Produkcja sterowana dotykiem

Jeszcze do niedawna przemysł stanowił ten obszar gospodarki, który w porównaniu z innymi branżami, sprawiał wrażenie mało mobilnego. Tablety czy smarfony nie są  bowiem zwykle wykorzystywane bezpośrednio podczas procesu produkcyjnego, ale przede wszystkim w obszarach powiązanych z wytwarzaniem towarów, takich jak dystrybucja, relacje z klientami, sprzedaż czy serwis.

Dynamiczny rozwój mobilności w obszarze technologicznym wpływa na rosnące wymagania stawiane wobec systemów ERP. Możliwość korzystania z oprogramowania na wszelkiego rodzaju urządzeniach przenośnych, wprowadzanie i odczyt danych w czasie rzeczywistym czy dostęp do potrzebnych informacji biznesowych z dowolnej lokalizacji to elementy cenione również przez firmy z sektora produkcyjnego.

Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) to stale jedne z podstawowych rozwiązań wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wprowadzanie nowych możliwości, np. nanoszenia zmian i wglądu do dokumentów online to zwykle pierwszy krok na drodze do podniesienia efektywności działań i jeszcze sprawniejszej realizacji zleceń. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym  i przeniesienie do sfery mobilnej wielu procesów, przekłada się na duży wzrost efektywności w pozostałych obszarach przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa produkcyjne to także szereg innych zintegrowanych aplikacji dedykowanych konkretnym potrzebom, takim jak np. systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Na system MES składa się dedykowane oprogramowanie, urządzenia elektroniczne, elementy automatyki, systemy czujników, które wspólnie stają się środowiskiem mającym na celu efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn lub też przy udziale pracowników produkcyjnych. Aby idea „czasu rzeczywistego” transferu informacji została zachowana  systemy MES także ewaluowały w kierunku aplikacji mobilnych.

Aby mobilność była odczuwana jako korzyść dla przedsiębiorstwa i udogodnienie dla wszystkich użytkowników powinna zostać wprowadzona począwszy od jądra systemu informatycznego – czyli od jego  architektury. Stworzenie uniwersalnej platformy technologicznej niezależnej np. od rodzaju urządzeń dostępowych (BYOD – ang. Bring Your Own Device) to pierwszy krok do udanej implementacji mobilności w systemie. Dla przykładu w ofercie firmy Epicor rozwiązaniem, które umożliwia zdalne zarządzanie danymi jest usługa Epicor Mobile Access, która dostępna jest na wszelkich urządzeniach mobilnych dla każdego systemu operacyjnego. Tym samym koszty implementacji nowych rozwiązań  zostają znacząco ograniczone, gdyż można wykorzystać zasoby sprzętowe już funkcjonujące w firmie.

Era mobilności to okres dynamicznych zmian w prowadzeniu biznesu, znaczne jego przyśpieszenie i konieczność zapewnienia błyskawicznej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. Adaptacja do stale zmieniających się potrzeb jest kluczem do sukcesu w przedsiębiorstwach i wyzwaniem dla nowoczesnych systemów ERP zapewniających mobilny dostęp do danych.

Wykorzystanie technologii SOA (Service Oriented Architecture), czyli zorientowane na usługi podejście do tworzenia oprogramowania, gwarantuje ukrycie złożoności związanej z budową i obsługą systemów biznesowych. W architekturze SOA logika biznesowa reprezentująca procesy programowe jest dzielona na serię luźno połączonych, modularnych „usług biznesowych”, które są udostępniane w sieci firmy jako usługi internetowe. Każda z nich zapewnia funkcje, które można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa, jednocześnie ukrywając szczegóły implementacji.

Jedną z podstawowych zalet SOA jest także możliwość swobodnej i bezpieczniej integracji z innymi rozwiązaniami IT, dostępnymi zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym środowisku przedsiębiorstwa produkcyjnego. W tym zakresie możliwe jest np. udostępnienie poprzez Internet obsługi pewnych funkcjonalności autoryzowanym aplikacjom mobilnym, wykorzystywanym przez partnerów czy kontrahentów.

Obsługa systemu ERP poprzez przeglądarki internetowe czy urządzenia mobilne stała się przyczyną rozwoju systemów w kierunku dostarczania całkowicie nowych funkcjonalności, opartych na wzorcach i schematach użytkowania portali społecznościowych. Obecnie w standardzie systemu ERP np. firmy Epicor są już dostępne dwa interfejsy systemu: tradycyjny oraz nowoczesny – dotykowy. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń z korzystania z aplikacji mobilnych nowy interfejs dotykowy stał się jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny, a proces wdrażania nowych użytkowników przebiega tym samym zdecydowanie sprawniej.

Innym rozwiązaniem wdrożonym także przez firmę Epicor są tzw. spersonalizowane powiadomienia – „activity streams” zaszyte w platformie komunikacyjnej (społecznościowej) przedsiębiorstwa nazwanej Social Enterprise. Ideą  wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji jest sprawniejsze monitorowanie informacji o poszczególnych produktach czy zleceniach produkcyjnych. Użytkownicy mają opcję „obserwowania” (ang. follow) interesujących ich zdarzeń bądź danych, co w praktyce oznacza błyskawiczne powiadomienie o interesujących ich zmianach i w efekcie zapewnienie szybkiej reakcji na śledzone przez użytkowników procesy.

Anna Turzańska-Sadlej
Prezes Zarządu
Todis Consulting Sp. z o.o. Sp. k

ERP na potrzeby usług profesjonalnych

Na świecie nie ma zbyt wielu systemów ERP wspomagających działalność firm specjalizujących się w świadczeniu usług profesjonalnych. Takich, jak agencje reklamowe, firmy konsultingowe, inżynieryjne, informatyczne czy kancelarie prawne, gdzie głównym kosztem jest wysoce wyspecjalizowany pracownik i czas jego pracy. Typowe systemy ERP po prostu nie radzą sobie z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Klasyczne systemy ERP nie przystają do potrzeb firm żyjących z realizacji projektów, w których biorą udział wysokiej klasy specjaliści. Zostały bowiem zaprojektowane pod kątem potrzeb głównie produkcyjnych i handlowych, gdzie ciężar kosztowy jest położony na zupełnie inne miejsca niż w przypadku np. agencji reklamowych czy firm konsultingowych. Głównym celem firm produkcyjnych jest bowiem optymalizacja produkcji, a handlowych – dystrybucja, i systemy ERP skutecznie wspomagają je w ustalaniu miejsc, gdzie można coś usprawnić – albo w liniach produkcyjnych albo w łańcuchu dostaw.

Agencje reklamowe specjalizują się natomiast w realizacji projektów, do których zatrudniają wysoce kwalifikowanych i opłacanych specjalistów. Ponieważ główną składową kosztów ich działania są ludzie i czas ich pracy, krytyczne staje się planowanie, rejestrowanie i rozliczanie ich z zadań. Mając dostęp do tego typu informacji można śledzić, które projekty bądź grupy projektów są rentowne, a w których przekroczono budżety. Z podobnymi sytuacjami spotykamy się zresztą nie tylko w przypadku agencji reklamowych, ale także PR, firm konsultingowych i audytorskich czy kancelarii prawnych. Każdy realizowany przez nie projekt ma unikatowy charakter z konkretnymi pozycjami w kosztorysie, harmonogramie i z przypisanymi do niego zasobami ludzkimi, którymi trzeba umieć zarządzać. Jeśli pracownik agencji ma napisać scenariusz kampanii reklamowej a prawnik pismo procesowe, nie jest oczywiste, czy powinno im to zająć 1-2 godziny czy 2-3 dni.
Dysponowanie danymi statystycznymi pozwala ocenić, ile czasu powinna zająć dana czynność, co pozwala dobrze zarządzać załogą, a to w efekcie przekłada się wzrost rentowności projektów.

Firmy projektowe do zarządzania zasobami ludzkimi nagminnie wykorzystują Excela bądź Access’a, a bardziej rozwinięte zamawiają odpowiedni system u developerów aplikacji. Na rynku jest jednak dostępna gotowa grupa aplikacji dedykowana firmom tego typu – Maconomy firmy Deltek. Pierwszy opracowany przez spółkę system był dedykowany agencjom reklamowym, ale w krótkim czasie powstały jego odmiany dla sektora konsultingowego, kancelarii prawnych oraz firm z sektora rachunkowości. Systemy firmy Deltek dostępne są w ponad 80 krajach świata, zawdzięczając swoją unikatową pozycję na rynku światowym ponad 30-letniemu doświadczeniu w oferowaniu swojego sztandarowego produktu. W Polsce jego wyłącznym dystrybutorem jest Todis Consulting.

Maconomy to rozwiązania klasy ERP dla firm projektowych, których jesteśmy jedynym dystrybutorem na Polskę. Pozwalają one nie tylko lepiej zarządzać kapitałem ludzkim, ale także rejestrować i analizować w sposób elektroniczny przychody i wydatki, i to nie tylko w kontekście pojedynczego projektu, ale i całej firmy. Są wyposażone we wszystkie funkcjonalności wspierające działalność tego typu firm (CRM, zarządzanie dokumentami, workflow itd.). Ponieważ bardzo dobrze się skalują, mogą być wykorzystywane zarówno przez małe agencje PR, jak i międzynarodowe firmy konsultingowe czy kancelarie prawne. Przy całej swojej elastyczności są jednocześnie znacznie tańsze we wdrożeniu i utrzymaniu od rozwiązań oferowanych przez potentatów na rynku ERP.

Anna Turzańska-Sadlej
Prezes Zarządu
Todis Consulting Sp. z o.o. Sp. k

Epicor Software Corporation ogłasza nowa odsłonę systemu EPICOR ERP 10.2.700

Zapraszamy do udziału w webinarium o najnowszej wersji – rejestracja tutaj.

Obecnie żyjemy w niezwykłych i bezprecedensowych czasach, a jedyną niezmienną rzeczą, jest potrzeba bardziej spersonalizowanych kontaktów i wymiany doświadczeń. Producenci systemów informatycznych dostosowują swoje produkty do zmieniających się okoliczności, tak, by pracownicy mieli nieograniczony dostęp do narzędzi wspomagających ich wzajemną współpracę. „Firmy dostosowują się do zmian wywołanych przez COVID-19, także  Epicor zapewnia, że ​​jego system posiada wszystkie te funkcje, które gwarantują niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo, czyli te cechy, których klienci potrzebują, by prosperować w każdych okolicznościach”, powiedział Rich Murr, Chief Information Officer, Epicor.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się biznesowym okolicznościom – Epicor Software Corporation ogłosił 22. października najnowszą wersję systemu Epicor – ERP 10.2.700. Nowa wersja wspiera globalnych producentów w dostosowaniu się do ciągle zmieniającego się środowiska pracy dzięki, między innymi, ulepszeniom w zarządzaniu systemem w chmurze, wzmożonemu  bezpieczeństwu dostępu do danych oraz możliwościom zdalnego tworzenia zamówień. Epicor ERP 10.2.700 ułatwia zdalnym pracownikom i firmom, funkcjonowanie na zupełnie nowym terytorium.

Najnowsza wersja zasadniczo kończy etap inwestycji w zakresie modernizacji i aktualizacji środowiska użytkownika Epicor ERP. Dostępne są setki nowych formularzy, raportów, procesów, elementów śledzących i przepływów, które upraszczają codzienną pracę i zwiększają produktywność. Został wprowadzony moduł  Epicor Application Studio, potężny zestaw narzędzi, umożliwiający użytkownikom tworzenie własnych doświadczeń w intuicyjny i usprawniony sposób. Wprowadza on ulepszenia, w tym nową stronę główną Application Studio, a w niej osadzone witryny internetowe i możliwość projektowania komponentów wielokrotnego użytku.

Kolejną istotną innowacją jest funkcja Advanced Unit of Measure (AUOM), która oferuje nowy poziom identyfikowalności w zarządzaniu zapasami, aby spełnić wymagania branży usług metalowych. Użytkownicy będą mogli przeglądać zapasy i dokonywać transakcji w dwóch oddzielnych jednostkach miary, także wtedy, gdy nie ma stałej konwersji.

W ramach rozszerzenia, które ułatwia firmom szybkie i bezpieczne korzystanie systemu w  chmurze, dodatkowe innowacje Epicor ERP obejmują:

Epicor Data Analytics – budżetowanie i prognozowanie – nowoczesne, oparte na chmurze rozwiązanie do analizy biznesowej i analitycznej, które zapewnia tworzenie  raportów finansowych, takich jak sprawozdania finansowe, bilanse i przepływy pieniężne w gotowym formacie; Pakiet EDI Source Supplier-Digital Integration Suite (SDIS) – który integruje dostawców/klientów poprzez dostęp do portalu internetowego lub bezpośrednią integrację z ERP.

Epicor QuickShip – nowe funkcje oprogramowania Epicor QuickShip w chmurze Azure, które obejmują wysyłkę masową oraz ceny zakupów z uwzględnieniem akcesoriów oraz dodatkowych opłat za usługi transportowe.

Epicor Identity – rozwiązanie oparte na natywnych usługach Azure Cloud Services, które zapewnia bezpieczne, scentralizowane zarządzanie tożsamością z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA), jednokrotnym logowaniem (SSO) i nową samoobsługową administracją, która dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń do ochrony danych.

Epicor ERP Cloud Data Access – umożliwia dalszą analizę danych Epicor ERP za pomocą preferowanych rozwiązań Business Intelligence w środowisku chronionym przed zapisem.

W wersji 10.2.700 firma Epicor wprowadza więcej aplikacji Kinetic – Epicor Kinetic Application Studio, które wspomagają obsługę systemu, posiadają nowoczesny wygląd i uproszczoną konstrukcję  interfejsu użytkownika Kinetic.

Ponieważ Epicor kontynuuje stopniowe wdrażanie środowiska użytkownika Kinetic, firma skoncentrowała się na dostarczaniu formularzy dla kluczowych użytkowników. W tym wydaniu Epicor wprowadza Kinetic dla osób AR i AP, a także podstawowe formularze transakcyjne w wycenie do przepływu gotówki. Aplikacje Kinetic zapewniają szybszy dostęp do niektórych podstawowych funkcji i funkcjonalności oraz kładą większy nacisk na prostotę. Co ważniejsze, aplikacje Kinetic są łatwe w użyciu i intuicyjne, dzięki czemu zadania mogą być wykonywane szybko i bez wysiłku.

Dalsze informacje na temat Epicor ERP 10.2.700 będą sukcesywnie ogłaszane poczynając od 18 listopada b.r.

Nowa wersja Deltek Maconomy 2.5 jest już dostępna!

Najnowsze wersja systemu Maconomy zapewnia więcej możliwości i łatwiejszy dostęp do danych dzięki usprawnieniom we wszystkich trzech interfejsach – Workspace, iAccess i Touch. Firma Deltek kontynuuje wizję, aby zapewnić jeszcze szerszą  funkcjonalność interfejsu iAccess, zapewniając użytkownikom korzystanie z systemu z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Najważniejsze funkcje w nowej wersji Maconomy 2.5:

  • Rozszerzona obsługa wsparcia iAccess – ulepszona obsługa jest teraz dostępna dla rozszerzeń iAccess, umożliwiając łatwiejszą obsługę Maconomy w interfejsie iAccess.
  • Raporty iAccess BPM – ulepszony sposób wyświetlania raportów. W tej wersji, zamiast linku do raportu dane wyświetlane są y bezpośrednio na ekranie.
  • Przegląd kart czasu pracy w iAccess dla osób nadzorujących- natychmiastowy dostęp do kart czasu pracy. Oddzielny obszar roboczy iAccess zapewnia teraz kierownikom projektów i menedżerom szybki i łatwy dostęp do przeglądania i aktualizowania zatwierdzeń kart czasu pracy. Dzięki zastosowaniu różnych kolorow uzyskujemy natychmiastowy wglądu w status co przyspiesza czas zatwierdzenia.
  • Touch & iAccess – Zatwierdzanie ofert – aplikacja mobilna. Touch & iAccess zyskuje funkcjonalność w zakresie zatwierdzania ofert. Menedżerowie projektów w podróży mogą teraz łatwo zatwierdzać oferty za pomocą kilku kliknięć.
  • Ulepszony proces zatwierdzeń i akceptacji – nowa wersja posiada więcej opcji dotyczących hierarchii zatwierdzeń w systemie Maconomy. Użytkownicy mają  między innymi większą elastyczność w zakresie zatwierdzania przez poszczególne typy pracowników, ograniczania scenariuszy samozatwierdzania i możliwość automatycznych parametrów zmiany ustawianych według typu zatwierdzenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości i usprawnień w nowej wersji Maconomy 2.5, skontaktuj się z konsultantami Todis Consulting.  


Źródła:

https://www.deltek.com/en/learn/blogs/deltek-maconomy/2019/10/sneak-peek-at-maconomy-2_5

Kontakt z prasą:
Olga Radzikowska
Marketing Assistant
Todis Consulting
olga.radzikowska@todis.pl

Deltek Inc. jest wiodącym światowym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw i rozwiązań informatycznych dla firm z sektora usług profesjonalnych. Od kilkudziesięciu lat dostarcza rozwiązania, które  umożliwiają klientom rozwój ich potencjału biznesowego. Już ponad 18 000 firm oraz 2 miliony użytkowników w ponad 80 krajach na całym świecie korzysta z rozwiązań firmy Deltek, które pomagają prowadzić badania, identyfikować nowe możliwości, zdobywać nowych klientów, optymalizować zasoby, usprawniać działalność i realizować więcej zyskownych projektów. www.deltek.com

Todis Consulting jest wyłącznym partnerem Deltek Inc. w Polsce i w Czechach. Firma działa na rynku polskim od 2005r.oferując kompleksowe rozwiązania z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych. Zespół wysoko wykwalifikowanych konsultantów umożliwia prowadzanie zarówno nowych wdrożeń, reimplementacji oraz migracji do wyższych wersji systemów ERP jak i tworzenie rozszerzeń funkcjonalnych oraz rozwiązań na zamówienie klienta. www.todis.pl

1 2 3 8