engineer-review-his-3d-modeling-works-1200x800.jpg

Integracja systemu zarządzania produkcją TimeLine z oprogramowaniem CAD

Duża dynamika zmian na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych powoduje potrzebę dostosowywania narzędzi wspomagających procesy wytwarzania i zarządzania. Coraz częściej obserwujemy sytuację, kiedy produkcje o charakterze jednostkowym i małoseryjnym stopniowo zastępują produkcję masową. Jednak wzrost liczby zamówień indywidualnych wymaga od przedsiębiorstw większej elastyczności w zakresie ich obsługi. Aby móc szybko odpowiadać na potrzeby klientów, konieczna jest płynna wymiana informacji między systemem zarządzania produkcją a oprogramowaniem CAD.

W przypadku produkcji realizowanej na indywidualne zamówienie każdy produkt musi być specjalnie projektowany konstrukcyjnie w oprogramowaniu typu CAD. Następnie, na podstawie już gotowego projektu, w systemie zarządzania produkcją opracowywana jest technologia i proces wytwarzania dla danego wyrobu. Wykorzystanie dwóch odrębnych narzędzi wymaga jednak przenoszenia danych. I jeśli odbywa się to w sposób manualny, niestety zajmuje to dość dużo czasu i dodatkowo niesie za sobą ryzyko wystąpienia błędów.

Automatyczny import danych projektowych

Konieczność ręcznego przenoszenia danych projektowych eliminuje opcja integracji z CAD. Dostępna jest ona w module produkcyjnym i połączona z funkcjonalnościami rozwiązań PDM, które stanowią integralną część systemu zarządzania produkcją TimeLine. Zapewnia dwukierunkową wymianę danych, możliwość ich edycji i zakładania brakujących kartotek towarowych dla nowych elementów.

Model-3D-produktu-zaimportowanego-z-CAD-do-systemu-zarzadzania-produkcja-TimeLine-1024x557.png

Rys. 1. Model 3D produktu zaimportowanego z CAD do systemu zarządzania produkcją TimeLine.

Import listy części składowych i struktury projektowanego wyrobu zachodzi, w systemie TimeLine, w sposób automatyczny podczas zapisu plików CAD. Użytkownik natychmiast otrzymuje dostęp do pełnej dokumentacji projektowej, rewizji, złożeń i statusów danych rysunkowych. Zyskuje też możliwość zarządzania cyklem życia produktu.

Obszar o funkcjonalnościach PDM systemu TimeLine pozwala na:

  • wizualizację w formie 3D wyrobu i poszczególnych jego części, wraz z Pan/Zoom/Tilt z formatów STEP lub IGES,
  • generowanie listy części składowych (BOM) dla wyrobu gotowego,
  • porównywanie wersji rysunków projektowych i wskazanie różnic w częściach.

Dostęp do kompletnej dokumentacji produktu

Integracja z CAD to duże ułatwienie dla pracowników produkcji, którzy nie projektują struktury wyrobu, lecz odpowiadają za planowanie realizacji zlecenia i koordynowanie procesem wytwarzania. Automatyczny import danych zapewnia im bezpośredni dostęp do aktualnych rysunków technicznych i wgląd w dokładne dane konstrukcyjne, takie jak ilość i rodzaj elementów, a także karty materiałowe, półproduktów i produktów. W obszarze o funkcjonalnościach PDM odnajdą też bieżące informacje na temat zmian wprowadzanych do projektu. Mogą więc porównywać wersje historyczne dotyczące zmian struktury wyrobu, wynikających czy to z prac nad rozwojem produktu, czy eliminacji wad i nieprawidłowości konstrukcyjnych.

Kompletna-dokumentacja-projektowego-zlecenia-produkcyjnego-w-systemie-zarzadzania-produkcja-TimeLine-1024x558.png

Rys. 2. Kompletna dokumentacja projektowego zlecenia produkcyjnego w systemie zarządzania produkcją TimeLine.

Opcja integracji z CAD dostępna w obszarze o funkcjonalnościach PDM systemu TimeLine skraca czas przygotowania technologii potrzebnej do zaplanowania zlecenia produkcyjnego. Pozwala też szybciej dokonać kalkulacji kosztów i wycenić zamówienie na etapie ofertowania. W rezultacie umożliwia terminowe, a przede wszystkim rentowne wykonanie zamówienia.

Podsumowanie

Możliwość integracji systemu zarządzania produkcją z oprogramowaniem do projektowania to niewątpliwie istotne usprawnienie zarówno planowania produkcji, jak i zarządzania procesem wytwarzania. Automatyzacja transferu danych eliminuje potencjalne błędy w danych materiałowych, zapewnia wszystkim zaangażowanym pracownikom dostęp do aktualnych informacji, ułatwia obliczanie kosztów wytworzenia, usprawnia planowanie i przyśpiesza realizację zleceń.

 

logotyp_opteam_tl.png

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/

Solutions-IFS-Apps-Mobile-Tab-1.jpg

IFS APPLICATIONS™ – produkcja dopasowana do potrzeb

System IFS Applications™ wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom produkcyjnym, od momentu opracowania produktu, przez marketing i produkcję, po dystrybucję. Niezależnie od tego, czy działalność firmy opiera się na jednym modelu produkcyjnym, czy na produkcji mieszanej, IFS Applications uwzględnia różnorodne potrzeby. Jako kompletny pakiet oprogramowania dla przedsiębiorstw, system kompleksowo obsługuje procesy administracyjne i inne działania biznesowe.

PRODUKCJA MIESZANA
Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w branży produkcyjnej jest elastyczność – umiejętność precyzyjnego przewidywania i szybkiego reagowania na zmienne wymagania rynkowe. Wiele firm osiąga to, opracowując strategie wykorzystujące wiele modeli i środowisk produkcyjnych. Niezależnie od tego, w jakim środowisku produkcyjnym działa firma, system IFS Applications pomoże usprawnić jej działania w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności. Dzięki funkcjom obsługi wielu zakładów, różnych systemów walutowych i wielu języków IFS Applications ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, równocześnie zapewniając elastyczność wyboru lokalizacji zasobów produkcyjnych – bez obniżania zdolności dostawczych.

OSZCZĘDNE I PRZEJRZYSTE PROCESY

Możliwości IFS Applications w zakresie obsługi produkcji odchudzonej umożliwiają tworzenie wyłącznie niezbędnych zapotrzebowań zaopatrzeniowych i materiałowych. Dzięki wszechstronnemu, generowanemu w czasie rzeczywistym widokowi działań, system wspomaga podejmowanie trafnych decyzji w odpowiednim momencie, pozwalając na redukcję produkcji w toku, skrócenie czasów jednostkowych, obniżenie kosztów, zwiększenie zwrotów z inwestycji, skrócenie czasów realizacji zamówień i osiąganie innych celów o znaczeniu strategicznym.

Obsługa planowania potrzeb materiałowych sterowanych popytem (DDMRP) umożliwia połączenie strategicznego zarządzania zapasami, dynamicznego korygowania harmonogramu dostaw oraz planowania sterowanego rzeczywistym popytem i przejrzystą realizację procesów opartą na współpracy. Przekłada się to na wyższy poziom obsługi klienta, optymalizację zapasów, krótsze czasy realizacji i niższe koszty łańcucha dostaw.

IFS Applications zapewnia też generowany w czasie rzeczywistym przegląd sytuacji biznesowej, wspomagając decyzyjność. Komponent IFS Wizualizator Produkcji wspiera działania planistów i kadry zarządzającej. To konfigurowalne rozwiązanie dostarcza bieżących informacji o statusie produkcji z perspektywy zasobów (maszyn i załogi) i materiałów. Będąc czymś więcej niż typowym narzędziem prezentacji danych, rozwiązanie to generuje alerty dotyczące podejmowania działań wspierających procesy produkcyjne oraz umożliwia reakcję. Funkcja automatycznego odświeżania umożliwia monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym.

KONFIGURATOR SPRZEDAŻY – OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ZASOBÓW
Dzięki zintegrowanemu konfiguratorowi sprzedaży handlowcy otrzymują precyzyjne i aktualne dane z zakresu zdolności produkcyjnych i dostaw. Dzięki temu są w stanie błyskawicznie tworzyć kosztorysy, co sprawia, że klienci od razu mogą zobaczyć zamówione konfiguracje, dowiedzieć się, jak długo potrwa realizacja składanych zamówień i ile będą one kosztować. Rozwiązanie usprawnia planowanie i budżetowanie, co w efekcie zwiększa satysfakcję klienta i przekłada się na obustronne korzyści. W razie zmian przepisów, trendów i innych czynników biznesowych konfigurator sprzedaży można natychmiast zaktualizować tak, by sprzedawcy zawsze wiedzieli, co mogą oferować klientom – niezależnie od tego, jak daleko od biura będą się znajdować. Z tego efektywnego narzędzia B2B mogą również korzystać przedstawiciele, pośrednicy sprzedażowi i dystrybutorzy.

CYFROWE BLIŹNIAKI
Cyfrowa kopia produktu pozwala nadzorować jego użytkowanie i proaktywnie podejmować działania prewencyjne. IFS Business Cockpit™ i IFS IoT Business Connector™ to narzędzia, które umożliwiają śledzenie i monitorowanie procesów i wyników oraz zarządzanie nimi. Jednoczesny dostęp do danych z różnych źródeł pozwala na podejmowanie właściwych działań biznesowych. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie analityki biznesowej od etapu predykcyjnego po zapobiegawczy, obejmując szeroki zakres funkcji – od wglądu strategicznego po wspomaganie podejmowania decyzji operacyjnych. Pozwala to usprawnić i przyspieszyć procesy decyzyjne przedsiębiorstwa.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA I OBSŁUGA KLIENTA
IFS Applications umożliwia firmie zwiększenie zysków poprzez oferowanie większego zakresu usług posprzedażnych bez konieczności instalowania aplikacji firm trzecich. System automatycznie kategoryzuje każdy wysyłany produkt jako element usługi, a autoryzowany personel sprzedażowy i serwisowy ma pełny dostęp do danych na temat wybranego sprzętu, jego historii, wykorzystania,
harmonogramów obsługi technicznej i rejestrów klienta. Może również aktualizować te dane.

OBSŁUGA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU I ZASOBÓW
IFS Applications wychodzi poza zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), zapewniając lepszą integrację i bardziej efektywne zarządzanie trzema kluczowymi obszarami biznesowymi – produktem, zasobami i współpracą z klientem. Dzięki IFS Applications można łatwiej i szybciej podejmować decyzje biznesowe na każdym etapie łańcucha wartości produktu. Dla przykładu funkcja szacowania ofertowego umożliwia ustalenie najlepszej ceny ofertowej, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak sposób produkcji, rentowność i pełny cykl eksploatacji.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Aplikacja IFS Eco-footprint Management™ umożliwia wykorzystanie komponentów IFS Applications rejestrujących koszty finansowe do generowania informacji na temat wpływu na środowisko naturalne. Bezproblemowy dostęp do danych gromadzonych przez aplikacje biznesowe pozwala na łatwy pomiar i dokładne dokumentowanie stopnia ekologiczności prowadzonych działań.
Przejrzysta dokumentacja pozwala również wykazać, że działania firmy są zgodne z normami, takimi jak REACH, WEEE i RoHS i metodologiami postępowania, takimi jak HACCP.

#MomentOfService
ifs.com

298.jpg

Twoje przedsiębiorstwo jak nigdy dotąd potrzebuje ekspresowych analiz biznesowych

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawać się mogło, że rok 2021 upłynie pod znakiem post-pandemicznej rzeczywistości. Tymczasem niezmiennie każdy dzień przynosi coraz to nowsze wyzwania, z którymi mierzy się zarówno przedsiębiorca jak i cała jego organizacja. Taktyki, które dotychczas zdawały swój egzamin przestały się sprawdzać, a wyzwania, o których do tej pory nie śniło się nawet najwybitniejszym prognostom stały się priorytetowym działaniem. Odpowiedzią na potrzebę sprostania problemom nowej rzeczywistości są elastyczne i dynamiczne analizy danych, które umożliwiają natychmiastowe podejmowanie trafnych decyzji.

Analityka biznesowa, będąca połączeniem narzędzi, oprogramowania i wiedzy eksperckiej, wymiernie wspiera podejmowanie decyzji w każdym procesie biznesowym. Jest rozwiązaniem, które ma na celu umożliwienie lepszego przewidywania i kształtowania efektów biznesowych. Jej zadaniem jest zagwarantowanie dostarczania miarodajnych i wiarygodnych danych, nie tylko dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, ale także dla pracowników niższego szczebla. Narzędzia analityczne przekształcają surowe dane w praktyczną wiedzę biznesową, pomagając podejmować lepsze decyzje i w ekspresowy sposób reagować na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki temu zapewnia organizacjom cały szereg korzyści. Najistotniejsze w dzisiejszych czasach są zaprezentowane w zrozumiały sposób kluczowe informacje dostępne ‘od ręki’ oraz bezpieczeństwo danych i dbałość o ich kontrolowany przepływ.

Systemy Business Intelligence dostarczają dane w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową reakcję na zmieniającą się rzeczywistość. Zagadnienia takie jak stworzenie kompleksowej analizy finansowej, szczegółowej analizy kosztów, dynamicznej analizy efektywności produkcji czy budowanie scenariuszy ‘what-if’ nie muszą trwać tygodniami i angażować znaczącej ilości pracowników do ich obsługi. Dostępne na rynku rozwiązania z zakresu Business Intelligence są niemal samowystarczalne i pokrywają te obszary procesu biznesowego, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia analiz.

Przykładem jest narzędzie Qlik Sense, które samodzielnie rozpoznaje dane i po wybraniu konkretnej bazy danych lub plików płaskich wskazuje i wizualizuje ich zależności. Łatwość obsługi zapewnia także intuicyjność systemu z automatycznym kreatorem i funkcją drag&drop oraz zdolność do dowolnego drążenia danych od tych ogólnych do szczegółowych. Przejrzystość Qlik Sense zapewniają odpowiednio dostosowane pulpity menadżerskie z dynamiczną analizą danych, dzięki którym już jedno kliknięcie w dowolną daną wystarczy do przeliczenia całego zbioru i wyświetlenia wyników.

Taki stopień i rodzaj uniwersalności narzędzia BI Qlik Sense pozwala w ekspresowym tempie reagować na niespodziewane wahania spowodowane nagłymi zdarzeniami takimi jak światowa pandemia COVID-19. Nieprzewidywalność rynku determinuje wśród przedsiębiorców oparcie procesów decyzyjnych na błyskawicznie dostarczanych danych, których proces przygotowania musi być w jak największym stopniu zautomatyzowany. Kryjący się w danych potencjał może być w pełni wykorzystany dopiero po właściwym wdrożeniu analityki biznesowej.

Jak odkryć ten potencjał? Co zyskasz wdrażając system Business Intelligence Qlik w swojej organizacji? Jakie są najlepsze praktyki w wizualizacji danych? Odpowiedzi na te i inne pytania już 21 kwietnia na Konferencji Business Intelligence 2021 on-line. Prelekcje specjalistów, duża dawka praktycznej wiedzy i rzeczywistych case studies. Dla osób biorących udział organizatorzy przygotowali wartościową niespodziankę – darmową licencję czasową Qlik Sense.

Baner-BPC-2.png

futuristic-white-cyborg-hand-pressing-key-keyboard-1200x800.jpg

Istotne zagadnienia związane z planowaniem produkcji

O opłacalności produkcji decyduje umiejętne planowanie. Pozwala realnie ocenić możliwość wykonania określonego wolumenu wyrobów w wyznaczonym terminie i optymalnie zorganizować przebieg całego procesu wytwarzania. Jednak dość często okazuje się ono sporym wyzwaniem ze względu na konieczność szybkiego zebrania, często trudno dostępnych informacji o zdolnościach produkcyjnych.

Wsparciem w planowaniu produkcji są rozwiązania informatyczne, które zapewniają szybki dostęp do danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Wprawdzie już sam system ERP pozwala na harmonogramowanie produkcji. Jednak to specjalizowane oprogramowanie do zarządzania produkcją ułatwia opracowanie planu produkcji optymalnego pod względem czasu i kosztów. Przykładem takiego oprogramowania jest kompletny system zarządzania produkcją TimeLine, posiadający m. in. funkcjonalności systemów APS, MRP, MES. Dzięki opcji symulacji harmonogramu produkcji, dokonywanej na podstawie zaimportowanej listy składowych produktu bezpośrednio z CAD, pozwala określić koszt zamówienia na etapie przedprodukcyjnym. Bez wsparcia tego typu rozwiązań informatycznych planowanie produkcji jest mocno utrudnione i wiąże się z wieloma, niestety częstymi problemami.

 

System-zarzadzania-produkcja-TimeLine_BANER-1024x535.jpg

Wyliczenie rzeczywistego kosztu wytworzenia

Jednym z najważniejszych zagadnień planowania produkcji jest precyzyjne wyliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu. Tylko na tej podstawie można ustalić, jakie czynniki kosztowe realnie występują na poszczególnych etapach procesu wytwórczego. Nieprawidłowo ustalony koszt wytworzenia może doprowadzić do błędnego zaniżenia ceny sprzedaży, a co za tym idzie do strat. Dlatego system do zarządzania i planowania produkcją musi pozwalać na gromadzenie i przetwarzanie danych zarówno o kosztach bezpośrednich, jak i pośrednich.

Wyliczając koszt jednostkowy wyrobu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko bezpośrednie koszty materiałów czy robocizny, ale również koszty związane np. z  konserwacją maszyn, utrzymywaniem nadmiernych zapasów magazynowych (surowców, półproduktów, wyrobów), zużyciem energii, wynagrodzeniem pracowników itp. Wszystko to składa się na rzeczywisty koszt wytworzenia, więc musi zostać uwzględnione w wyliczeniach, aby ostatecznie produkcja okazała się opłacalna.

Bez systemów wspomagających planowanie produkcji bardzo trudno jest kontrolować przewidywany, jak i rzeczywisty koszt wytworzenia. Proces wyliczania przebiega wolno, co utrudnia chociażby proces ofertowania. A niestety, obecnie im dłuższy czas odpowiedzi, tym większe ryzyko utraty klienta na rzecz konkurencji.

Optymalizacja stanów magazynowych

Kolejną ważną kwestią jest utrzymanie stanów magazynowych na odpowiednim poziomie. Brak kontroli nad wszystkimi surowcami czy półwyrobami, które wymagane są do wyprodukowania pozycji zamówienia, może skutkować niedotrzymaniem terminów. Konsekwencją takiej sytuacji są starty finansowe.

W firmach  nieposiadających  systemów do zarządzania produkcją częstą praktyką jest utrzymywanie zawyżonych stanów magazynowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W celu dotrzymania terminów przyszłych zamówień, przedsiębiorcy często decydują się na wcześniejszą produkcję wyrobów na stan magazynowy, a nie bezpośrednio na zamówienie klienta. Tymczasem system zarządzania i planowania produkcją z funkcjonalnościami MRP jest w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować symulację, dzięki której można przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na surowce czy półwyroby.

Reakcja na zmieniające się warunki produkcji

Niezwykle istotną sprawą jest szybka reakcja na zmieniające się warunki produkcyjne, takie jak ograniczenie dostępu do zasobów produkcyjnych, zbyt duże obciążenie maszyn, nieplanowane  przestoje czy problemy z terminem realizacji dostaw surowcowych.

Często plany produkcyjne tworzone są w oparciu o arkusze kalkulacyjne, a informacje o realizacji operacji produkcyjnych przekazywane są ustnie lub na ręcznie wypełnianych kartkach.  Jest to działanie bardzo czasochłonne i obarczone ryzykiem wytępienia błędów. Tylko informacja z produkcji przekazywana w czasie rzeczywistym pozwoli na szybką reakcję. Aby ją uzyskać, konieczne jest wdrożenie funkcjonalności APS (planowania produkcji) i funkcjonalności MES (monitorowanie przebiegu produkcji). Wspomniany system TimeLine łączy w sobie cechy wymienionych systemów, dzięki czemu umożliwia bieżącą analizę i optymalizację procesu wytwarzania.

Brak planu przedstawiającego realne zdolności produkcyjne

Stworzenie planu uwzględniającego technologię zleceń, dostawy i zmieniające się dynamicznie warunki produkcyjne jest praktycznie niemożliwe bez wspomagania się specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania produkcją. Planowanie nie powinno opierać się na przypuszczalnych założeniach, które często idealizują rzeczywistość, ale na realnych możliwościach wytwórczych. Bez specjalistycznego oprogramowania często podejmowane są próby prognozowania przybliżonego zużycia surowców, czasu trwania poszczególnych operacji, czasów przezbrojeń maszyn czy innych bliżej nieokreślonych kosztów.

Powoduje to niedokładność prognoz planistycznych, co skutkuje zwiększeniem strat powodowanych niedoszacowaniem kosztów produkcyjnych czy niedotrzymaniem terminów dostaw wyrobów uzgodnionych z klientami.

Informatyczne wsparcie w planowaniu procesu produkcji

Usprawnienia wprowadzane w obszarze informatyzacji w znacznym stopniu eliminują problemy związane z planowaniem procesu produkcji, jak również z zarządzaniem. Zapewniają dostęp do aktualnych danych z wielu źródeł, przez co pozwalają planistom szybciej odpowiadać na zamówienia składane przez klientów i sprawniej też tworzyć realne do wykonania plany produkcji. Wspomniany już system TimeLine znacząco skraca czas przygotowania technologii na potrzeby planowania zlecenia produkcyjnego. Dzięki opcji integracji z CAD można bezpośrednio zaimportować do systemu listę części składowych projektu, zyskując możliwość szybkiego wglądu w projekt danego wyrobu. Co więcej, za sprawą wbudowanych funkcjonalności PDM można sprawnie określić technologię produkcji na potrzeby zlecenia i łatwiej też zarządzać cyklem życia produktu. TimeLine posiada również wbudowane narzędzie Business Intelligence Power Pivot do analizy i szybkiego raportowania w czasie rzeczywistym. W ten sposób umożliwia szybką weryfikację kosztów produkcji z pierwotnymi założeniami.  Nowoczesne systemy informatyczne znacząco ułatwiają planowanie, zapewniając szybszy dostęp do kompletnych informacji i pozwalając lepiej wykorzystać możliwości produkcyjne firmy.

 

opteam_logotyp.png

OPTeam SA
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
tel. 17 867 21 00
tel. 17 867 22 45
kom. 668 345 573
e-mail: opteam@opteam.pl
https://opteam.pl/