Innowacje w systemach WMS w kontekście Produkcji 4.0.

W wyniku wprowadzenia idei przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy w planowaniu produkcji nastąpiło istotne skrócenie czasu życia produktów. Dlatego od systemów IT wymagana jest teraz duża elastyczność umożliwiająca szybkie przeplanowanie łańcucha dostaw oraz linii produkcyjnych.

Kluczowym założeniem Przemysłu 4.0 jest pełna automatyzacja planowania produkcji zapewniająca ścisłą współpracę i integrację wszystkich systemów informatycznych, urządzeń, maszyn oraz innych zewnętrznych źródeł danych. Natomiast ze strony systemu WMS najważniejszym zadaniem jest taki dobór i zaimplementowanie algorytmów optymalizacyjnych rozkładania i pobierania surowców, które zapewnią dostawy na linie produkcyjne w trybie „just in time.”

Planowanie procesów produkcyjnych wiąże się ze stałym współdziałaniem na styku magazynowania i produkcji, czyli dwóch nierozerwalnych obszarów w przedsiębiorstwie. Wymaga to pełnej kontroli i ciągłego nadzorowania zarówno procesu, jak i zasobów.

Magazyn pełni ważną rolę w procesie produkcyjnym. Na etapie magazynowania mogą pojawić się błędy, które mają negatywny wpływ na płynność i przebieg produkcji. Wynikają one głównie ze złej organizacji pracy i braku optymalizacji procesów magazynowych. Do najczęstszych problemów, jakie powoduje magazyn z punktu widzenia produkcji należą:

 • Wady jakościowe przyjmowanego komponentu, surowca;
 • Błędy w ilości przyjmowanego materiału, surowca;
 • Przestoje związane z wydaniem surowca na produkcję;
 • Złe oznakowanie towarów wchodzących na produkcję,
  jak i wyrobu gotowego;
 • Niewłaściwe planowanie czasu pracy i obowiązków magazynierów;
 • Brak okresowych inwentaryzacji na magazynie;
 • Niezgodność dokumentów (zlecenia produkcyjne, zamówienia).

Implementacja systemu ExpertWMS® w całym przedsiębiorstwie, włącznie z obsługą produkcji,  zapewnia śledzenie surowców, półproduktów i towarów w trakcie całego procesu produkcyjnego, co daje pełne traceability wyrobu gotowego – niezbędną identyfikację dla wszystkich producentów. Wdrożenie WMS prowadzi do ograniczenia pomyłek w obszarze przyjęcia i wydania surowców. Rejestracja i ewidencja towarów może odbywać się za pomocą kodów kreskowych lub tagów RFID, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Operator za pomocą specjalistycznego terminala (lub bramki w przypadku RFID) zarządza zasobami o konkretnych partiach czy datach ważności, ma możliwość kontroli towaru lub surowca pod względem jakościowym i zaraportowania jego odpowiedniego statusu (np. towar zgodny, kwarantanna). System WMS również wspomaga procesy etykietowania przy wydawaniu komponentów na produkcję, jak i przy przyjęciu wyrobu gotowego.  Organizuje pracę magazynierów poprzez przydzielanie im zadań na podstawie zdefiniowanych algorytmów czy rejestrowanie czynności dodatkowych (jak np. sprzątanie, foliowanie), a także pilnuje realizacji zgodności zleceń produkcyjnych z zamówieniami.

System ExpertWMS® dzięki pracy na przepływach (zaawansowane workflow) automatyzuje wiele czynności, dodatkowo znaczna ilość pracochłonnych zadań dzieje się w tle, w trakcie realizacji danego procesu (np. wydruki dokumentów i etykiet czy przygotowanie dokumentów spedycyjnych).

Innowacje, o których warto wspomnieć w kontekście koncepcji Produkcji 4.0 to m.in:

 1. Możliwość importu dowolnej technologii produkcyjnej z systemu zewnętrznego i wdrożenie jej bez konieczności ręcznej rekonfiguracji systemu. Funkcjonalność dostępna w Systemie ExpertWMS®.
 2. Możliwość prowadzenia kontroli wyrywkowej na etapie dostaw na linię produkcyjną, sprawdzania stanów magazynowych po etapie produkcji oraz nadzorowania wysyłki
  z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości. Funkcjonalność dostępna
  w Systemie ExpertAR.
 3. Możliwość wyposażenia linii produkcyjnej w znaczniki RFID celem nadzoru oryginalności
  i poprawności znakowania towaru. Funkcjonalność dostępna w Systemie Expert Line RFID.

https://dataconsult.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*