Jak przygotować się do wyboru systemu klasy MES?

Planując wdrożenie systemu MES w firmie już na samym początku należy sobie jasno zdefiniować mierzalne cele takiego projektu, np. poprawa wskaź- nika efektywności produkcji o 20% w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu wdrożenia, ograniczenie liczby / czasu / kosztów przezbrojeń o 40%, osiągnięcie poziomu 90% zleceń realizowanych zgodnie z planem w ciągu pół roku po wdrożeniu systemu, zapewnienie wysokiej jakości produkcji na poziomie 97% dobrych sztuk, itd.

Jedynie dzięki takiemu podejściu możliwa będzie wiarygodna analiza opłacalności wdrożenia systemu w określonym czasie po jego zakończeniu dająca podstawy do podejmowania decyzji o ewentualnych kolejnych wdrożeniach w przyszłości. 

Kolejnym etapem przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie produkcją powinna być swego rodzaju inwentaryzacja stanu przedsiębiorstwa przed wdrożeniem czyli identyfikacja i analiza Wiarygodna analiza opłacalności wdrożenia Tomasz Cwołek Dyrektor Działu Przemysłowych Systemów IT, ASKOM wszystkich procesów biznesowych realizowanych w obszarze, który ma zostać objęty wdrożeniem systemu MES. 

W wyniku takiej analizy powinna powstać kompletna lista procesów biznesowych wraz ze wskazaniem które z tych procesów są nieefektywne.

Procesy te powinny zostać udoskonalone poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych jeszcze przed wdrożeniem jakiegokolwiek systemu informatycznego. 

Jak pokazuje doświadczenie, jeżeli w przedsiębiorstwie panuje bałagan organizacyjny to próba przeniesienia wszystkich procesów do nowo wdrażanego systemu informatycznego skutkuje powstaniem jeszcze większego bałaganu. 

Analiza procesów biznesowych może zostać przygotowana przez pracowników przedsiębiorstwa, jednak dużo lepsze efekty daje zlecenie jej wykonania zewnętrznym konsultantom, którzy ze innej perspektywy mają lepszy ogląd całości zagadnienia (pracownicy skupiają się raczej na własnych procesach dotyczących ich działów czy stanowisk). 

Wybierając system klasy MES do wdrożenia w przedsiębiorstwie warto poszukać kompleksowego rozwiązania oferującego jak najszerszy zakres funkcjonalny nawet jeżeli na początku potrzeby firmy w zakresie wsparcia zarządzania produkcją nie są zbyt duże.

Źródło: BPC GUIDE-PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2016 str.10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*