Obraz1.jpg

Kontrola jakości w firmach produkcyjnych

Czy szukasz rozwiązań, które pozwolą Twojej firmie na sprawną realizację kontroli jakości w oparciu o sprawdzone narzędzia informatyczne? A może procesy produkcyjne w Twoim przedsiębiorstwie wymagają indywidualnych rozwiązań, dopasowanych do charakterystyki Twojej branży? Jeśli tak to ten artykuł jest dla Ciebie!

O roli kontroli jakości w produkcji

Właściwie przeprowadzona kontrola jakości w firmach produkcyjnych spełnia kilka zadań. Najbardziej oczywistym jest wykrywanie produktów, półproduktów lub surowców niespełniających założonych norm i charakterystyk. Finalnie wadliwe wyroby z jednej strony nie powinny trafić do klientów, z drugiej wskazują na błędy w procesie produkcji, wynikające np. z cech materiałów, pracy maszyn lub czynnika ludzkiego. Odpowiednio wczesne wykrywanie błędów pozwala znacznie ograniczyć koszty, które są tym większe im na późniejszym etapie produkcji zdiagnozujemy nieprawidłowości. Dochodzimy tym samym do drugiego celu kontroli jakości jakim jest ograniczanie i eliminowanie strat finansowych w przedsiębiorstwie. Dane o wadliwych wyrobach powinny zostać uwzględnione podczas kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji. Informacje te są istotne również na etapie planowania produkcji, ponieważ ilość finalnie wyprodukowanych wyrobów, po uwzględnieniu tych odrzuconych, powinna pokrywać się z założonym planem (np. ilością zamówioną przez kontrahenta). Trzeci aspekt właściwie realizowanej kontroli jakości to kwestie wizerunkowe firmy. Jakość produktów w znacznym stopniu przekłada się na współpracę z naszymi odbiorcami, tym samym ma wpływ na potencjalne zyski przedsiębiorstwa.

Kontrola jakości w standardzie systemu Comarch ERP XL

Od wersji systemu Comarch ERP XL 2019.1 dostępny jest odrębny moduł dla kontroli jakości. Funkcjonalność ta pozwala na rejestrowanie kontroli jakości dla produktów lub materiałów znajdujących się na zleceniach produkcyjnych. Umożliwia ona m.in. definiowanie parametrów kontroli jakości, tworzenie wzorców dla tych parametrów, przypisywanie parametrów kontroli jakości do konkretnych materiałów, wyrobów oraz technologii jak również na rejestrowanie wyników przeprowadzonej kontroli w dokumencie protokołu kontroli jakości (PKJ). Protokół kontroli jakości jest podstawowym dokumentem modułu Kontroli jakości, dostępnym z poziomu zlecenia produkcyjnego lub listy protokołów kontroli jakości (specjalny raport). Konfigurację kontroli jakości wykonujemy na technologii, gdzie wskazujemy materiał lub wyrób, który podlegać będzie kontroli oraz jakie parametry będą weryfikowane. Na karcie wyrobu lub materiału, w ramach technologii produkcji, możemy wybrać parametr „Podlega KJ”, z poziomu zakładki „Ogólne”. Następnie na zakładce „KJ”, możemy dodać odpowiednie parametry kontroli jakości (dla parametrów definiowane są dopuszczalne normy). Przypisywanie parametrów KJ do wyrobów lub materiałów na technologii, w systemie Comarch ERP XL:

 

Obraz2.png

 

Rejestrację wyników kontroli jakości możemy przeprowadzić zarówno w trakcie trwania procesu produkcyjnego, jak również po jego zakończeniu. Wyniki kontroli możemy wprowadzać zarówno w aplikacji Comarch MES oraz systemie Comarch ERP XL. Kontrolę jakości dla danego wyrobu możemy również powtórzyć. Protokoły kontroli jakości dodane w aplikacji Comarch MES, są od razu dostępne w systemie Comarch ERP XL. Wyniki kontroli jakości dostępne są z poziomu wybranego zlecenia produkcyjnego oraz w ramach wspomnianego wcześniej raportu „Protokoły kontroli jakości”. Raport obejmuje wszystkie protokoły zarejestrowane w systemie, zarówno z poziomu aplikacji Comarch MES jak i systemu Comarch ERP XL. Dokument przydatny jest w celach sprawozdawczych, pozwala na podgląd wszystkich zarejestrowanych protokołów jakości, umożliwia grupowanie dokumentów PKJ (np. ze względu na wynik, datę utworzenia, operacje, wyroby, status itd.), tak, aby dane mogły zostać zaprezentowane w odpowiedni sposób. Protokół kontroli jakości w systemie Comarch ERP XL:

 

Obraz3.png

 

Niestandardowe rozwiązania dla obsługi kontroli jakości Kontrola jakości w firmach produkcyjnych może wynikać ze specyficznego charakteru branży w jakiej działa dane przedsiębiorstwo, lub też wymagań i ograniczeń technologii produkcji. Zdarza się, że ze względu na indywidualne wymagania, konieczne jest stworzenie dedykowanych rozwiązań dla sprawnej realizacji kontroli jakości. Taką funkcjonalność firma Graphcom uruchomiła m.in. w firmie Multichem, w ramach wdrożenia systemu Comarch ERP XL. Dedykowane rozwiązanie pozwala na weryfikację wybranej partii surowca jeszcze przed przekazaniem jej na produkcję i obejmuje dwie aplikacje. Pierwsza to aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala na szybkie zwalnianie już zweryfikowanych surowców na produkcję, określanie dat ich ważności oraz uzupełnienie numeru partii producenta. Co istotne podczas logowania operatora, wykorzystywane są poświadczenia z systemu Comarch ERP XL, nie ma więc konieczności tworzenia dodatkowych danych dostępowych dla pracowników. Operatorzy zostali podzieleni na dwie grupy posiadające odrębne uprawnienia, laborantów oraz magazynierów. Ci pierwsi odpowiadają za nadawanie i modyfikację daty ważności oraz statusu surowca (np. „Zwolniony”, „Odrzucony”, „Nie przebadano”). Ci drudzy odpowiadają za właściwe przypisanie numerów partii producenta surowca. Z poziomu aplikacji mobilnej drukowana jest etykieta na próbkę laboratoryjną, która wysyłana jest następnie na badanie. Aplikacja mobilna od firmy Graphcom:

 

Obraz4.png

 

Druga aplikacja dostępna jest na tradycyjne komputery. Dla wybranego numeru partii próbki (etykieta z aplikacji mobilnej) aplikacja desktopowa pozwala na wprowadzenie wyniku badania kontroli jakości przeprowadzonej w laboratorium wraz z określeniem odpowiedniego statusu. Wprowadzony status widoczny jest zarówno w aplikacji mobilnej (po sczytaniu kodu etykiety surowca), jak również w systemie Comarch ERP XL (na szczegółach dla wybranej partii surowca). Dodatkowo aplikacja desktopowa pozwala na przegląd historycznych danych, dla już przeprowadzonych kontroli jakości. Aplikacja desktopowa MultiLab od firmy Graphcom:

 

Obraz5.png

 

Dzięki tak zorganizowanej kontroli jakości surowców, firma Multichem ma pewność, że do produkcji wykorzystywane są wyłącznie poprawne jakościowo komponenty. Ponadto wykrywanie wadliwych partii surowca na wczesnym etapie (tzn. przed przekazaniem na produkcję) pozwoliło firmie Multichem w znacznym stopniu ograniczyć koszty. Usprawniona została również gospodarka surowcami, ponieważ firma dysponuje dokładną informacją o stanach materiałów spełniających założone normy, które mogą zostać uwzględnione przy planowaniu produkcji. Jeśli poszukujesz gotowych rozwiązań lub informacji jak może być realizowana kontrola jakości w firmach produkcyjnych, skontaktuj się z nami!

 

 

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce. Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).
Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

 

engineer-review-his-3d-modeling-works-1200x800.jpg

Integracja systemu zarządzania produkcją TimeLine z oprogramowaniem CAD

Duża dynamika zmian na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych powoduje potrzebę dostosowywania narzędzi wspomagających procesy wytwarzania i zarządzania. Coraz częściej obserwujemy sytuację, kiedy produkcje o charakterze jednostkowym i małoseryjnym stopniowo zastępują produkcję masową. Jednak wzrost liczby zamówień indywidualnych wymaga od przedsiębiorstw większej elastyczności w zakresie ich obsługi. Aby móc szybko odpowiadać na potrzeby klientów, konieczna jest płynna wymiana informacji między systemem zarządzania produkcją a oprogramowaniem CAD.

W przypadku produkcji realizowanej na indywidualne zamówienie każdy produkt musi być specjalnie projektowany konstrukcyjnie w oprogramowaniu typu CAD. Następnie, na podstawie już gotowego projektu, w systemie zarządzania produkcją opracowywana jest technologia i proces wytwarzania dla danego wyrobu. Wykorzystanie dwóch odrębnych narzędzi wymaga jednak przenoszenia danych. I jeśli odbywa się to w sposób manualny, niestety zajmuje to dość dużo czasu i dodatkowo niesie za sobą ryzyko wystąpienia błędów.

Automatyczny import danych projektowych

Konieczność ręcznego przenoszenia danych projektowych eliminuje opcja integracji z CAD. Dostępna jest ona w module produkcyjnym i połączona z funkcjonalnościami rozwiązań PDM, które stanowią integralną część systemu zarządzania produkcją TimeLine. Zapewnia dwukierunkową wymianę danych, możliwość ich edycji i zakładania brakujących kartotek towarowych dla nowych elementów.

Model-3D-produktu-zaimportowanego-z-CAD-do-systemu-zarzadzania-produkcja-TimeLine-1024x557.png

Rys. 1. Model 3D produktu zaimportowanego z CAD do systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Import listy części składowych i struktury projektowanego wyrobu zachodzi, w systemie TimeLine, w sposób automatyczny podczas zapisu plików CAD. Użytkownik natychmiast otrzymuje dostęp do pełnej dokumentacji projektowej, rewizji, złożeń i statusów danych rysunkowych. Zyskuje też możliwość zarządzania cyklem życia produktu.

Obszar o funkcjonalnościach PDM systemu TimeLine pozwala na:

  • wizualizację w formie 3D wyrobu i poszczególnych jego części, wraz z Pan/Zoom/Tilt z formatów STEP lub IGES,
  • generowanie listy części składowych (BOM) dla wyrobu gotowego,
  • porównywanie wersji rysunków projektowych i wskazanie różnic w częściach.

Dostęp do kompletnej dokumentacji produktu

Integracja z CAD to duże ułatwienie dla pracowników produkcji, którzy nie projektują struktury wyrobu, lecz odpowiadają za planowanie realizacji zlecenia i koordynowanie procesem wytwarzania. Automatyczny import danych zapewnia im bezpośredni dostęp do aktualnych rysunków technicznych i wgląd w dokładne dane konstrukcyjne, takie jak ilość i rodzaj elementów, a także karty materiałowe, półproduktów i produktów. W obszarze o funkcjonalnościach PDM odnajdą też bieżące informacje na temat zmian wprowadzanych do projektu. Mogą więc porównywać wersje historyczne dotyczące zmian struktury wyrobu, wynikających czy to z prac nad rozwojem produktu, czy eliminacji wad i nieprawidłowości konstrukcyjnych.

Kompletna-dokumentacja-projektowego-zlecenia-produkcyjnego-w-systemie-zarzadzania-produkcja-TimeLine-1024x558.png

Rys. 2. Kompletna dokumentacja projektowego zlecenia produkcyjnego w systemie zarządzania produkcją TimeLine.

Opcja integracji z CAD dostępna w obszarze o funkcjonalnościach PDM systemu TimeLine skraca czas przygotowania technologii potrzebnej do zaplanowania zlecenia produkcyjnego. Pozwala też szybciej dokonać kalkulacji kosztów i wycenić zamówienie na etapie ofertowania. W rezultacie umożliwia terminowe, a przede wszystkim rentowne wykonanie zamówienia.

Podsumowanie

Możliwość integracji systemu zarządzania produkcją z oprogramowaniem do projektowania to niewątpliwie istotne usprawnienie zarówno planowania produkcji, jak i zarządzania procesem wytwarzania. Automatyzacja transferu danych eliminuje potencjalne błędy w danych materiałowych, zapewnia wszystkim zaangażowanym pracownikom dostęp do aktualnych informacji, ułatwia obliczanie kosztów wytworzenia, usprawnia planowanie i przyśpiesza realizację zleceń.

 

logotyp_opteam_tl.png

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Solutions-IFS-Apps-Mobile-Tab-1.jpg

IFS APPLICATIONS™ – produkcja dopasowana do potrzeb

System IFS Applications™ wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom produkcyjnym, od momentu opracowania produktu, przez marketing i produkcję, po dystrybucję. Niezależnie od tego, czy działalność firmy opiera się na jednym modelu produkcyjnym, czy na produkcji mieszanej, IFS Applications uwzględnia różnorodne potrzeby. Jako kompletny pakiet oprogramowania dla przedsiębiorstw, system kompleksowo obsługuje procesy administracyjne i inne działania biznesowe.

PRODUKCJA MIESZANA
Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w branży produkcyjnej jest elastyczność – umiejętność precyzyjnego przewidywania i szybkiego reagowania na zmienne wymagania rynkowe. Wiele firm osiąga to, opracowując strategie wykorzystujące wiele modeli i środowisk produkcyjnych. Niezależnie od tego, w jakim środowisku produkcyjnym działa firma, system IFS Applications pomoże usprawnić jej działania w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności. Dzięki funkcjom obsługi wielu zakładów, różnych systemów walutowych i wielu języków IFS Applications ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, równocześnie zapewniając elastyczność wyboru lokalizacji zasobów produkcyjnych – bez obniżania zdolności dostawczych.

OSZCZĘDNE I PRZEJRZYSTE PROCESY

Możliwości IFS Applications w zakresie obsługi produkcji odchudzonej umożliwiają tworzenie wyłącznie niezbędnych zapotrzebowań zaopatrzeniowych i materiałowych. Dzięki wszechstronnemu, generowanemu w czasie rzeczywistym widokowi działań, system wspomaga podejmowanie trafnych decyzji w odpowiednim momencie, pozwalając na redukcję produkcji w toku, skrócenie czasów jednostkowych, obniżenie kosztów, zwiększenie zwrotów z inwestycji, skrócenie czasów realizacji zamówień i osiąganie innych celów o znaczeniu strategicznym.

Obsługa planowania potrzeb materiałowych sterowanych popytem (DDMRP) umożliwia połączenie strategicznego zarządzania zapasami, dynamicznego korygowania harmonogramu dostaw oraz planowania sterowanego rzeczywistym popytem i przejrzystą realizację procesów opartą na współpracy. Przekłada się to na wyższy poziom obsługi klienta, optymalizację zapasów, krótsze czasy realizacji i niższe koszty łańcucha dostaw.

IFS Applications zapewnia też generowany w czasie rzeczywistym przegląd sytuacji biznesowej, wspomagając decyzyjność. Komponent IFS Wizualizator Produkcji wspiera działania planistów i kadry zarządzającej. To konfigurowalne rozwiązanie dostarcza bieżących informacji o statusie produkcji z perspektywy zasobów (maszyn i załogi) i materiałów. Będąc czymś więcej niż typowym narzędziem prezentacji danych, rozwiązanie to generuje alerty dotyczące podejmowania działań wspierających procesy produkcyjne oraz umożliwia reakcję. Funkcja automatycznego odświeżania umożliwia monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym.

KONFIGURATOR SPRZEDAŻY – OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ZASOBÓW
Dzięki zintegrowanemu konfiguratorowi sprzedaży handlowcy otrzymują precyzyjne i aktualne dane z zakresu zdolności produkcyjnych i dostaw. Dzięki temu są w stanie błyskawicznie tworzyć kosztorysy, co sprawia, że klienci od razu mogą zobaczyć zamówione konfiguracje, dowiedzieć się, jak długo potrwa realizacja składanych zamówień i ile będą one kosztować. Rozwiązanie usprawnia planowanie i budżetowanie, co w efekcie zwiększa satysfakcję klienta i przekłada się na obustronne korzyści. W razie zmian przepisów, trendów i innych czynników biznesowych konfigurator sprzedaży można natychmiast zaktualizować tak, by sprzedawcy zawsze wiedzieli, co mogą oferować klientom – niezależnie od tego, jak daleko od biura będą się znajdować. Z tego efektywnego narzędzia B2B mogą również korzystać przedstawiciele, pośrednicy sprzedażowi i dystrybutorzy.

CYFROWE BLIŹNIAKI
Cyfrowa kopia produktu pozwala nadzorować jego użytkowanie i proaktywnie podejmować działania prewencyjne. IFS Business Cockpit™ i IFS IoT Business Connector™ to narzędzia, które umożliwiają śledzenie i monitorowanie procesów i wyników oraz zarządzanie nimi. Jednoczesny dostęp do danych z różnych źródeł pozwala na podejmowanie właściwych działań biznesowych. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie analityki biznesowej od etapu predykcyjnego po zapobiegawczy, obejmując szeroki zakres funkcji – od wglądu strategicznego po wspomaganie podejmowania decyzji operacyjnych. Pozwala to usprawnić i przyspieszyć procesy decyzyjne przedsiębiorstwa.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA I OBSŁUGA KLIENTA
IFS Applications umożliwia firmie zwiększenie zysków poprzez oferowanie większego zakresu usług posprzedażnych bez konieczności instalowania aplikacji firm trzecich. System automatycznie kategoryzuje każdy wysyłany produkt jako element usługi, a autoryzowany personel sprzedażowy i serwisowy ma pełny dostęp do danych na temat wybranego sprzętu, jego historii, wykorzystania,
harmonogramów obsługi technicznej i rejestrów klienta. Może również aktualizować te dane.

OBSŁUGA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU I ZASOBÓW
IFS Applications wychodzi poza zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), zapewniając lepszą integrację i bardziej efektywne zarządzanie trzema kluczowymi obszarami biznesowymi – produktem, zasobami i współpracą z klientem. Dzięki IFS Applications można łatwiej i szybciej podejmować decyzje biznesowe na każdym etapie łańcucha wartości produktu. Dla przykładu funkcja szacowania ofertowego umożliwia ustalenie najlepszej ceny ofertowej, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak sposób produkcji, rentowność i pełny cykl eksploatacji.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Aplikacja IFS Eco-footprint Management™ umożliwia wykorzystanie komponentów IFS Applications rejestrujących koszty finansowe do generowania informacji na temat wpływu na środowisko naturalne. Bezproblemowy dostęp do danych gromadzonych przez aplikacje biznesowe pozwala na łatwy pomiar i dokładne dokumentowanie stopnia ekologiczności prowadzonych działań.
Przejrzysta dokumentacja pozwala również wykazać, że działania firmy są zgodne z normami, takimi jak REACH, WEEE i RoHS i metodologiami postępowania, takimi jak HACCP.

#MomentOfService
ifs.com

298.jpg

Twoje przedsiębiorstwo jak nigdy dotąd potrzebuje ekspresowych analiz biznesowych

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawać się mogło, że rok 2021 upłynie pod znakiem post-pandemicznej rzeczywistości. Tymczasem niezmiennie każdy dzień przynosi coraz to nowsze wyzwania, z którymi mierzy się zarówno przedsiębiorca jak i cała jego organizacja. Taktyki, które dotychczas zdawały swój egzamin przestały się sprawdzać, a wyzwania, o których do tej pory nie śniło się nawet najwybitniejszym prognostom stały się priorytetowym działaniem. Odpowiedzią na potrzebę sprostania problemom nowej rzeczywistości są elastyczne i dynamiczne analizy danych, które umożliwiają natychmiastowe podejmowanie trafnych decyzji.

Analityka biznesowa, będąca połączeniem narzędzi, oprogramowania i wiedzy eksperckiej, wymiernie wspiera podejmowanie decyzji w każdym procesie biznesowym. Jest rozwiązaniem, które ma na celu umożliwienie lepszego przewidywania i kształtowania efektów biznesowych. Jej zadaniem jest zagwarantowanie dostarczania miarodajnych i wiarygodnych danych, nie tylko dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, ale także dla pracowników niższego szczebla. Narzędzia analityczne przekształcają surowe dane w praktyczną wiedzę biznesową, pomagając podejmować lepsze decyzje i w ekspresowy sposób reagować na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki temu zapewnia organizacjom cały szereg korzyści. Najistotniejsze w dzisiejszych czasach są zaprezentowane w zrozumiały sposób kluczowe informacje dostępne ‘od ręki’ oraz bezpieczeństwo danych i dbałość o ich kontrolowany przepływ.

Systemy Business Intelligence dostarczają dane w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową reakcję na zmieniającą się rzeczywistość. Zagadnienia takie jak stworzenie kompleksowej analizy finansowej, szczegółowej analizy kosztów, dynamicznej analizy efektywności produkcji czy budowanie scenariuszy ‘what-if’ nie muszą trwać tygodniami i angażować znaczącej ilości pracowników do ich obsługi. Dostępne na rynku rozwiązania z zakresu Business Intelligence są niemal samowystarczalne i pokrywają te obszary procesu biznesowego, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia analiz.

Przykładem jest narzędzie Qlik Sense, które samodzielnie rozpoznaje dane i po wybraniu konkretnej bazy danych lub plików płaskich wskazuje i wizualizuje ich zależności. Łatwość obsługi zapewnia także intuicyjność systemu z automatycznym kreatorem i funkcją drag&drop oraz zdolność do dowolnego drążenia danych od tych ogólnych do szczegółowych. Przejrzystość Qlik Sense zapewniają odpowiednio dostosowane pulpity menadżerskie z dynamiczną analizą danych, dzięki którym już jedno kliknięcie w dowolną daną wystarczy do przeliczenia całego zbioru i wyświetlenia wyników.

Taki stopień i rodzaj uniwersalności narzędzia BI Qlik Sense pozwala w ekspresowym tempie reagować na niespodziewane wahania spowodowane nagłymi zdarzeniami takimi jak światowa pandemia COVID-19. Nieprzewidywalność rynku determinuje wśród przedsiębiorców oparcie procesów decyzyjnych na błyskawicznie dostarczanych danych, których proces przygotowania musi być w jak największym stopniu zautomatyzowany. Kryjący się w danych potencjał może być w pełni wykorzystany dopiero po właściwym wdrożeniu analityki biznesowej.

Jak odkryć ten potencjał? Co zyskasz wdrażając system Business Intelligence Qlik w swojej organizacji? Jakie są najlepsze praktyki w wizualizacji danych? Odpowiedzi na te i inne pytania już 21 kwietnia na Konferencji Business Intelligence 2021 on-line. Prelekcje specjalistów, duża dawka praktycznej wiedzy i rzeczywistych case studies. Dla osób biorących udział organizatorzy przygotowali wartościową niespodziankę – darmową licencję czasową Qlik Sense.

Baner-BPC-2.png