HAL APS – Advanced Planning and Scheduling

Marzenia każdego planisty, sen z powiek tych wszystkich którzy chcą obniżyć koszty produkcji, zwiększyć przychody i zyski.  Koniec nadmiernych zapasów magazynowych i gigantycznej produkcji w toku. Wąskie gardła? Pracują jak mróweczki.

HOST jest producentem najbardziej zaawansowanego w Polsce oprogramowania do harmonogramowania i planowania produkcji.

Jakie są korzyści biznesowe z wdrożenia HAL ASP?

 • Poprawa terminowości realizacji zamówień o 50%
 • Obniżenie poziomu zapasu magazynowego o 10%
 • Skrócenie Lead Time produkcji do 30%
 • Wyeliminowanie braków w obsadzie pracowników pod zlecenia o 92%
 • Zwiększenie współczynnika wykorzystania zasobów OEE o 15%

 Co wyróżnia HAL APS od innych programów?

 • Najprostszy interfejs użytkownika na świecie – przeglądarka internetowa, znacząco skracający proces uczenia i w konsekwencji czas wdrożenia;
 • Ultra szybkie harmonogramowanie – nie musisz przeliczać harmonogramu  w nocy, dostajesz zupełnie nowe możliwości i szanse, a harmonogram możesz przeliczać i symulować ile razy chcesz i kiedy chcesz
 • OneClick Scheduling – skomplikowane akcje i scenariusze realizowane jednym kliknięciem np. harmonogramowanie czy informacja o obciążeniu zasobów
 • Drag & Drop – wykres Gantta przeliczany w czasie rzeczywistym przy każdej akcji przeciągnij i upuść
 • Zaawansowane reguły szeregowania zadań – wewnętrzne algorytmy wykorzystują elementy wyższej matematyki i zaawansowane algorytmy
 • Replenishment – zaawansowane mechanizmy autouzupełniania zapasów;
 • Podgląd postępu produkcji On-Line;
 • Symulacje What-If

Wystarczy jedno kliknięcie aby dowiedzieć się jak wygląda obciążenie zasobów ludzkich i maszynowych w czasie. Może warto to podkreślić, tylko jednym kliknięciem jesteśmy w stanie zobaczyć wąskie gardła i/lub pływające wąskie gardła.

Jakie są kluczowe funkcjonalności HAL APS?

 • Wielojęzyczność
 • Możliwość zdefiniowania międzynarodowego łańcucha dostaw (Zakłady – wydziały – zasoby)
 • Elastyczne definiowanie kalendarzy i zmian pracy (zakład, wydział, grupa zasobów zasób, dostawca, predefiniowane dni świąteczne i wolne od pracy    w wybranym kraju)
 • Zarządzanie priorytetami kalendarzy
 • Automatyczne generowanie kalendarza mechanizmem Drag & Drop na wykresie Gantta dla zasobów
 • Planowanie przeglądów, remontów i serwisów zasobów maszynowych
 • Planowanie nieobecności zasobów ludzkich
 • Rejestracja awarii zasobu maszynowego
 • Zarządzanie zasobami:
  • Pojedyncze zasoby maszynowe
  • Linie produkcyjne i montażowe
  • Zasoby wsadowe i optymalizacja wasdu
  • Gniazda produkcyjne:
   • zgrupowane wg podobieństwa technologicznego
   • zgrupowane wg reguł lean manufacturing – U Cell (C/T & TT)
  • Zasoby ludzkie
  • Brygady
  • Zasoby kooperacyjne / podwykonawcy
  • Narzędzia i oprzyrządowanie
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Zarządzanie zasobem wirtualnym
 • Zarządzanie zasobami (podzasobami) drugo, trzecio i czwartorzędowymi
 • Zarządzanie czasem kolejki i czasem oczekiwania
 • Parametry 3D opisujące reguły doboru zasobu do operacji
 • Macierz przezbrojeń:
  • Statyczna jedno parametrowa
  • Dynamiczna wielowymiarowa
 • Analiza planowanego obciążenia zasobów na wykresie Gantta
 • Zarządzanie umiejętnościami zasobów
 • Zarzadzanie atrybutami zasobów
 • Zarządzanie pozycjami magazynowymi:
  • Pozycje produkowane
  • Pozycje zakupowe
 • AutoReplenishment – zarządzanie sposobem autouzupełniania pozycji
 • Zarządzanie zapasem MIN, Target MIN, MAX
 • Profilowanie sezonowości zapasu minimalnego (MIN, MIN1 – data1, MIN2 – data 2, TARGET MIN)
 • BOM – Bill of Material
  • Identyfikacja CAD
  • Identyfikacja PLM
  • Rewizja
  • Wariant
 • Marszruta technologiczna:
  • Czas przygotowawczy
  • Czas jednostkowy procesu
  • Czas zakończeniowy
  • Czas przesunięcia do kolejnej operacji
  • Liczba operatorów:
   • Jeden operator kilka maszyn
   • Podział czasu operatora na kilka maszyn
   • Kilku operatorów jedna maszyna
   • Kilku operatorów kilka maszyn
  • Liczba przezbrajaczy (ślusarzy, mechaników)
 • Zaawansowane reguły harmonogramowania – wzorce uzupełniające
  • Reguły brutto
  • Reguły netto
 • Harmonogramowanie
  • Jednym kliknięciem
  • Szczegółowe
  • Alerty
  • Prezentacja harmonogramu na wykresie Gantta
 • Kierunek harmonogramowania:
  • Do przodu
  • Do tyłu
  • Pierwsze wstecz drugie do przodu
 • Reguły szeregowania pozycji zleceń sprzedaży:
  • Wg daty realizacji
  • Wg priorytetu
  • Wg priorytetu odwróconego
  • Dowolny wybór horyzontu planistycznego
 • Potwierdzanie dat realizacji zlecenia sprzedaży
 • Zamrażanie harmonogramu
 • Odmrażanie harmonogramu
 • Zarzadzanie zleceniami produkcyjnymi
 • Zarzadzanie operacjami technologicznymi
 • Zarzadzanie statusami:
  • Zleceń sprzedaży
  • Zleceń produkcyjnych
 • Wykres Gantta dla zasobów:
  • Definicja czasu przeszłego, linii podziału, czasu przyszłego
  • Drag & Drop
  • Wybór dowolnego horyzontu
  • Automatyczny horyzont
  • Wyświetlanie zależności między obiektami
  • Dynamiczne skalowanie horyzontu jednym kliknięciem
  • Wyświetl wskazaną liczbę dni – jednym kliknięciem
 • Łatwa integracja planów produkcyjnych z planami dystrybucyjnymi
 • Optymalizacja poziomu zapasów i produkcji w toku
 • Zapotrzebowania Just in Time
 • Prezentacja harmonogramu na wykresie Gantta
 • Dostęp do HAL APS z każdego miejsca na świecie
 • Optymalizacja wykorzystania wąskich gardeł
 • Bilansowanie zasobów ludzkich
 • Zarządzanie zapasami
 • Tworzenie realnych terminów produkcji
 • Większa produktywność
 • Łatwy podgląd statusów produkcji
 • Integracja z systemami ERP, MES, CMMS, WMS


O fimie: Firma HOST od 25 lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla firm produkcyjnych. Pracownicy firmy są praktykami i ekspertami w zakresie planowania, rejestrowania i rozliczania produkcji. Zgodnie z zasadą lepiej mieć jeden bardzo dobry niż kilka średnich systemów, firma skupiła się wyłącznie na rozwiązaniu do planowania produkcji. System chwalony jest głównie za efekty, które udało się osiągnąć wspólnie z klientami po wdrożeniu.


Zapraszamy do zorganizowania prezentacji online*. aps@host.pl

*Po otrzymaniu przykładowych BOMów i Technologii zrobimy prezentację na Państwa danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*