Trendy w rozwoju usług serwisowych


Rynek usług wsparcia aplikacji biznesowych dynamicznie się rozwija i ewoluuje w kierunku rozwiązań chmurowych. Wpływ na aktualną sytuację ma kilka czynników.

  • Po pierwsze Klienci coraz częściej sięgają po rozwiązania chmurowe, które stają się standardem zarówno dla podstawowych aplikacji biurowych, jak i rozbudowanych systemów wspierających zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami. Architektura rozwiązań chmurowych stawia przed rynkiem inne wyzwania niż znane (nowe wyzwania w odniesieniu do znanych) dotychczas w świecie „klasycznie” instalowanych systemów.

  • Po drugie zakres kompetencji jakich Klient oczekuje od zespołów wsparcia nie ogranicza się jedynie do znajomości narzędzi IT, a wiedzy biznesowej popartej znajomością procesów objętych systemem.
    Konsultanci i Programiści wchodzący w skład naszego zespołu wspierają merytorycznie Klientów w wielu obszarach m.in. takich jak rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, logistyka czy kontroling. Za główny cel stawiamy sobie tworzenie zespołu, który rozmawia z Klientem w Jego języku, znając uwarunkowania branżowe i otoczenie rynkowe, w którym Klient działa.
    Zespół nasz tworzą wykwalifikowani specjaliści, co czyni nas jednym z najlepszych zespołów w regionie.

  • Po trzecie zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne mające wpływ na rozwój i codzienne funkcjonowanie naszych Klientów. Wychodząc naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu prawnemu i ekonomicznemu rozwijamy i dostosowujemy systemy do bieżących wymagań, wspierając działalność przedsiębiorstw. Odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów tworząc dedykowane produkty takie jak JPK, Split Payment, czy też dostosowujące do regulacji prawnych RODO. Aktywnie pracujemy nad poszerzeniem funkcjonalności Microsoft Dynamics 365, dopasowując rozwiązania do zmian rynkowych i technologicznych.

Z naszego doświadczenia widzimy, że coraz więcej firm, chcąc skupić się na najważniejszych procesach biznesowych, decyduje się na oddawanie w ręce partnerów coraz większego zakresu wsparcia IT.
Przyszłością staną się więc centra kompetencyjne potrafiące utrzymać wysoki poziom usług w pełnym świadczonym zakresie.

 

Marcin Michalik, Dyrektor Działu Serwisu Bonair S.A.
https://www.bonair.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*