Mobilność w CMMS

Wdrożenia rozwiązań mobilnych pokazują, że czas rozwiązywania awarii może skrócić się nawet o kilkadziesiąt procent. Przykładem może być moduł CMMS na Platformie Proman, dzięki któremu przenośne urządzenia w rękach pracowników utrzymania ruchu, przynoszą zupełnie nowe możliwości.

Przemysł, podobnie jak wiele innych dziedzin naszego życia, bardzo chętnie adoptuje rozwiązania mobilne do swoich potrzeb. Aplikacja mobilna stanowi przedłużenie modułu CMMS również na Platformie Proman. Pozwala dostarczyć niezbędne informacje bezpośrednio pracownikom służb, działających na terenie zakładu. W ten sposób udostępniane są: dane zarządzanych urządzeń, wartości stanów magazynowy części zamiennych, dokumentacja techniczna czy też historia prac wykonanych na urządzeniu lub raporty opisujące pracę urządzeń. Dzięki temu pracownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne dane i podjąć konieczne działania. Zakres udostępnianych informacji może zależeć od fizycznego położenia użytkownika lub realizowanych przez niego zadań. Skraca to dodatkowo czas wykonywanej pracy i ogranicza możliwość popełnienia błędu.


Grzegorz Zimon,
Kierownik ds. Rozwoju Oprogramowania,
PROCOM SYSTEM S.A.

Aplikacja mobilna Platformy Proman może być nośnikiem informacji o zadaniach, jakie muszą być wykonane na terenie zakładu. Zadania te wynikać mogą z harmonogramów przeglądów, obchodów i zgłoszeń awarii. Mechanizmy CMMS pozwalają optymalnie zaplanować pracę i przydzielić ją odpowiednim osobom. Narzędzia mobilne przekazują zaplanowane zadania osobom, które będą je realizować. W ten sposób skraca się czas delegowania zadań i rzeczywistej reakcji na zgłoszony problem.

Urządzenia mobilne mogą być zintegrowane ze sprzętem wykorzystywanym podczas prac: miernikami temperatury, kamerami termicznymi, analizatorami powietrza, czy miernikami drgań. Współpraca tych elementów pozwala na szybkie wykonywanie pomiarów i natychmiastowe zapisywanie ich jako wynik wykonywanego zadania. W ten sposób rozwijany jest zbiór danych, opisujący nadzorowane instalacje. Dane te mogą podlegać raportowaniu i dalszej analizie w celu bardziej efektywnej obsługi urządzeń.

Platforma Proman uzupełniona o rozwiązania mobilne stanowi zintegrowane środowisko, ułatwiające planowanie i realizację pracy służb utrzymania ruchu. Sprawny dostęp do informacji i prosta komunikacja pomiędzy pracownikami ułatwiają kontrolę prowadzonych procesów i podnoszą ich skuteczność, co przekłada się na czas dostępności zarządzanych instalacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*