Czy da się właściwie zarządzać odpadem?

ERP, MES czy SCADA a także rozwiązania umożliwiające śledzenie partii, kontrolę jakości – to systemy, bez których nie sposób się obejść w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży metalowej. Szczególne znaczenie mają także systemy logistyczne klasy WMS koordynujące i wspomagające procesy magazynowania i dostaw.

W naszej branży istotne jest, by każdy produkt był właściwie zidentyfikowany by w razie reklamacji móc przejrzeć historię zarówno jego wytworzenia jak i zidentyfikowania każdej jednostki, a nawet i samej wysyłki do kontrahenta.

Problematyczną kwestią w produkcji jest rejestracja braków i odpadów. Odpady użytkowe powstają podczas procesu technologicznego, natomiast braki są jego niepożądanym skutkiem. Odpady nieużytkowe są związane z innymi elementami procesu produkcji, np. opakowaniami dostarczanymi przez dostawców, czy innego rodzaju używanymi materiałami pomocniczymi. Jakkolwiek z rejestracją odpadów i braków technologicznych nie ma problemów, (systemy informatyczne są w stanie je zarejestrować i normatywnie wyliczyć), o tyle problem pojawia się przy odpadach nieużytkowych – wytworzenie rzetelnej informacji o tych odpadach jest kłopotliwe i pracochłonne.

Systemy, które umożliwiają rejestracje pracy maszyn, zbieranie danych technologicznych są w stanie znacznie wesprzeć pracę na produkcji, ale są bardzo drogie.
Finanse mogą być głównym powodem zahamowania rozwoju przedsiębiorstw, których nie stać na wdrożenie systemu klasy MES czy SCADA. Jednak warto pamiętać, że jest to inwestycja, która może zwrócić się aż kilkakrotnie. Pozwoli na przyjmowanie większej ilości zamówień, ich terminową realizację i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami. Kolejną inwestycją będzie także oczujnikowanie maszyn, które są bardzo różne na hali produkcyjnej, zarówno nowe jak i stare.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*