Efektywne rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP

Zapewnij Twojej firmie rzetelne dane o produkcji

Czy zdarza się, że decydenci w Twojej firmie czekają na kluczowe dane dotyczące produkcji? Czy brakuje Tobie kompletnych i aktualnych informacji o faktycznej realizacji i kosztach produkcji, niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie, tu i teraz? Zastanawiasz się jak możesz usprawnić rozliczanie kosztów produkcji w Twojej firmie oraz jakie są dostępne na rynku narzędzia w tym zakresie? W tym artykule firma Graphcom przybliża gotowe rozwiązania dla firm produkcyjnych, dostępne w systemie Comarch ERP XL.

Cena rzeczywista, czy cena ewidencyjna?

Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego decyzja o stosowaniu wybranej kategorii ceny, jest sprawą indywidualną i zależeć może od wielu czynników. Każda z metod ma swoje wady i zalety, o których warto pamiętać. Cena ewidencyjna pozwala nam na ogólniejsze i w konsekwencji wymagające mniejszych nakładów pracy śledzenie działań i powiązanych z nimi kosztów. Przydatna jest zwłaszcza w tych firmach, które realizują produkcję masową, a dane o kosztach dotyczą często wielu okresów rozliczeniowych. Takie podejście pozwala również na ogólniejsze definiowanie poszczególnych technologii i mniejsze zaangażowanie personelu w zakresie wprowadzania danych do systemu ERP. Z kolei cena rzeczywista wymaga śledzenia kosztów w momencie ich wystąpienia, co przekłada się na rozbudowane definicje technologii oraz szczegółowe śledzenie realizowanych operacji (np. czasu trwania, momentu rozpoczęcia i zakończenia). Często w takim przypadku wykorzystywane są systemy klasy MES, które pozwalają na wygodne rejestrowanie działań bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych. Dzięki dokładnemu śledzeniu realizacji produkcji, zyskujemy możliwość precyzyjniejszej analizy kosztów, z rozbiciem na konkretne produkty czy operacje. Takie podejście sprawdzi się min. w firmach, które produkują głównie na indywidualne zamówienie lub wytwarzają tzw. produkty konfigurowalne (dedykowane). Dla potrzeb jeszcze bardziej zaawansowanej analizy, dla osób zajmujących stanowiska kierownicze i w radzie zarządu, dostępne są raporty w module Comarch Business Intelligence. Dzięki modułowi Comarch BI, możemy wykorzystać informacje zgromadzone w całym systemie Comarch ERP. Dane te możemy wykorzystać do stworzenia dedykowanych analiz i raportów (tzw. analizy zarządcze i controllingowe), aby uzyskać informacje o globalnej rentowności i wynikach naszego przedsiębiorstwa.


Rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP XL z podziałem na obszary funkcjonalne:

Kalkulacja kosztów wyrobu gotowego

Przed przystąpieniem do realizacji warto oszacować po jakiej cenie chcemy sprzedać dany produkt, tak aby jego produkcja była opłacalna. W systemie Comarch ERP XL dostępny jest dokument kalkulacji kosztów, dostępny z poziomu wybranej przez nas technologii, który pozwala na oszacowanie kosztów przed rozpoczęciem produkcji oraz na określenie rentowności i ceny sprzedaży danego wyrobu gotowego. Co więcej, dokument kalkulacji kosztów pozwala na przyjmowanie do wyceny różnych parametrów (takich jak czas realizacji zlecenia, cena materiałów, koszt gniazd roboczych itd.) i w rezultacie tworzenie wielu wariantów kalkulacji dla tego samego zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu jesteśmy w stanie każdorazowo zaproponować kontrahentowi najlepiej dopasowane do jego potrzeb warunki realizacji zamówienia (np. priorytet na cenę, czas lub jakość). Dokument kalkulacji kosztów pozwala, oprócz kosztów bezpośrednich, wynikających ze zdefiniowanej technologii (materiały, pracownicy, maszyny), na uwzględnienie tzw. kosztów pośrednich, związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego (np. koszty serwisu, energii, transportu itd.). Przypisanie kosztów pośrednich może być ogólnie dla całego zlecenia, ale w systemie Comarch ERP XL dostępne są zaawansowane mechanizmy pozwalające na rozbicie kosztów na odpowiednie pozycje, w oparciu o wybrane klucze podziałowe (np. maszyno-godziny, ilość zasobów, czas operacji itd.). Dzięki temu rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP XL jest efektywne i dokładne.

Rozliczanie kosztów produkcji w oparciu o cenę rzeczywistą

Z perspektywy realizacji zleceń produkcyjnych wyróżnić możemy trzy podstawowe rodzaje kosztów. Na realny koszt produkcji składają się koszty surowców, realizacji oraz ogólne (pozostałe koszty). Koszty surowców wynikają z dokumentów RW przypisanych do danego zlecenia produkcyjnego. W dalszej kolejności uwzględniamy koszty realizacji, czyli np. pracowników i maszyn. Na nasze zlecenie wpływ mają również inne pozycje kosztowe, które także chcielibyśmy uwzględnić w rozliczeniu zlecenia produkcyjnego (np. koszty serwisu, energii, transportu itd.). Po zakończeniu produkcji, następuje przyjęcie wytworzonego produktu dokumentem PW w systemie. Dokument PW uwzględnia informacje o zarejestrowanych podczas produkcji kosztach, dzięki czemu możliwe jest rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP XL, w oparciu o cenę rzeczywistą. Cena rzeczywista powiązana jest ściśle z działaniami na produkcji, dlatego też jej kalkulacja bazuje na danych zgromadzonych module Comarch ERP XL Produkcja, z uwzględnieniem wybranych informacji pochodzących z modułu księgowego (wymienione wcześniej koszty serwisu, energii, transportu itd.).

Składowe ceny rzeczywistej w systemie Comarch ERP XL:

Rozliczanie kosztów produkcji w oparciu o cenę ewidencyjną

W przypadku ceny ewidencyjnej na początku przyjmujemy pewną wartość ceny, która jest aktualizowana w miarę realizacji kolejnych zleceń produkcyjnych. Korekta ceny ewidencyjnej możliwa jest dzięki mierzonym odchyleniom pomiędzy założoną wartością ceny a realizacją wynikającą z analizy kosztów. Kalkulacja ceny ewidencyjnej realizowana jest w module Comarch ERP XL Księgowość, w oparciu o zebrane dokumenty księgowe (np. koszty surowców wynikające z dokumentów RW, czy koszty wynagrodzeń z dokumentów LP). Analizując cenę ewidencyjną patrzymy na koszty z perspektywy kont księgowych (np. koszty produkcji – 501, koszty wydziałowe – 530, wyroby gotowe – 601 itd.) a następnie przeksięgowujemy je na koszty rozliczenia produkcji (np. konto 580). W tym podejściu również możemy uwzględniać wszelkie dodatkowe koszty (takie jak koszty amortyzacji, energii, usług zewnętrznych itd.), które dzięki księgowaniom okresowym oraz wykorzystaniu kluczy podziałowych możemy odpowiednio przypisać do naszego rozliczenia produkcji. Finalne saldo konta rozliczenia produkcji wskazuje nam odchylenia od wcześniej założonej ceny, dzięki czemu możemy ją korygować w czasie. Po kilku okresach sprawozdawczych mierzone odchylenia są na tyle niewielkie, że można je pominąć.

Składowe ceny ewidencyjnej w systemie Comarch ERP XL:

 

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce.

Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).

Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*