Dlaczego BI?

Systemy Business Intelligence to zaawansowane rozwiązania informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji przez management przedsiębiorstw. Ich rolą jest agregowanie i przetwarzanie wszystkich danych z objętych nim obszarów, a następnie prezentowanie ich w przejrzystej formie. Tym samym osoby decyzyjne otrzymują aktualne przekrojowe dane o procesach występujących w przedsiębiorstwie.

To pozwala na kontrolowanie tych procesów, szybkie reagowanie na występujące nieprawidłowości i wprowadzanie niezbędnych zmian. Systemy Business Intelligence są w pełni skalowalne, dzięki czemu istnieje możliwość objęcia nim całości lub części występujących w przedsiębiorstwie procesów. Możliwa jest w takim przypadku dalsza rozbudowa i obejmowanie kolejnych obszarów.

Zadaniem systemów BI jest przekształcanie zbieranych danych z całego systemu i generowanie na ich podstawie wykresów obrazujących aktualny stan procesów Wykresy te są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji przez kierownictwo i tym samym, dzięki wykorzystaniu bieżącej analizy informacji, mogą przyczynić się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

Rozwiązania tej klasy operują na tzw. hurtowniach danych, czyli scentralizowanym miejscu, w którym przechowywane są dane z wszystkich procesów nimi objętych, dostarczane przez poszczególne wyspecjalizowane systemy informatyczne. Dzięki temu rozproszone dane mogą być analizowane w kontekście działania całego przedsiębiorstwa i obejmować jak najwięcej informacji (w tym historycznych).

Korzyści z wdrożenia:

  • Stworzenie tzw. hurtowni danych – jednego miejsca gromadzenia informacji o wszystkich procesach zachodzących w przedsiębiorstwie;
  • Możliwość generowania dowolnych raportów biznesowych w oparciu o najświeższe dane;
  • Możliwość generowania przekrojowych analiz i raportów odnoszących się do sytuacji całego przedsiębiorstwa;
  • Bieżący podgląd stanu procesów biznesowych za pomocą tzw. kokpitów menedżerskich, dedykowanych dla poszczególnych stanowisk;
  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów wykonywania analiz, wynikająca z automatyzacji procesów analitycznych;
  • Przyspieszenie procesów podejmowania decyzji opierających się na monitoringu działania przedsiębiorstwa za pomocą mechanizmów sprzężenia zwrotnego oraz sprzężenia wyprzedzającego.

Kiedy wdrożyć:

  • Gdy przedsiębiorstwo przeprowadza wiele procesów biznesowych rejestrowanych przez różne systemy informatyczne;
  • Gdy przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na analizie wielu danych z wszystkich obszarów działalności;
  • Gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje do projektowania procesów dane historyczne;
  • Gdy działalność przedsiębiorstwa operuje na rynku wrażliwym na zmienną sytuację gospodarczą, co powoduje konieczność modyfikacji procesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*