Perspektywy rozwój i ograniczenia rozwiązań chmurowych w polsce 2020

System ERP w chmurze jeszcze nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem na naszym rynku. Różnice technologiczne i formalne rozwiązań OnPremise i Cloud są bardzo istotne, warto jednak zacząć od spojrzenia na te dwie technologie z pewnej perspektywy.

Przede wszystkim – nie ma jedynej słusznej definicji systemu ERP w Cloud. W zasadzie nawet outsourcing sprzętu do centrum obliczeniowego jest pewną formą koncepcji Cloud, a takie rozwiązania pojawiły się w Polsce już dobrych parę lat temu. Na drugim biegunie rozwiązań Cloud możemy sobie wyobrazić rozwiązanie w pełni zunifikowane dla wszystkich korzystających z niego klientów, serwisowane w sposób całkowicie globalny i wiążące się z miesięczną opłatą obejmującą wszystkie koszty sprzętowe i administracyjne. Pośrodku istnieje wiele rozwiązań hybrydowych – jak chociażby przeniesienie sprzętu i oprogramowania do centrum obliczeniowego (chmury) oraz outsourcing wszystkich usług administracyjnych (lub tylko systemowych i bazodanowych) do dostawcy chmury za stałą opłatą miesięczną, jednakże przy zachowanym tradycyjnym modelu zakupu licencji oraz z możliwością pełnego wpływu na kształt oprogramowania (tzn. realizacji modyfikacji unikalnych dla firmy klienta). Wyłania nam się tym samym pierwsza podstawowa zasada – dopytajmy najpierw dostawcę, jaki konkretnie model rozwiązania w chmurze może zaoferować, gdyż różnorodność rozwiązań jest znaczna. Oczywiście im bardziej zróżnicowana jest oferta dostawcy, tym łatwiej będzie dograć z nim szczegóły optymalnego rozwiązania. Jeśli zaś dostawca oferuje jedyne słuszne rozwiązanie chmurowe – być może po bliższej analizie odkryjemy punkty, które są nie do zaakceptowania dla konkretnej firmy.

Rozwiązania chmurowe co do zasady są w średnim okresie tańsze. Oczywiście porównując koszty, należy pamiętać o wszystkich kosztach, niekiedy „ukrytych” – tj. kosztach utrzymania nie tylko komputerów, ale także samej serwerowni (koszty energii elektrycznej, klimatyzacji) czy systemów backupu, kontroli bezpieczeństwa, autentykacji itp., specjalistów potrzebnych do ich nadzorowania i administracji itp. W zależności od dojrzałości rozwiązania i dostawcy – systemy chmurowe są również łatwiej serwisowalne (stabilność rozwiązania, nanoszenie poprawek, upgrade’y). Potencjalnie bardzo ważnym aspektem jest skalowalność – możliwość efektywnej reakcji na zmianę obciążenia w krótkim czasie (np. zamknięcie miesiąca), jak i dłuższym okresie (np. rozwój organizacji / oddziałów firmy). Chmura rozliczana opłatą miesięczną jest również bardziej elastyczna w przypadku nietrafionej inwestycji i potrzeby zmiany dostawcy.

Chmura daje potencjał łatwego dostępu do systemu ERP z dowolnego miejsca na świecie – zatem dla firm o rozproszonej strukturze jest to bardzo ważny parametr, dający konkretne korzyści biznesowe, przyspieszający procesy, ułatwiający komunikację, zwiększający jakość danych i zaangażowanie pracowników. Z drugiej strony chyba najczęstszą obawą przy wyborze rozwiązania w chmurze są kwestie związane z bezpieczeństwem. W tym kontekście przede wszystkim chodzi o odporność na ataki hakerskie, gdyż bezpieczeństwo rozumiane jako stabilność dostępu oraz odporność na awarie – w przypadku chmury zazwyczaj jest wyższe niż w przypadku OnPremise. Analizując potencjalne rozwiązanie w chmurze, warto zatem skupić się na ewaluacji ryzyk związanych z nieuprawnionym dostępem do systemu i danych. Pamiętajmy jednak o tym, że również rozwiązania OnPremise nie są z definicji odporne na ataki prowadzone technikami informatycznymi czy socjotechnicznymi, zaś wewnętrzne zespoły IT mogą być wręcz mniej doświadczone i świadome tych zagrożeń niż certyfikowane zespoły wysokiej klasy specjalistów zatrudnianych przez centra obliczeniowe dostawców Cloud.

Bartłomiej Denkowski
PreSales Director
IFS Europe East

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*