Optymalizacja produkcji


Nie, nie chcemy tu Państwa instruować o metodach optymalizacji produkcji, wyborze ścieżki postępowania etc. Tego się nie podejmujemy, myślimy, że w Państw otoczeniu jest mnóstwo „specjalistów” mających panaceum na każdy problem.

Firma Askom znakomicie zna się na automatyzacji i systemach klasy SCADA oraz MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operations Management). Od ponad 25 lat jesteśmy producentem oprogramowania klasy SCADA: Asix.Evo. Z tego powodu znamy realia zakładów produkcyjnych różnych branż i wiemy, jak wyglądać może akwizycja danych pomiarowych i produkcyjnych. Dlatego też, mówiąc o podstawach optymalizacji produkcji mamy na myśli to, co jest rzeczywistą podstawą wszelkich działań w tej materii: rzetelna informacja o wielkości produkcji oraz o pomiarach wielkości rzutujących na koszty i sprawność wykonania zlecenia.

Kluczowym jest tu pojęcie „rzetelna informacja”. My rozumiemy to, jako informacja wiarygodna i pozbawiona przekłamań, które mogą mieć różne źródła. Zazwyczaj jednak przekłamania i przeinaczenia pojawiają się, gdy w torze transmisji danych pojawia się człowiek. Przekłamania są spowodowane zwykłymi błędami ludzkimi, literówkami (może lepiej byłoby powiedzieć: „cyfrówkami”?), zmęczeniem operatorów i innych osób w ciągu przetwarzania danych. Tu nie ma mowy o intencjonalnym działaniu, po prostu wszyscy mylimy się. Z przeinaczeniami jest gorzej – pojawiają się, gdy ktoś chce ukryć swoje nieprawidłowe działania, zaniechania lub poprawić swój wizerunek lub wyniki swojej pracy. Z oczywistych powodów należy więc unikać „czynnika ludzkiego” w procesie powstawania i transmisji danych, w oparciu o które podejmowane są wszelkie decyzje związane z optymalizacją (i nie tylko).

ASKOM proponuje swoje rozwiązania jako lekarstwo na większość opisanych wyżej kłopotów: Asix.Evo został stworzony do zbierania, archiwizowania i klasyfikacji danych pomiarowych dotyczących produkcji, przestojów i awarii. W tym celu wyposażyliśmy nasz system w specjalizowane moduły: Asix Energy i Asix OEE.

Asix Energy to narzędzie do budowania aplikacji monitorowania i zarządzania mediami energetycznymi. Daje szerokie spektrum narzędzi analitycznych, które ułatwiają analizę procesu zużycia energii w przedsiębiorstwie. Moduł ten powstał w ścisłej współpracy z praktykami, z głównymi energetykami zakładów produkcyjnych, więc jest osadzony w realiach produkcyjnych. Wbudowane funkcje, poza bieżącą gospodarką mediami, ułatwiają przeprowadzanie audytów energetycznych i przyspieszają je w znacznym stopniu. To wprost zaoszczędzone pieniądze nawet bez inwestycji w technologię – każdy audyt kosztuje.

Asix OEE, to z kolei narzędzie analizy efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych, śledzące procesy produkcyjne na podstawie danych pochodzących ze sterowników, minimalizujące tym samym udział operatora w zbieraniu informacji o jakości procesu produkcyjnego. Tylko w wyjątkowych przypadkach, decyzji operatora pozostawia się klasyfikację przestoju lub awarii – gdy w sterowniku nie udało się przypisać przyczyny na podstawie sygnałów wejściowych. Moduł pozwala na wyliczanie KPI według standardowych lub zindywidualizowanych wzorów/procedur.

Jeśli do tego dodamy możliwość integracji modułu Asix OEE z nadrzędnym systemem MES/MOM, to jesteśmy w połowie drogi do rozpoczęcia procesu optymalizacji produkcji. Nie należy zapominać o dodatkowych informacjach pochodzących również z modułu Asix Energy. Teraz mamy komplet danych do ułożenia „puzzla”optymalizacyjnego:

  • dane o zamówieniu,
  • dane o realizacji produkcji z wyliczonymi podstawowymi lub indywidualnie zdefiniowanymi współczynnikami wydajnościowymi,
  • dane o konsumpcji energii w dowolnym zakresie (w przeliczeniu na linię/maszynę produkcyjną, na brygadę, na sztukę produktu)

i nic nie stoi na drodze, by rozpocząć proces optymalizacji produkcji. Optymalizacji, rozumianej, jako znajdywanie najlepszej strategii i trajektorii produkcji dla pojedynczego zlecenia jak również wyszukiwanie wąskich gardeł i innych ograniczeń, stojących w ogólności na przeszkodzie wydajnej realizacji zleceń produkcyjnych. Asix®.Evo dostarczy danych do późniejszej analizy, pozwalającej ocenić, czy podjęte decyzje były skuteczne i poprawne w kontekście optymalizacji procesu wytwórczego, pozwoli również na wdrażanie systemów klasy APS (Advanced Planning and Scheduling). Ale to kolejny krok – podstawą jest rzetelna informacja na wejściu procesu decyzyjnego, którego celem jest optymalizacja produkcji.

Wszystkie te rozwiązania natychmiast sygnalizują producentowi, jak rzutują na podstawowe wskaźniki produkcji zmiany w układzie maszyn, w ich nastawach oraz procesie logistycznym pomiędzy nimi. Skutki wszelkich projektów dotyczących usprawnień pochodzące od samych operatorów (Kaizen) lub inicjatywy poprawy dostępności i wydajności maszyn (Preventive Maintenance), od razu znajdują swoje odbicie zarówno we wskaźnikach OEE, jak i w konsumpcji mediów energetycznych. Tak pojęta optymalizacja produkcji, mierzona rzeczywistymi danymi z procesu produkcyjnego pochodzącymi ze sterowników maszyn lub zagregowanych na ich podstawie danych wydajnościowych, daje możliwość podejmowania decyzji o kierowaniu zleceń produkcyjnych na ciągi technologiczne ze względu na aktualną ich dostępność i wydajność. Decyzje te mogą być wsparte podpowiedziami, dotyczącymi zasobów produkcyjnych i układu zleceń produkcyjnych (maszyny, materiały i operatorzy), z systemu klasy MES/MOM lub w kolejnym etapie optymalizacji z zaawansowanego harmonogramowania produkcji APS, biorącego pod uwagę wąskie gardła i inne czynniki wpływające na kolejkowanie zleceń produkcyjnych w kontekście czasu wykonania, dostępności materiałów i kosztów produkcji. Nie byłoby jednak, jak już zauważyliśmy, czym zasilić tych systemów, gdyby nie wiarygodne i uzyskiwane w czasie rzeczywistym dane z systemu klasy SCADA z próbkowaniem rzędu sekund, po to, by systemy nadrzędne (MES/MOM i APS) mogły zareagować w czasie minut lub godzin na przestrzeni zmiany produkcyjnej, bo takie jest docelowe „okienko czasowe” tego typu rozwiązań.

Reasumując, firma Askom, jako jedna z nielicznych w Polsce, jest w stanie dostarczyć Państwu zintegrowane systemy automatyki przemysłowej i informatyczne, zawierające komplet niezbędnych danych dla zaplanowania, wykonania i zoptymalizowania produkcji w dowolnej wielkości zakładzie przemysłowym. Nie tylko tyczy to danych produkcyjnych, ale też systemów służących do kontroli infrastruktury technicznej i energetycznej zakładu. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwala optymalnie zarządzać procesami i zasobami zakładu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*