Optymalizacja produkcji

Nie, nie chcemy tu Państwa instruować o metodach optymalizacji produkcji, wyborze ścieżki postępowania etc. Tego się nie podejmujemy, myślimy, że w Państw otoczeniu jest mnóstwo „specjalistów” mających panaceum na każdy problem. Firma Askom znakomicie zna się na automatyzacji i systemach klasy SCADA oraz MES/MOM (Manufacturing Exe...
Czytaj więcej

Jak przygotować się do wyboru systemu klasy MES?

Planując wdrożenie systemu MES w firmie już na samym początku należy sobie jasno zdefiniować mierzalne cele takiego projektu, np. poprawa wskaź- nika efektywności produkcji o 20% w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu wdrożenia, ograniczenie liczby / czasu / kosztów przezbrojeń o 40%, osiągnięcie poziomu 90% zleceń realizowanych z...
Czytaj więcej