Trendy w rozwoju systemów MES

Systemy informatyczne podlegają procesowi ciągłej ewolucji. Związane jest to z postępem technologii, ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników, czy wreszcie z nowymi, dobrze przyjętymi przez rynek rozwiązaniami. Zasada ta, widoczna jest również w przypadku systemów realizacji produkcji (MES – Manufacturing Execution System). Jakie trendy obserwujemy obecnie w ich rozwoju ?

Koncentracja na potrzebach użytkownika

Producenci oprogramowania MES zwracają coraz większą uwagę na to, jak jakość pracy z systemem oceniają jego użytkownicy. Ma to swoje odzwierciedlenie w tworzeniu ergonomicznych, czytelnych graficznych interfejsów użytkownika, czy ograniczeniu zakresu prezentowanych informacji i funkcji do tych użytecznych dla danego odbiorcy.

Operowanie na dużych zbiorach danych

Ilość danych, jaka podlega akwizycji i przetwarzaniu podczas procesu produkcji, ulega systematycznemu zwiększaniu. System MES może łączyć dane pochodzące z wielu źródeł, w tym zgłoszenia pracowników produkcji, sygnały z maszyn, czy komunikaty z innych, współpracujących z nim aplikacji. Dlatego tak ważna staje się zdolność oprogramowania MES do płynnego operowania na dużych zbiorach danych.

Interoperacyjność – integracja z innymi systemami w zakładzie, może przynieść dodatkowe korzyści w postaci szybszej wymiany informacji i lepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi działami. W praktyce systemy MES najczęściej współpracują z systemami: planowania produkcji (APS – Advanced Planning and Scheduling), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System) oraz ERP (Enterprise Resource Planning).

Modułowość – segmentowa budowa systemu pozwala podzielić proces wdrożenia na etapy, albo poprzestać na wprowadzeniu tylko niektórych jego części. Podział wdrożenia na etapy ułatwia zarządzanie projektem i finansowanie. Poszczególne moduły systemu MES mogą obejmować takie obszary procesu produkcji jak:

  • produkcja w toku – śledzenie postępu realizacji zleceń w czasie rzeczywistym, rejestracja czasu pracy;
  • praca maszyn – monitorowanie pracy maszyn, rejestrowanie przestojów, automatyczna kontrola czasu cyklu;
  • genealogia – tworzenie historii produktów, z informacjami o komponentach, pracownikach, urządzeniach i procesach;
  • logistyka produkcji – zaopatrzenie stanowisk pracy w materiały i narzędzia, śledzenie ich przepływu;
  • kontrola jakości – rejestrowanie parametrów jakości;
  • utrzymanie ruchu – planowanie, harmonogramowanie i kontrola działań UR

Elastyczność – możliwość dostosowania systemu do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa, jego procesu technologicznego, organizacji pracy i warunków panujących w zakładzie. Personalizacja rozwiązania jest szczególnie istotna dla firm, które posiadają nietypowy system produkcyjny.

Mobilność – obsługa i dostęp do informacji gromadzonych przez system za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Z przeglądarkowego systemu MES, korzystać można na takich urządzeniach jak smartfony czy tablety. Jest to wygodne rozwiązanie dla brygadzistów, pracowników UR czy kadry zarządzającej, którzy w związku z pełnionymi obowiązkami często się przemieszczają (również poza zakład pracy).

Chmura obliczeniowa – dostępność w modelu SaaS (Software as a Service), czyli możliwość regulowania należności w formie abonamentu. Ten model finansowania szerzej otwiera system MES dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także tych, które potrzebują takiego oprogramowania jedynie przez określony czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*