Zwinne wdrożenie systemu MES

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) nadal najczęściej są wdrażane przy użyciu tradycyjnego podejścia etapowego (tzw. model kaskadowy – ang. waterfall). Tendencja ta od lat ulega jednak systematycznej zmianie, a coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje z modelu kaskadowego na rzecz metod zwinnych (Agile). Zwinne metodyki wdrażania...
Czytaj więcej

Trendy w rozwoju systemów MES

Systemy informatyczne podlegają procesowi ciągłej ewolucji. Związane jest to z postępem technologii, ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników, czy wreszcie z nowymi, dobrze przyjętymi przez rynek rozwiązaniami. Zasada ta, widoczna jest również w przypadku systemów realizacji produkcji (MES – Manufacturing Execution System). Jaki...
Czytaj więcej