Realizacja i nadzór produkcji priorytetem w inwestycjach branży FMCG.

Branża FMCG (Fast Moving Consumer Goods) jest gałęzią gospodarki, która zapewnia na rynku produkty szybko zbywalne. Często sprzedawane w atrakcyjnych dla konsumenta cenach. Zalicza się do nich artykuły pierwszej potrzeby takie jak: żywność, napoje, kosmetyki, środki czystości, alkohol lub wyroby tytoniowe.1

Jest to sektor dynamicznie się rozwijający, w którym panuje duża konkurencja. Działalność biznesowa na rynku FMCG nie należy więc do łatwych. Jedynie firmy, które potrafią szybko reagować na zmieniające się potrzeby konsumentów są w stawnie się na niej utrzymać i rozwijać.

Branża obwarowana jest także rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP, GMP oraz GHP dla branży spożywczej oraz wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP – Good Manufacturing Production) w branży farmaceutycznej.

Produkcja bezpiecznej żywności wiąże się przede wszystkim z kontrolą jakości czy też śledzeniem procesów technologicznych ( traceability). Z tego względu wymaga specjalistycznych narzędzi informatycznych, które w sposób zautomatyzowany będą czuwać nad przebiegiem procesów produkcyjnych. System na każdym etapie musi zapewnić możliwość sprawnego prześledzenia całej historii produktu od zakupu surowca (z identyfikacją dostawcy), po odbiorcę wyrobu gotowego, a także ścisłą ewidencję partii produktu. Realizację traceability umożliwiają systemy MES, których podstawowym zadaniem jest rejestracja zdarzeń zachodzących podczas produkcji.

Prawo farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP nakładają na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia procesu walidacji rozwiązań IT oraz okresowego ich sprawdzania w celu wykrycia potencjalnych pomyłek i błędów w produkcji i dystrybucji. Działania te są bardzo istotne,  ponieważ wystarczy mały błąd w programie informatycznym, aby maszyna zmieniła wielkość dawki składnika tabletki, co może skutkować zagrożeniem życia człowieka. 

Obecnie BPC GROUP POLAND monitoruje około 100 projektów inwestycyjnych w branży FMCG na rok 2019/2020, które dotyczą zaawansowanych systemów IT w obszarze produkcji. Zdecydowana większość (około 69%) dotyczy wdrożenia systemów klasy MES oraz APS, a więc obszaru planowania i bieżącego monitorowania produkcji. Usprawnienia wymaga także obszar utrzymania ruchu, co deklaruje 19% przedsiębiorstw oraz obszar magazynu (12%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych inwestycji z podziałem na klasy systemowe. Przedstawiamy również tabelę 20 przykładowych projektów inwestycyjnych, która pozwala na przeanalizowanie ich pod kątem zatrudnienia i lokalizacji.

 

Struktura planowanych inwestycji:

 

Wybrane projekty inwestycyjne, planowane do realizacji w roku 2019 przez duże i średnie przedsiębiorstwa monitorowane przez BPC GROUP POLAND:

Tabela sporządzona w oparciu o dane analityczne BPC GROUP POLAND zebrane w roku 2018.

 

O firmie BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND jest firmą, która od ponad 10 lat wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MŚP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Jako jedyna firma konsultingowa w Polsce, na bieżąco monitoruje procesy wdrożeniowe w kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstwach. Konsultanci pozyskują dane na temat funkcjonalności systemów IT oraz ich wykorzystaniu w praktyce. Analizują współpracę przedsiębiorców z dostawcami systemów. Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przy realizacji usług doradczych, które konstruowanie są zawsze w oparciu o aktualne dane z rynku na temat ilości i możliwości dostępnych systemów w Polsce. Konsultanci systematycznie monitorują systemy wprowadzane przez producentów wraz z ich aktualizacjami, jak również weryfikują aktualne zasoby kadrowe i kompetencyjne dostawców.

Więcej informacji: www.bpc-group.pl

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Czerwone światło dla niezdrowej żywności.

Dobra praktyka laboratoryjna.

Specjalista pilnie poszukiwany.

Czy IT jest gotowe na branżę spożywczą?

Dostawco – sprawdzam!

 

 

 
  1. https://mfiles.pl/pl/index.php/FMCG

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*