Wdrożenie Comarch MES prowadzi do sprawnego zarządzania produkcją

Czym są systemy klasy MES?

MES to tłumacząc z angielskiego, system realizacji produkcji (manufacturing execution system). Dzięki zastosowaniu rozwiązań MES możliwe jest rejestrowanie w czasie rzeczywistym informacji, bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Umożliwia to wykorzystanie zebranych danych do monitorowania stanu realizacji oraz raportowania działań produkcyjnych, jak również podejmowania istotnych decyzji w obszarze produkcji (np. w przypadku odchyleń lub nieprawidłowości). Rozwiązanie Comarch MES wspiera popularny system ERP dla przemysłu, rozwiązanie Comarch ERP XL. Wdrożenie Comarch MES umożliwia Twoim pracownikom realizującym operacje produkcyjne, ewidencjonowanie postępu wykonywanych czynności za pomocą ekranów dotykowych, bezpośrednio na stanowisku pracy.

Zalety aplikacji Comarch MES

Aplikacja Comarch MES została zaprojektowane jako rozwiązanie w pełni responsywne, czyli  wspierające urządzenia o różnych rozdzielczościach ekranów. Dzięki temu może być stosowana na panelach produkcyjnych, klasycznych komputerach, ale również na urządzeniach mobilnych, czy tzw. kioskach produkcyjnych. Dzięki Comarch MES zyskujesz możliwość rejestrowania poszczególnych operacji produkcyjnych oraz zapewniasz nadzór nad przebiegiem produkcji. W rezultacie umożliwiasz bieżące raportowanie oraz kontrolę produkcji, min. w zakresie zużycia surowców, pracy zasobów i gniazd roboczych czy też realnie poniesionych kosztów produkcji w czasie (istotne zwłaszcza jeśli Twoja firma chce rozliczać produkcję w oparciu o tzw. cenę rzeczywistą). Dodatkowo dzięki aplikacji Comarch MES Twoi pracownicy zyskują łatwy dostęp do istotnych informacji, niezbędnych do prawidłowej realizacji czynności produkcyjnych. Dane dostępne na ekranach MES-owych mogą obejmować min. instrukcje, schematy, zdjęcia, opisy, czy listy zadań przypisanych do pracowników. Sposoby rejestracji operacji w aplikacji Comarch MES są w pełni konfigurowalne, zaś interfejs może być łatwo dostoswany do wymogów konkretnego stanowiska lub pracownika, przez samego użytkownika (nie jest wymagana wiedza programistyczna). Wdrożenie Comarch MES zapewnia szereg udogodnień w zakresie realizacji produkcji oraz korzyści wynikających z dostępu do aktualnych danych produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Kontrola jakości w Comarch MES

Ponieważ aplikacja Comarch MES pracuje bezpośrednio na bazie danych systemu Comarch ERP XL, wprowadzone w niej informacje są od razu dostępne w module Comarch ERP XL Produkcja. W drugą stronę z poziomu technologii w module Comarch ERP XL Produkcja definiowane mogą być parametry kontroli jakości, która może być zrealizowana w aplikacji Comarch MES. Rejestrację wyników kontroli jakości możemy przeprowadzić zarówno w trakcie jak i po zakończeniu produkcji. Kontrola jakości w aplikacji Comarch MES dostępna jest dla wytworzonych wyrobów, z poziomu poszczególnych operacji. Dla kontrolowanych wyrobów możemy dodać dokument protokołu kontroli jakości, w rezultacie na ekranie MES wyświetlona zostanie lista parametrów zdefiniowanych wcześniej na karcie wyrobu w technologii, w systemie Comarch ERP XL. Kontrolę jakości dla wybranego wyrobu można wielokrotnie powtarzać, w takim wypadku utworzone zostaną nowe protokoły kontroli jakości. Protokoły kontroli jakości dodane w aplikacji Comarch MES są od razu dostępne w systemie Comarch ERP XL, min. z poziomu zlecenia produkcyjnego. Dostępny jest również raport „Protokoły kontroli jakości”, który prezentuje wszystkie protokoły dodane zarówno w systemie Comarch ERP XL jak i aplikacji Comarch MES. Wdrożenie Comarch MES umożliwia usprawnienie rejestracji kontroli jakości, która może być ewidencjonowana bezpośrednio w miejscu jej przeprowadzenia.

 

Dodatkowe korzyści z wdrożenia Comarch MES

Wszystkie zdarzenia zarejestrowane w trakcie produkcji, takie jak wydanie materiałów z magazynu, wykonanie operacji, przeprowadzenie kontroli jakości są dostępne w raporcie pochodzenia wyrobu, w systemie Comarch ERP XL, w module Produkcja. Dzięki tej funkcjonalności możemy prześledzić ścieżkę wytworzenia, dla wybranego wyrobu. Część danych wynikać będzie ze zgromadzonych dokumentów magazynowych, rejestrowanych w systemie Comarch ERP XL lub aplikacji Comarch WMS. Dzięki temu w raporcie sprawdzimy min. jakie materiały zostały użyte do wytworzenia wyrobu, jakimi dokumentami je wydano oraz z której dostawy i od którego kontrahenta pochodziły. Zastosowanie aplikacji Comarch MES usprawnia rejestrację danych istotnych z perspektywy traceability, min. dotyczących protokołów jakości czy też zarejestrowanych operacji i zabiegów produkcyjnych. Dzięki temu możemy sprawdzić który operator i kiedy wykonał daną operację oraz prześledzić wyniki przeprowadzonych kontroli jakości. Wdrożenie Comarch MES pozwala usprawnić działalność operacyjną przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, jak również umożliwia gromadzenie istotnych danych, przydatnych w branżach takich jak spożywcza, farmaceutyczna czy motoryzacyjna, gdzie stosowanie traceability jest wymogiem. Dodatkowo zebrane w aplikacji Comarch MES dane mogą zostać użyte w specjalnie przygotowanych raportach Business Intelligence. Skontaktuj się z firmą Graphcom już dziś i dowiedz się jak wdrożenie Comarch MES może przynieść wymierne korzyści Twojej firmie!

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce. Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).
Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*