Royal London Group rozwija się i zmienia dzięki Oracle Cloud ERP i EPM

Dzięki przejściu na platformę Oracle Cloud ERP i EPM, firma Royal London Group zyskała lepszy wgląd w działalność biznesową, zrównoważony rozwój, elastyczność biznesową i możliwość szybszego dostosowywania się do zmian rynkowych. Po dwóch latach transformacji instytucja przeszła na nowoczesną platformę cyfrową ze skonsolidow...
Czytaj więcej

OPI PIB spełnia wymagania ustawy RODO z narzędziami Oracle Data Safe

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) to jednostka naukowa budująca systemy informatyczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Z implementowanych w OPI PIB systemów IT, oprócz MEiN korzystają również inne instytucje związane z nauką w Polsce – np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Age...
Czytaj więcej

Oracle Fusion Cloud Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (PLM)

Oracle Cloud PLM przyspiesza wprowadzanie innowacji i nowych produktów, efektywnie zarządzając przedmiotami, częściami, produktami, dokumentami, wymaganiami, zleceniami zmian inżynieryjnych i przepływami pracy w zglobalizowanych łańcuchach dostaw, jednocześnie bezproblemowo integrując się z systemami projektowania wspomaganego komputero...
Czytaj więcej