Pivotsender – automatyczne wysyłanie tabel przestawnych.

Pivotsender to mechanizm automatyzujący proces generowania i wysyłania raportów zawierających tabele przestawne. Automatycznie wygenerowany raport wysyłany jest jako plik Excel.

Raport zawiera interaktywne wykresy połączone z tabelami zawierającymi filtry i dzięki predefiniowanym szablonom dane do raportu pobierane są bezpośrednio z bazy danych.

Pivotsender może być wdrożony w usłudze Reporting Services. Takie wdrożenie Pivotsender pozwala bezpośrednio z Reporting Services definiować subskrypcje i automatycznie wysyłać interaktywne raporty – tabela przestawna.

Tabela przestawna generowana przez Pivotsender pozwala filtrować, wybierać, przestawiać kolumny i wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym, aby uzyskać wynikowy, odmienny, bardziej przejrzysty i użyteczny od pierwotnego, źródłowego, układ danych, bez naruszania oryginalnej źródłowej tabeli. Raporty tworzone przez mechanizm Pivotsender aktualizują się automatycznie, gdy zmieniane są dane źródłowe.

Technika ta umożliwia uzyskanie informacji niewidocznych na ogół w skomplikowanym i wielowymiarowym, oryginalnym układzie tabeli (tzw. danych źródłowych) i sprawienie, że są one bardziej czytelne dla użytkownika.

Technika tabel przestawnych jest ceniona jako narzędzie analityczne, szczególnie w środowisku biznesowym.

Wygląd oraz struktura raportów dostosowywana jest do potrzeb odbiorcy końcowego.

http://start.qbico.pl/pivotsender-wysylaj-tabele-przestawne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*