Pivotsender – automatyczne wysyłanie tabel przestawnych.

Pivotsender to mechanizm automatyzujący proces generowania i wysyłania raportów zawierających tabele przestawne. Automatycznie wygenerowany raport wysyłany jest jako plik Excel. Raport zawiera interaktywne wykresy połączone z tabelami zawierającymi filtry i dzięki predefiniowanym szablonom dane do raportu pobierane są bezpośrednio ...
Czytaj więcej