Branża spożywcza inwestuje w produkcję.

Z roku na rok zaostrzają się przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i standardów higieny.

 

Bezpieczna żywność

Zintegrowany system informatyczny musi wspierać wszystkie te zadania, które łączą się z produkcją bezpiecznej żywności, Do takich obszarów należą:

  • Kontrola terminów przydatności do spożycia wyrobów oraz poszczególnych surowców użytych do ich produkcji;
  • Wsparcie mechanizmów monitorowania numerów partii i serii;
  • Specyficzne cechy produktów
  • Lokalizacja w magazynie z zastosowaniem procesów kontroli zgodnych z normami jakości.
Przemysł spożywczy jest działem gospodarki zajmującym się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia. W jego skład wchodzą: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, młyny, wytwornie soków i przetwórstwo warzywno-owocowe, zakłady cukiernicze oraz tytoniowe.1

 

Rozwiązania informatyczne w branży spożywczej

Główną rolą systemów informatycznych w przedsiębiorstwach branży spożywczej jest wspieranie systemu jakości HACCP, który, pozwala na oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności ze względu na jakość oraz ryzyko wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów dystrybucji. System HACCP ma również na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. Pozwala także na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

Rynek produkcji i przetwórstwa żywności jest silnie skoncentrowany. Dominuje na nim od 3 do 5 graczy, którzy kontrolują 80-90% produkcji spożywczych. Udział polskiego kapitału jest niski, w większości przypadków polscy producenci żywności należą do dużych zagranicznych koncernów. Jedynie w przypadku 3 kategorii produktowych udział rodzimych producentów przekracza 50%, a najwyższy udział polskiego kapitału występuje w branży nabiałowo-mleczarskiej, gdzie udział ten sięga 60%.

 

Tracebility – śledzenie surowców

System na każdym etapie wytwarzania musi zapewnić możliwość sprawnego prześledzenia całej historii produktu od zakupu surowca (z identyfikacją dostawcy poprzez wszystkie procesy produkcyjne), aż po odbiorcę wyrobu gotowego, a także ścisłą ewidencję partii produktowych. Obszar ten obwarowany jest ścisłymi kontrolami. Realizację traceability umożliwiają systemy MES, których podstawowym zadaniem jest rejestracja zdarzeń zachodzących podczas produkcji. Każde przedsiębiorstwo, które produkuje lub dystrybuuje żywność zobligowane jest do przestrzegania Unijnego Prawa Żywnościowego, w szczególności Rozporządzenia UE nr 178/2002. W ustępie tym położony jest nacisk na efektywny i prosty sposób na wycofanie z rynku produktów podejrzanych o to, że są one niebezpieczne dla konsumenta.

Obecnie BPC GROUP POLAND monitoruje około 100 projektów inwestycyjnych branży spożywczej, które dotyczą zaawansowanych systemów IT w obszarze produkcji w roku 2019. Zdecydowana większość (około 60%) dotyczy wprowadzania systemów klasy MES oraz APS. Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych inwestycji z podziałem na klasy systemowe. Przedstawiamy również tabelę przykładowych 20 projektów, która pozwala na przeanalizowanie ich pod względem zatrudnienia i lokalizacji.

 

Wybrane projekty inwestycyjne, planowane do realizacji w roku 2019 przez duże i średnie przedsiębiorstwa monitorowane przez BPC GROUP POLAND:

Tabela sporządzona w oparciu o dane analityczne BPC GROUP POLAND zebrane w roku 2018.

 

O firmie BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND jest firmą, która od ponad 10 lat wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MŚP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Jako jedyna firma konsultingowa w Polsce, na bieżąco monitoruje procesy wdrożeniowe w kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstwach. Konsultanci pozyskują dane na temat funkcjonalności systemów IT oraz ich wykorzystaniu w praktyce. Analizują współpracę przedsiębiorców z dostawcami systemów. Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przy realizacji usług doradczych, które konstruowanie są zawsze w oparciu o aktualne dane z rynku na temat ilości i możliwości dostępnych systemów w Polsce. Konsultanci systematycznie monitorują systemy wprowadzane przez producentów wraz z ich aktualizacjami, jak również weryfikują aktualne zasoby kadrowe i kompetencyjne dostawców.

Więcej informacji: www.bpc-group.pl

 

 

 
  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemysł_spożywczy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*