Ciągłość pracy jako priorytet

Wdrażanie jakichkolwiek systemów IT w przedsiębiorstwach nie należy do łatwych zadań ze względu na to, że bardzo często głęboko ingerują one w organizację pracy. Tak też jest w przypadku wdrożenia systemu MES, dlatego zakład, który decyduje się na taki krok, powinien odpowiednio się do niego przygotować.

Przede wszystkim kluczowym czynnikiem wydaje się być stworzenie pełnego obrazu sytuacji oraz oczekiwań ze strony zakładu.

Firma nie zawsze musi wiedzieć co jest przyczyną problemów, ale odczuwa ich skutki, dlatego bardzo ważna jest kompleksowa analiza przedwdrożeniowa, pomagająca uzyskać wiedzę o stanie procesów produkcyjnych wraz z występującymi problemami. Spisanie założeń, warunków, możliwości i oczekiwań jest bardzo pomocne na dalszych etapach procesu. 

W wyniku analizy firma powinna uzyskać informacje z dwóch podstawowych obszarów: organizacyjnego oraz techniczno-informatycznego. Od strony organizacyjnej należy zwrócić uwagę na wypracowanie nowych nawyków i porzucenie starych. 

Aby wdrożenie zakończyło się sukcesem, a system mógł należycie służyć firmie, trzeba uświadomić sobie, że tylko systematyczna, codzienna praca z systemem może dać gwarancję udanego wdrożenia.

Bardzo pożądanym działaniem jest wyczulenie pracowników (użytkowników systemu), żeby zwłaszcza w początkowym okresie zwracali dużą uwagę na pracę z systemem. Pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie ewentualnych problemów i ich sprawne rozwiązanie. 

Podczas wdrożenia niezwykle istotna jest także komunikacja. Każda zmiana powinna zostać należycie zakomunikowana całemu personelowi, którego dotyczy. Ze względu na powagę wdro- żenia systemu MES, każdy pracownik produkcyjny powinien odpowiednio wcześnie wiedzieć o wszystkim co będzie się działo.

Od nastawienia ludzi (nie tylko najwyższego kierownictwa) zależy naprawdę wiele. 

Oczywiście wdrażając system realizacji produkcji, nie można pominąć aspektów techniczno-informatycznych, takich jak stan parku maszynowego, odpowiednie doposażenie urządzeń, infrastruktura informatyczna itp.

Wyposażenie techniczno-informatyczne zakładu powinno zostać należycie przygotowane do wdrożenia, aby w ogóle było ono możliwe, ale również aby zapobiec niepotrzebnym opóźnieniom na kolejnych etapach.

W tym obszarze warto mieć opracowaną i zobrazowaną technologię (procesy, operacje, struktury materiałowe, czasy jednostkowe, własności technologii itp.), żeby implementacja i konfiguracja systemu zajęła mniej czasu i została prawidłowo przeprowadzona. 

Przed rozpoczęciem wdrożenia często zwraca się uwagę również na to, aby zadbać o informację na temat możliwości ingerencji w maszynę lub dostęp do kodu źródłowego sterowników PLC. 
Firma powinna zdefiniować także optymalny czas wdrożenia.

Jako dostawcy tego typu rozwiązań potrafimy oczywiście przeprowadzić je bez żadnego przestoju w produkcji, jednak wcześniej należy ustalić optymalny termin prac, aby nie zakłócać przy okazji innych procesów i dostosować się też do wymagań działu utrzymania ruchu, administracji, itp.

Ciągłość pracy ma zawsze jeden z najwyższych priorytetów. 

Analiza powyższych sytuacji i obszarów pomoże lepiej przygotować się do wdrożenia i zminimalizuje ryzyko niepowodzenia. 

Odpowiednie przygotowanie i nastawienie przedsiębiorstwa jest niezwykle istotnym aspektem nie tylko wdrożenia systemu MES, ale każdego innego rozwiązania IT i każdej innej, poważnej zmiany.

Źródło: BPC GUIDE-PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2016 str. 13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*