QlikView wspiera synergię procesów biznesowych Grupy Kapitałowej Bać-Pol.

Wyzwania:

Wybranie i wdrożenie systemu Business Intelligence dla całej Grupy Kapitałowej Bać-Pol. Rozwiązanie musiało wesprzeć zwiększenie efektu synergii pomiędzy działalnością Dystrybucyjną a spółką SPAR, uwspólnianie danych z różnych systemów, stworzenie Jednolitej Centralnej Kartoteki Towarowej dla Grupy, właściwą interpretację zgromadzonych informacji, system analizowania jakości i opłacalności dostaw do sklepów SPAR oraz proces ustalania polityki handlowej.

Rozwiązanie:

Wdrożenie przez Humansoft Sp. z o.o. platformy analitycznej QlikView przy współpracy z Działem BI Grupy Kapitałowej Bać-Pol. Opracowanie Modeli w Obszarze Detalu i Logistyki oraz Dedykowanych Paneli Analitycznych QlikView.

„Opracowane w QlikView modele analityczne dla obszarów funkcjonalnych w GK Bać-Pol, umożliwiają bieżącą kontrolę efektywności procesów synergii między Dystrybucją a Detalem.” – Dyrektor BI, Bać-Pol S.A.

Największy Model Analityczny QlikView w Obszarze Detal zawiera 820 milionów rekordów danych i umożliwiła monitorowanie obrotów, które nie mają przypisanego producenta. Zgłaszane przypadki skutkują analizą obrotów po kodach EAN a następnie dokonaniem korekty w Kartotece Centralnej. Model ten stał się głównym narzędziem ustalania polityki handlowej i daje wymierne korzyści przy:

 • optymalizacji marż,
 • zapasów,
 • analizie produktów dobrze zbywalnych i zalegających,
 • określaniu udziału danej kategorii w sklepie,
 • ustalaniu poziomu zapasów na podstawie ich rotacji.

Umożliwił także stworzenie motywatorów dla Franczyzobiorców zwiększających zakupy w GK Bać-Pol oraz opracowanie systemu monitorowania poziomu ich lojalności zakupowej.  

Dedykowane panele analityczne QlikView umożliwią bieżące monitorowanie warunków umów handlowych z producentami i dostawcami oraz efektywność uczestnictwa Franczyzobiorców w akcjach reklamowych. Wykorzystywane są także do kontrolowania kondycji finansowej Franczyzobiorców oraz wychwytywania symptomów ich ewentualnego „bankructwa”. 

Projekt „Platforma Logistyczna” skoncentrował się na utworzeniu modelu danych, z systemów działających w Grupie oraz skorygowaniu niekompletnych, zdublowanych, czy błędnych danych oraz zbudowaniu panelu analitycznego QlikView, zorientowanego na pracę ze wskaźnikami logistycznymi mającymi badać opłacalność: zamawiania, przyjmowania, utrzymywania, konfekcjonowania i transportu dostaw z poszczególnych centr dystrybucyjnych GK. Wszelkiego rodzaju odchylenia od zdefiniowanych norm, są monitorowane i analizowane, z najdrobniejszą szczegółowością na jaką pozwalają systemy źródłowe zasilające główny model danych. 

,,QlikView znacząco usprawnił procesy analiz oraz interpretacji danych.” – Controller finansowy, Spar Polska S.A.

Szybsze przygotowanie i dystrybucję raportów dla różnych grup adresatów umożliwiło wdrożenie rozwiązania QlikView NPrinting. Raporty generowane są w ustalonych cyklach a raportowane dane są spójne niezależnie od ich poziomu agregacji. 

Otrzymane korzyści:

„QlikView kosztowało GK Bać-Pol 30% ceny rozwiązań konkurencyjnych, a inwestycja zwróciła się już po kilku miesiącach.” – Dyrektor Ekonomiczny, Bać-Pol S.A.

Analitycy już po kilku tygodniach otrzymali narzędzie do profesjonalnego przeprowadzenia analiz i kreowania raportów. 
GK Bać-Pol dzięki wdrożeniu QlikView osiągneła:

 • szybki zwrot z inwestycji, 
 • wartości dodane wielokrotnie przekraczające nakłady, 
 • przeliczanie na żądanie ogromnej ilości danych, 
 • szybkie dostarczanie informacji z ponad 250 sklepów ze szczegółowością do pojedynczych pozycji na paragonach, 
 • wsparcie procesu tworzenia motywatorów dla Franczyzobiorców, 
 • zacieśnienie współpracy Biznesu z Back Office, 
 • ustandaryzowanie informacji,
 • zrealizowanie celów biznesowych.

„Qlik to dużo więcej niż narzędzie do prezentacji, to platforma do przetwarzania danych z wielu źródeł i ich spójna analiza w jednym miejscu.” – Kierownik Działu BI, Bać-Pol S.A.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*