Różne wyceny tego samego projektu

Managerowie wybierający system powinni mieć cały czas na uwadze, że dostawcy tak żonglują informacjami i cenami, aby doprowadzić do sprzedaży.

 Bardzo często w pierwszych ofertach cenowych pomijają istotne elementy, które mogą podnieść cenę projektu i doprowadzić do odrzucenia systemu. Praktyka pokazuje również, że na etapie negocjacji handlowych dostawcy potrafią przedstawić oferty nawet o 40% niższe, w stosunku do tych analizowanych na etapie shortlisty.

Przedstawiamy poniżej kilka podstawowych informacji, które należy znać rozpoczynając rozmowy z dostawcami.

Warto poznać wskaźnik TCO (Total Cost of Ownership) ERP. Określa on całkowitą sumę nakładów finansowych związanych z pozyskaniem, wdrożeniem, korzystaniem i utrzymywaniem systemu w danym okresie czasu. Wskaźnik ten często zestawiany jest ze wskaźnikiem ROI, co pozwala określić korzyści w stosunku do kosztów.

Cena realizacji projektu obejmuje zatem zakup: licencji, usług wdrożeniowych, szkoleniowych, baz danych. Może obejmować modyfikacje oprogramowania o integrację z innymi rozwiązaniami specjalistycznymi /uzupełniającymi ERP. Ważną składową oferty są usługi maintenance tj. wsparcia technicznego dla systemu i sprzętu (administracja systemu, serwis powdrożeniowy, utrzymanie systemu, aktualizacja oprogramowania, help-desk). Wdrożenie rozwiązania może wiązać się również z zakupem sprzętu.

W ramach jednej sieci dilerskiej dostawcy mogą różnie wyceniać projekt. Ceny otrzymane w odpowiedzi na to samo zapytanie ofertowe mogą różnić się od siebie nawet o 300 %.

Różnice mogą wynikać z:

  • Posiadanych kompetencji dostawców np. zatrudnianie etatowych inżynierów z wysokimi kwalifikacjami wdrożeniowymi i bogatym doświadczeniem;
  • Realizowanej przez dostawców strategii biznesowej;
  • Wsparcia producenta np. udzielania większych rabatów na zakup licencji dostawcom z wyższym statusem partnerskim;

Ten sam dostawca zmienia cenę w zależności od różnych czynników. Oferta wstępna może różnić się od końcowej nawet o 200 % .

Przykładowe powody:

  • Niedoprecyzowanie funkcjonalności;
  • Niedostatecznie doprecyzowane wymagania co do infrastruktury;
  • Brak istotnych elementów składowych oferty;
     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*