Oracle wychodzi naprzeciw europejskim wymaganiom dotyczącym prywatności danych i suwerenności dzięki nowej chmurze EU Sovereign Cloud

Nowy suwerenny region chmurowy Oracle EU Sovereign Cloud jest już dostępny; pomoże organizacjom z sektora prywatnego i publicznego w Unii Europejskiej uzyskać większą kontrolę nad prywatnością ich danych i spełnić wymogi suwerenności. Oracle EU Sovereign Cloud, jedna z pierwszych ofert chmurowych zaprojektowanych z myślą o zastosowaniu w UE, zapewnia klientom usługi i możliwości regionów chmury publicznej Oracle Cloud Infrastructure (OCI) potrzebne do uruchamiania dowolnych obciążeń z tymi samymi cenami, wsparciem i umowami o poziomie usług (SLA). Oracle EU Sovereign Cloud jest zlokalizowana w całości w UE, obsługiwana przez personel rezydujący w UE i podmioty prawne zarejestrowane w UE. W ramach strategii rozproszonej chmury OCI, EU Sovereign Cloud zapewnia nową opcję pomagającą spełnić wymogi regulacyjne, uzupełniając strategie Oracle dotyczące chmury hybrydowej i dedykowanej.

Oracle EU Sovereign Cloud doskonale nadaje się do hostowania systemów firm cyfrowych działających w branżach podlegających ścisłym regulacjom. Klienci posiadający dane i aplikacje, które są wrażliwe, regulowane lub mają strategiczne znaczenie regionalne, a także obciążenia, które podlegają wytycznym i wymogom UE w zakresie suwerenności i prywatności danych, takim jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), mogą teraz przenieść się do chmury. EU Sovereign Cloud pomoże przyspieszyć transformację cyfrową w kluczowych branżach, takich jak opieka zdrowotna, usługi finansowe (w tym bankowość i ubezpieczenia), telekomunikacja i sektor publiczny, ponieważ hostowane dane klientów pozostają w państwach członkowskich UE, a regiony chmury są obsługiwane wyłącznie przez personel rezydujący w UE. Więcej informacji na stronie oraclecloud.eu

„Krajobraz technologiczny Unii Europejskiej zmienił się diametralnie ze względu na rosnące znaczenie ochrony danych i lokalizacji, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na suwerenne rozwiązania chmurowe, które mogą bezpiecznie przechowywać wrażliwe dane klientów i być zgodne z przepisami – takimi jak RODO” – powiedział Richard Smith, wiceprezes Oracle ds. rozwiązań technologicznych w regionie EMEA. „Naszym celem jest dotarcie do klientów na każdym etapie ich podróży w chmurze, a dzięki Oracle EU Sovereign Cloud klienci z branż podlegających ścisłym regulacjom, czy specyficznym przepisom obowiązującym w niektórych krajach, mogą teraz przyspieszyć swoje strategie chmurowe”.

Dostarcza te same usługi co chmura publiczna Oracle w tej samej cenie

Chmura Oracle EU Sovereign Cloud, dostępna dla klientów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE i na całym świecie, oferuje ponad 100 usług chmurowych dostępnych w chmurze publicznej Oracle bez dodatkowych opłat za funkcje suwerenności i z tymi samymi umowami SLA dotyczącymi wydajności, zarządzania i dostępności. Klienci Oracle mogą również uzyskać dostęp do innych programów – takich, jak Oracle Support Rewards. Ponadto pakiet Oracle Fusion Cloud Applications Suite, który jest obecnie dostępny w ofercie EU Restricted Access, będzie wkrótce dostępny w Oracle EU Sovereign Cloud.

Oracle EU Sovereign Cloud pozwala organizacjom z branż regulowanych i rządom na bezpieczne stosowanie technik SI. Organizacje stanęły ostatnio w obliczu poważnych wyzwań, które uniemożliwiały korzystanie z istniejących ofert generatywnej sztucznej inteligencji. Oferując usługi i możliwości chmury publicznej Oracle, Oracle EU Sovereign Cloud umożliwia organizacjom sektora publicznego korzystanie z infrastruktury sztucznej inteligencji w chmurze, która jest zgodna z wymogami UE w zakresie przechowywania danych i suwerenności.

Zaprojektowany i obsługiwany z myślą o prywatności i suwerenności danych w UE

Nowy suwerenny region chmury działa w oparciu o kompleksowy zestaw polityk i zasad zarządzania, które dodatkowo zwiększają możliwości OCI w zakresie rezydencji danych, bezpieczeństwa, prywatności i zgodności. Zasady te obejmują m.in. sposób przechowywania i zarządzania dostępem do danych przez OCI oraz sposób obsługi dostępu do danych z podmiotów spoza UE. Centra danych Oracle EU Sovereign Cloud znajdują się w krajach Unii Europejskiej (we Frankfurcie i Madrycie), są własnością Oracle i są obsługiwane przez wydzielone unijne podmioty prawne należące do Oracle, zarejestrowane w UE, a operacje i obsługa klienta są wykonywane przez personel rezydujący w UE. Chmura Oracle EU Sovereign Cloud opiera się na istniejących programach zgodności Oracle Cloud, które umożliwiają klientom wykazanie zgodności z przepisami regionalnymi i branżowymi. Jest również zgodna z przepisami UE dotyczącymi monitorowania oraz wytycznymi ograniczającymi przekazywanie danych poza UE (takimi jak orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE Schrems II i Europejskiej Rady Ochrony Danych).

Ponadto rozległa sieć ponad 85 globalnych i regionalnych partnerów dysponujących kompetencjami OCI FastConnect oferuje organizacjom dedykowaną łączność z Oracle Cloud Regions i usługami OCI. Digital Realty hostuje lokalizację regionu EU Sovereign Cloud w Madrycie, a Equinix lokalizację regionu we Frankfurcie. Inni partnerzy FastConnect dostępni w momencie uruchomienia EU Sovereign Cloud, to Arelion, DE-CIX i InterCloud.

Oddzielna architektura pomaga zapewnić bezpieczeństwo danych i wzmacnia suwerenność

Oracle EU Sovereign Cloud została zaprojektowana z myślą o rezydencji i bezpieczeństwie danych dzięki architekturze, która nie współdzieli infrastruktury z komercyjnymi regionami Oracle w UE i która nie ma połączenia sieci szkieletowej z innymi regionami chmury Oracle. Dostęp klientów do Oracle EU Sovereign Cloud jest zarządzany niezależnie od dostępu do komercyjnych regionów Oracle Cloud. Chmura Oracle EU Sovereign Cloud została zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności i składa się z dwóch regionów, co umożliwia odzyskiwanie danych po awarii w granicach UE. Każdy region obejmuje trzy domeny fault domains, aby uniknąć grupowania obciążeń na tym samym sprzęcie fizycznym. W związku z tym każda awaria, czy konserwacja sprzętu w jednej domenie nie będzie miała wpływu na instancje znajdujące się w pozostałych domenach.

Nowe usługi zarządzania kluczami OCI

Aby pomóc klientom w dalszym zabezpieczaniu danych i spełnieniu wymogów suwerenności danych, OCI wprowadza dwie nowe usługi zarządzania kluczami dostępne we wszystkich regionach Oracle Cloud, w tym w EU Sovereign Cloud: OCI Dedicated Key Management Service i OCI External Key Management Service.

Usługa OCI External Key Management została stworzona we współpracy z Thales Group i umożliwia klientom szyfrowanie danych przy użyciu kluczy, które są tworzone i zarządzane przez klienta poza OCI. Te klucze szyfrujące zawsze pozostają pod opieką klienta i nigdy nie są importowane do OCI, umożliwiając klientom przenoszenie do OCI regulowanych obciążeń, wymagających kontroli nad fizycznym przechowywaniem kluczy poza chmurą. OCI Dedicated Key Management zapewnia klientom kontrolę nad kluczami szyfrowania za pomocą modułu HSM (Hardware Security Module).

Klienci, partnerzy i analitycy pozytywnie oceniają Oracle EU Sovereign Cloud

„Korzystanie z usług w chmurze w centrach danych zlokalizowanych w UE i obsługiwanych przez mieszkańców UE, przy jednoczesnym zachowaniu izolacji od regionów chmury spoza UE, jest ważną częścią naszej strategii adaptacji chmury” – powiedział Jarkko Levasma, CIO i dyrektor generalny w Ministerstwie Finansów Finlandii. „Otworzy to dla rządu Finlandii możliwości przyjęcia infrastruktury, platformy i oprogramowania jako usługi”.

„Oracle jest jednym ze strategicznych partnerów Telefónica Tech i współpracujemy przy wielu projektach chmurowych, wspierając cyfryzację gospodarki” – powiedziała María Jesús Almazor, CEO i dyrektorka ds. cyberbezpieczeństwa i chmury w Telefónica Tech. „Zaangażowanie Oracle w Hiszpanii, uruchomienie regionu na naszym terenie i suwerenna strategia chmury w całej Europie to bardzo dobra wiadomość dla naszych klientów w UE, ponieważ suwerenność jest kluczem do cyfryzacji branż regulowanych”.

„W DXC chcemy pogratulować Oracle uruchomienia EU Sovereign Cloud. Inicjatywa ta usuwa bariery w adaptacji usług w chmurze przez klientów, którzy do tej pory nie byli w stanie korzystać z chmury, ponieważ podlegali surowym ograniczeniom zgodności w zakresie przetwarzania danych” – powiedział Jorge Pastana, dyrektor ds. rozwoju biznesu w chmurze w firmie DXC Technology. „Dzięki tej nowej ofercie Oracle jeszcze bardziej ułatwia dostęp do bezpiecznych rozwiązań, umożliwiając zarówno prywatnym, jak i publicznym organizacjom pełne wykorzystanie zalet chmury bez narażania integralności i poufności informacji. Jest to niezwykłe osiągnięcie, które będzie napędzać postęp technologiczny i wzmacniać zaufanie w erze cyfrowej”.

„IDC nadal obserwuje znaczny wzrost wykorzystania chmury publicznej dla obciążeń o znaczeniu krytycznym w głównych branżach. Jednocześnie przepisy dotyczące ochrony danych, a także inne regulacje, które nakazują zgodność z przepisami, również wciąż ewoluują” – powiedział Rahiel Nasir, zastępca dyrektora badań ds. chmury w IDC. „Wszystko to wymaga od organizacji większej widoczności i kontroli nad strategicznymi zasobami danych w całej ich działalności. Suwerenne usługi w chmurze, takie jak Oracle EU Sovereign Cloud, mają na celu zapewnienie przedsiębiorstwom większej kontroli i ochrony ich krytycznych zasobów danych. Mają one również pomóc organizacjom w przestrzeganiu zasad rezydencji danych i wymogów regulacyjnych, przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu korzyści płynących z chmury i transformacji cyfrowej”.

„Dane Omdia pokazują, że organizacje coraz częściej przyjmują strategię infrastruktury wielochmurowej. Takie podejście pomaga europejskim firmom digitalizować ich działalność i stymulować innowacje. Jednak rozwój modelu multicloud stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania – zwłaszcza w branżach objętych regulacjami lub jurysdykcyjną kontrolą danych” – powiedział Roy Illsey, główny analityk w firmie Omdia. „Oracle EU Sovereign Cloud spełnia europejskie wymogi dotyczące prywatności danych i suwerenności w państwach członkowskich UE i została zaprojektowana z myślą o wspieraniu firm w branżach podlegających silnym regulacjom, dbających o wrażliwe dane i aplikacje, a także obciążenia, które podlegają unijnym wymogom dotyczącym prywatności”.

Szybko rosnący globalny zasięg Oracle Cloud

Nowa chmura EU Sovereign Cloud jest częścią strategii rozproszonej chmury OCI. OCI może sprostać wymaganiom klientów, wdrażając usługi w chmurze w określonych lokalizacjach z elastycznymi modelami wydajności, bezpieczeństwa, zgodności i operacyjnymi. Oracle zapewnia szeroki i spójny zestaw usług infrastruktury chmury w 44 komercyjnych i rządowych regionach chmury w 23 krajach, aby obsługiwać rosnącą globalną bazę klientów. OCI obsługuje obecnie 37 regionów komercyjnych i siedem regionów rządowych, a także wiele regionów dedykowanych i bezpieczeństwa narodowego.

O chmurze rozproszonej OCI

Chmura rozproszona OCI oferuje klientom korzyści płynące z chmury z większą kontrolą nad rezydencją danych, lokalizacją i uprawnieniami, także w wielu chmurach. Chmura rozproszona OCI oferuje następujące funkcje:

  • Multicloud: Możliwości wielochmurowe OCI, takie jak Oracle Database Service dla Microsoft Azure i MySQL HeatWave, dają klientom możliwość wyboru najlepszego dostawcy chmury dla ich aplikacji i baz danych.
  • Chmura hybrydowa: OCI dostarcza usługi chmury hybrydowej lokalnie za pośrednictwem Oracle Exadata Cloud@Customer i zarządza infrastrukturą w ponad 60 krajach.
  • Chmura publiczna: Obecnie OCI obsługuje 44 regiony OCI w 23 krajach, a w planach jest uruchomienie 7 kolejnych.
  • Chmura dedykowana: OCI dostarcza dedykowane regiony dla klientów do uruchamiania wszystkich usług chmurowych Oracle we własnych centrach danych, a program Oracle Alloy pozwala partnerom na dostosowanie usług chmurowych zgodnie z wymaganiami swoich klientów.

Dodatkowe zasoby

Informacja prasowa pochodzi z https://www.oracle.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*