Todis Consulting przedstawia DocFlow – autorskie, zintegrowane z systemem iScala oprogramowanie do zarządzania obiegiem faktur.

 

TODIS DOCFLOW

Todis DocFlow to autorskie, zintegrowane z systemem iScala oprogramowanie do zarządzania elektronicznym obiegiem faktur w obrębie przedsiębiorstwa. Pozwala zautomatyzować rejestrację dokumentów i wyeliminować konieczność ponownego wprowadzania istniejących już danych.

Aplikacja DocFlow pozwala obniżyć koszty przedsiębiorstwa poprzez:

 • Redukcję błędów pracowników.
 • Usprawnienie kontroli wydatków i podniesienie jakości dekretacji.
 • Redukcję ilości czasu poświęcanego na obsługę faktur zakupowych.
 • Usprawnienie rejestracji dokumentów oraz ich obiegu wewnątrz firmy – są one przekazywane do weryfikacji, akceptacji oraz dekretacji w formie elektronicznej, a ich fizyczny ruch jest całkowicie wyeliminowany.
 • Ułatwienie kontroli oraz odnajdywania/wyszukiwania „zagubionych” dokumentów, określenie osób, u których „utknęły” dokumenty.
 • Przypisanie jednoznacznej odpowiedzialności za prawidłowy obieg faktury oraz przejrzystość procesu akceptacji i dekretacji.

Podstawowe Założenia

 • Dostęp do programu przez przeglądarkę Internetową
 • Możliwość elektronicznej archiwizacji wszystkich dokumentów
 • Wielostopniowa elektroniczna akceptacja dokumentów
 • DocFlow zintegrowany jest z systemem iScala: odczytuje z systemu dane słownikowe (dostawcy, plan kont, wymiary, kody VAT, warunki płatności), zapisuje dane z wykorzystaniem mechanizmu Epicor Service Connect lub bezpośrednio
 • Zapewnia bezpieczeństwo dokumentów

Rejestracja dokumentów

 • Wprowadzenie dokumentu możliwe jest w sposób ręczny lub automatyczny na podstawie danych z OCR (dokładniej: na podstawie plików XML generowanych przez aplikację OCR, które są zapisywane w odpowiednim katalogu)
 • Podpięcie skanu faktury
 • Wybór ścieżki akceptacji – odpowiedniej osoby wewnątrz firmy
 • Mechanizm powiadomień oraz alertów

Alokacja i akceptacja

 • Alokacja kosztów (podanie odpowiednich wymiarów)
 • Zatwierdzenie dokumentu jedno lub wielostopniowe (możliwość konfiguracji)
 • Możliwość przekierowywania akceptacji faktur
 • Obsługa zwrotna (prośba o zmianę, uzupełnienie dokumentu)
 • Historia obiegu dokumentu – archiwizacja

Weryfikacja i księgowanie

 • Weryfikacja dokumentu przez Dział Księgowy
 • Wprowadzanie ewentualnych zmian (dekret, VAT, NKUP, itp.)
 • Zaksięgowanie (faktury automatycznie przenoszone są do systemu iScala)
 • Wykorzystanie mechanizmu Epicor Service Connect lub bezpośrednio (w zależności od dostępnej licencji i preferencji klienta)

Elektroniczny obieg faktur może być dowolnie rozbudowywany i modyfikowany na etapie wdrożenia
i utrzymania systemu. Planowane jest rozszerzenie aplikacji, które pozwoli na zautomatyzowany obieg pozostałego typu dokumentów w przedsiębiorstwie (umowy, korespondencja, itp.)

www.todis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*