Kontrola jakości w firmach produkcyjnych

Czy szukasz rozwiązań, które pozwolą Twojej firmie na sprawną realizację kontroli jakości w oparciu o sprawdzone narzędzia informatyczne? A może procesy produkcyjne w Twoim przedsiębiorstwie wymagają indywidualnych rozwiązań, dopasowanych do charakterystyki Twojej branży? Jeśli tak to ten artykuł jest dla Ciebie!

O roli kontroli jakości w produkcji

Właściwie przeprowadzona kontrola jakości w firmach produkcyjnych spełnia kilka zadań. Najbardziej oczywistym jest wykrywanie produktów, półproduktów lub surowców niespełniających założonych norm i charakterystyk. Finalnie wadliwe wyroby z jednej strony nie powinny trafić do klientów, z drugiej wskazują na błędy w procesie produkcji, wynikające np. z cech materiałów, pracy maszyn lub czynnika ludzkiego. Odpowiednio wczesne wykrywanie błędów pozwala znacznie ograniczyć koszty, które są tym większe im na późniejszym etapie produkcji zdiagnozujemy nieprawidłowości. Dochodzimy tym samym do drugiego celu kontroli jakości jakim jest ograniczanie i eliminowanie strat finansowych w przedsiębiorstwie. Dane o wadliwych wyrobach powinny zostać uwzględnione podczas kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji. Informacje te są istotne również na etapie planowania produkcji, ponieważ ilość finalnie wyprodukowanych wyrobów, po uwzględnieniu tych odrzuconych, powinna pokrywać się z założonym planem (np. ilością zamówioną przez kontrahenta). Trzeci aspekt właściwie realizowanej kontroli jakości to kwestie wizerunkowe firmy. Jakość produktów w znacznym stopniu przekłada się na współpracę z naszymi odbiorcami, tym samym ma wpływ na potencjalne zyski przedsiębiorstwa.

Kontrola jakości w standardzie systemu Comarch ERP XL

Od wersji systemu Comarch ERP XL 2019.1 dostępny jest odrębny moduł dla kontroli jakości. Funkcjonalność ta pozwala na rejestrowanie kontroli jakości dla produktów lub materiałów znajdujących się na zleceniach produkcyjnych. Umożliwia ona m.in. definiowanie parametrów kontroli jakości, tworzenie wzorców dla tych parametrów, przypisywanie parametrów kontroli jakości do konkretnych materiałów, wyrobów oraz technologii jak również na rejestrowanie wyników przeprowadzonej kontroli w dokumencie protokołu kontroli jakości (PKJ). Protokół kontroli jakości jest podstawowym dokumentem modułu Kontroli jakości, dostępnym z poziomu zlecenia produkcyjnego lub listy protokołów kontroli jakości (specjalny raport). Konfigurację kontroli jakości wykonujemy na technologii, gdzie wskazujemy materiał lub wyrób, który podlegać będzie kontroli oraz jakie parametry będą weryfikowane. Na karcie wyrobu lub materiału, w ramach technologii produkcji, możemy wybrać parametr „Podlega KJ”, z poziomu zakładki „Ogólne”. Następnie na zakładce „KJ”, możemy dodać odpowiednie parametry kontroli jakości (dla parametrów definiowane są dopuszczalne normy).

Przypisywanie parametrów KJ do wyrobów lub materiałów na technologii, w systemie Comarch ERP XL:

 

Rejestrację wyników kontroli jakości możemy przeprowadzić zarówno w trakcie trwania procesu produkcyjnego, jak również po jego zakończeniu. Wyniki kontroli możemy wprowadzać zarówno w aplikacji Comarch MES oraz systemie Comarch ERP XL. Kontrolę jakości dla danego wyrobu możemy również powtórzyć. Protokoły kontroli jakości dodane w aplikacji Comarch MES, są od razu dostępne w systemie Comarch ERP XL. Wyniki kontroli jakości dostępne są z poziomu wybranego zlecenia produkcyjnego oraz w ramach wspomnianego wcześniej raportu „Protokoły kontroli jakości”. Raport obejmuje wszystkie protokoły zarejestrowane w systemie, zarówno z poziomu aplikacji Comarch MES jak i systemu Comarch ERP XL. Dokument przydatny jest w celach sprawozdawczych, pozwala na podgląd wszystkich zarejestrowanych protokołów jakości, umożliwia grupowanie dokumentów PKJ (np. ze względu na wynik, datę utworzenia, operacje, wyroby, status itd.), tak, aby dane mogły zostać zaprezentowane w odpowiedni sposób.

Protokół kontroli jakości w systemie Comarch ERP XL:

 

Niestandardowe rozwiązania dla obsługi kontroli jakości

Kontrola jakości w firmach produkcyjnych może wynikać ze specyficznego charakteru branży w jakiej działa dane przedsiębiorstwo, lub też wymagań i ograniczeń technologii produkcji. Zdarza się, że ze względu na indywidualne wymagania, konieczne jest stworzenie dedykowanych rozwiązań dla sprawnej realizacji kontroli jakości. Taką funkcjonalność firma Graphcom uruchomiła m.in. w firmie Multichem, w ramach wdrożenia systemu Comarch ERP XL. Dedykowane rozwiązanie pozwala na weryfikację wybranej partii surowca jeszcze przed przekazaniem jej na produkcję i obejmuje dwie aplikacje. Pierwsza to aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala na szybkie zwalnianie już zweryfikowanych surowców na produkcję, określanie dat ich ważności oraz uzupełnienie numeru partii producenta. Co istotne podczas logowania operatora, wykorzystywane są poświadczenia z systemu Comarch ERP XL, nie ma więc konieczności tworzenia dodatkowych danych dostępowych dla pracowników. Operatorzy zostali podzieleni na dwie grupy posiadające odrębne uprawnienia, laborantów oraz magazynierów. Ci pierwsi odpowiadają za nadawanie i modyfikację daty ważności oraz statusu surowca (np. „Zwolniony”, „Odrzucony”, „Nie przebadano”). Ci drudzy odpowiadają za właściwe przypisanie numerów partii producenta surowca. Z poziomu aplikacji mobilnej drukowana jest etykieta na próbkę laboratoryjną, która wysyłana jest następnie na badanie.

Aplikacja mobilna od firmy Graphcom:

 

 

Druga aplikacja dostępna jest na tradycyjne komputery. Dla wybranego numeru partii próbki (etykieta z aplikacji mobilnej) aplikacja desktopowa pozwala na wprowadzenie wyniku badania kontroli jakości przeprowadzonej w laboratorium wraz z określeniem odpowiedniego statusu. Wprowadzony status widoczny jest zarówno w aplikacji mobilnej (po sczytaniu kodu etykiety surowca), jak również w systemie Comarch ERP XL (na szczegółach dla wybranej partii surowca). Dodatkowo aplikacja desktopowa pozwala na przegląd historycznych danych, dla już przeprowadzonych kontroli jakości.

Aplikacja desktopowa MultiLab od firmy Graphcom:

 

 

Dzięki tak zorganizowanej kontroli jakości surowców, firma Multichem ma pewność, że do produkcji wykorzystywane są wyłącznie poprawne jakościowo komponenty. Ponadto wykrywanie wadliwych partii surowca na wczesnym etapie (tzn. przed przekazaniem na produkcję) pozwoliło firmie Multichem w znacznym stopniu ograniczyć koszty. Usprawniona została również gospodarka surowcami, ponieważ firma dysponuje dokładną informacją o stanach materiałów spełniających założone normy, które mogą zostać uwzględnione przy planowaniu produkcji. Jeśli poszukujesz gotowych rozwiązań lub informacji jak może być realizowana kontrola jakości w firmach produkcyjnych, skontaktuj się z nami!

 

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce. Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).
Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*