Najbardziej poszukiwane funkcjonalności w systemach ERP w roku 2017 – przewidywane w 2018

Informatyczne systemy klasy ERP – Enterprise Resource Planning, stanowią najbardziej zaawansowaną grupę zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Wbrew powszechnym przewidywaniom zapotrzebowanie przedsiębiorstw na tego typu rozwiązania nie zmalało, a wręcz przeciwnie. Pozycja systemy ERP na rynku jest ugruntowana, a zapotrzebowanie na ich funkcjonalności niezmiennie rośnie. Jakie zatem najbardziej poszukiwane funkcjonalności w systemach ERP dało się zauważyć w roku 2017, a jakie przewidywane są w 2018?

Mobilność oprogramowania ERP

W czasach cyfrowej transformacji, jak i rynku urządzeń mobilnych pozwalających na dostęp do dowolnych aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze występuje i jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na mobilny dostęp do oprogramowania firmowego. Aplikacje na urządzenia przenośne – tablety, smartfony – powinny być częścią systemów ERP. Ponadto, powinny umożliwiać intuicyjną, przejrzystą i szybką pracę operacyjną, jak i dostęp oraz zarządzanie danymi. Należy jednak wspomnieć, iż „umobilnianie” systemów ERP dotyczy głównie tych obszarów,  w których pracownicy korzystają z oprogramowania będąc poza firmą i  gdy korzyści z jego zastosowania są jednoznaczne. Przykładem jest m.in. praca handlowców, dystrybucja, rejestracja godzin pracy,  procesy obiegu zadań, rozlicznie wydatków pracowniczych, czy też prace serwisantów terenowych.

Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej

Udostępnianie całego systemu ERP za pośrednictwem urządzeń mobilnych ze względu na jego rozbudowane i zaawansowane funkcjonalności nie ma racji bytu. Przykładowo w przypadku konieczności przeprowadzania analiz dużej ilości danych, tworzenia skomplikowanych harmonogramów produkcji, czy też pracy na skanach dokumentów, najwygodniej jest korzystać z dużych lub też  kilku monitorów. Pożądaną w tym przypadku funkcjonalnością systemu ERP zapewniającą jego dostępność w dowolnym czasie i miejscu jest oparcie go na szeroko rozumianej technologii www.

Chmura

Rok 2017 to niewątpliwie rok chmury. Do niedawna systemy ERP postrzegane były jako duże, „grube”, oprogramowanie zlokalizowane wyłącznie na miejscu w firmie. Dziś coraz częściej pełna funkcjonalność systemów ERP udostępniana jest jako usługi Cloud Computing. ERP w chmurze to nie tylko szerokie możliwości dostępu do systemu dla jego użytkowników. To również szersze i łatwiejsze możliwości integracji z innymi systemami.

Intergracja

W dzisiejszej dobie ilości zbieranych danych cyfrowych eksplodują. Jednocześnie  wzrasta ilość ich źródeł powstawania oraz miejsc przetwarzania. Wziąwszy pod uwagę zaangażowanie w ten proces zarówno systemów ERP, jak i  zaangażowanie wyspecjalizowanych systemów branżowych koniecznością jest zapewnienie możliwości ich integracji. Integracja była powszechnie wymaganą funkcjonalnością systemów ERP w roku 2017. W roku 2018 funkcjonalności te stanowić będą niezbędny i podstawowy element budowy systemów ERP.

Planowanie produkcji APS, harmonogramowanie

Systemy ERP to rozwiązania służące do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem,  w tym również w obszarze produkcji. Jak wskazują statystyki, w tym zakresie, występuje z trendem wzrastającym zapotrzebowanie na funkcjonalności usprawniające planowanie produkcji – APS, jak również do zaawansowanego harmonogramowania.

WMS

W obszarze logistycznym coraz częściej od systemów ERP wymaga się, aby ich integralną część stanowił WMS – Warehouse Management System, czyli magazynowy system informatyczny do zarządzania ruchem produktów w magazynach, przy zastosowaniu kodów kreskowych. Ten silny trend niewątpliwie będzie utrzymywał się również w roku 2018.

JPK

Rok 2017 dla systemów ERP w obszarze finansów i rachunkowości, to przede wszystkim rok dopasowywania się do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa i zmian legislacyjnych. Największym wyzwaniem w tej materii stał się Jednolity Plik Kontrolny – JPK. Rok 2018 to kolejny rok, kiedy tuż za zmianami w przepisach wprowadzanymi przez Ministerstwo Finansów, wprowadzane będę nowe funkcjonalności w systemach ERP.

Takie są prognozy wyznaczone przez rynek dla systemów ERP. A jak istotnie będzie wyglądał ich rozwój, które funkcjonalności będą kluczowe w następnym roku, czas pokaże.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*