dostawca oferuje jedyne słuszne rozwiązanie chmurowe – być może po bliższej analizie odkryjemy punkty, które są nie do zaakceptowania dla konkretnej firmy.

Rozwiązania chmurowe co do zasady są w średnim okresie tańsze. Oczywiście porównując koszty, należy pamiętać o wszystkich kosztach, niekiedy „ukrytych” – tj. kosztach utrzymania nie tylko komputerów, ale także samej serwerowni (koszty energii elektrycznej, klimatyzacji) czy systemów backupu, kontroli bezpieczeństwa, autentykacji itp., specjalistów potrzebnych do ich nadzorowania i administracji itp. W zależności od dojrzałości rozwiązania i dostawcy – systemy chmurowe są również łatwiej serwisowalne (stabilność rozwiązania, nanoszenie poprawek, upgrade’y). Potencjalnie bardzo ważnym aspektem jest skalowalność – możliwość efektywnej reakcji na zmianę obciążenia w krótkim czasie (np. zamknięcie miesiąca), jak i dłuższym okresie (np. rozwój organizacji / oddziałów firmy). Chmura rozliczana opłatą miesięczną jest również bardziej elastyczna w przypadku nietrafionej inwestycji i potrzeby zmiany dostawcy.

Chmura daje potencjał łatwego dostępu do systemu ERP z dowolnego miejsca na świecie – zatem dla firm o rozproszonej strukturze jest to bardzo ważny parametr, dający konkretne korzyści biznesowe, przyspieszający procesy, ułatwiający komunikację, zwiększający jakość danych i zaangażowanie pracowników. Z drugiej strony chyba najczęstszą obawą przy wyborze rozwiązania w chmurze są kwestie związane z bezpieczeństwem. W tym kontekście przede wszystkim chodzi o odporność na ataki hakerskie, gdyż bezpieczeństwo rozumiane jako stabilność dostępu oraz odporność na awarie – w przypadku chmury zazwyczaj jest wyższe niż w przypadku OnPremise. Analizując potencjalne rozwiązanie w chmurze, warto zatem skupić się na ewaluacji ryzyk związanych z nieuprawnionym dostępem do systemu i danych. Pamiętajmy jednak o tym, że również rozwiązania OnPremise nie są z definicji odporne na ataki prowadzone technikami informatycznymi czy socjotechnicznymi, zaś wewnętrzne zespoły IT mogą być wręcz mniej doświadczone i świadome tych zagrożeń niż certyfikowane zespoły wysokiej klasy specjalistów zatrudnianych przez centra obliczeniowe dostawców Cloud.

Bartłomiej Denkowski
PreSales Director
IFS Europe East

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*