Kto najbardziej może skorzystać na wdrożeniu digitalizacji procesów QHSE?

Oczywiście pierwszymi do wskazania wydają się osoby kierujące oraz pracujące w działach zajmujących się zintegrowanym systemem jakości tj. BHP, Środowisko oraz Jakość. Jest to jednak tylko fragment większej całości, przecież te działy nie istnieją “same dla siebie”, są elementem organizacji i ich zadaniem jest wspieranie wspólnego celu. Dlatego usprawnienie ich pracy ma wymierne przełożenie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. 

Przekształć, oczywiście, ale jakie rezultaty?

Celem transformacji cyfrowej powinno być zdigitalizowanie całego przedsiębiorstwa, czyli wszystkich procesów wewnętrznych (produkcja i działalność wspomagająca produkcję) ale również procesów zewnętrznych tj. zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i podwykonawcami. Duża część procesów wspomagających znajduje się w gestii QHSE dlatego ich usprawnienie ma pozytywny wpływ na wszystkie poziomy przedsiębiorstwa.

  • Pracownicy pracujący w terenie za pomocą tabletów i smartfonów mogą uzupełniać formularze w czasie rzeczywistym bezpośrednio w miejscu pracy. Wykonanie codziennych czynności tj. listy kontrolne, audyty, zgłoszenie niezgodności itp. staje się prostsze. Raporty są generowane automatycznie i wysyłane do wszystkich zainteresowanych działów (w tym do działu QHSE). Dzięki takiemu podejściu nie tylko ułatwiamy wykonanie zadań pracownikom, ale również dostarczamy narzędzie do analizy osobom odpowiedzialnym za poszczególne procesy. Analiza ryzyka, podjęcie decyzji o modyfikacji procesu itp. stają się o wiele łatwiejsze i mniej czasochłonne gdy nie musimy przeszukiwać “stert” papierowych list kontrolnych i rozproszonych w sieci plików Excel.
  • Narzędzia statystyczne zapewniają optymalne wykorzystanie danych. Rezultatem są automatyczne raporty do przeglądów zarządzania (KPI). Ułatwia to menedżerom podejmowanie strategicznych decyzji. Dział QHSE może zdefiniować pulpity nawigacyjne (Dashboards) dla średniego szczebla zarządzania działające w czasie rzeczywistym. Kierownicy działów oraz ich pracownicy mogą zaoszczędzić godziny pracy, do tej pory poświęcone na przygotowanie cyklicznych raportów, rozliczeń itp.
  • Zarządzanie dokumentacją przedsiębiorstwa w systemie cyfrowym zabezpiecza przed błędem człowieka. System zapewnia dostęp do ostatniej zwalidowanej wersji dokumentu. Może to również wprowadzić oszczędności w związku ze zmniejszoną ilością wydruków papierowych.

Cztery podstawowe powody, dla których warto zdigitalizować swoją firmę

1- Aby przerwać “błędne koło”.

Im mniej zdigitalizujesz, tym więcej masz dokumentów i plików Excel i tym mniej czasu będziesz miał na digitalizację i poprawę stanu…

Cyfrowe narzędzie współdzieli dane między pracownikami. Monitoruj zadania oraz ich postęp w czasie rzeczywistym, pracując na aktualnych danych.

2- Wyzwanie proaktywności.

Wydajność w zarządzaniu QHSE jest kluczowa. Proaktywność jest niezbędna, aby szybko i skutecznie reagować na klientów, podwykonawców, dostawców i procesy produkcyjne. Aby tak się stało, konieczne jest zintegrowanie wszystkich tych procesów w narzędziu cyfrowym. scentralizować informacje, aby działać zwinnie i proaktywnie.

3- Rewolucja, która jest koniecznością dla firm sprzed cyfryzacji.

Przedsiębiorstwa które starają się tego uniknąć i chcą się ograniczyć do minimum poprzez digitalizację tylko niektórych procesów zewnętrznych, takich jak marketing, komunikacja i sprzedaż (nowa strona internetowa, marketing internetowy, witryna e-commerce) wkrótce mogą stracić przewagi konkurencyjne.

4- Kluczowa przewaga konkurencyjna.

Należy wziąć pod uwagę istniejącą konkurencję i nowych, innowacyjnych graczy na rynku, którzy mogą ją przejąć. W przeciwnym razie ryzyko dla niektórych „prehistorycznych dinozaurów” (przed-cyfrowych firm…) jest wyraźnie takie samo, jak dla dinozaurów… znikają z czasem. Przewagi konkurencyjne to nie tylko cena produktu lub usługi, zawsze znajdzie się ktoś kto może zrobić to samo trochę taniej. Przewagi konkurencyjne zawierają się w działaniu przedsiębiorstwa, responsywności, zarządzaniu relacjami z klientem lub dostawcą, innowacyjnością itp.

Kto więc skorzysta na digitalizacji QHSE?

Tak naprawdę prawdziwymi beneficjentami tej zmiany są wszyscy pracownicy oraz interesariusze przedsiębiorstwa. Digitalizacja procesów QHSE to lepsza analiza procesów, ryzyka oraz umożliwienie pracownikom QHSE większej proaktywności. W efekcie uzyskujemy bezpieczniejsze stanowiska pracy, poprawę jakości procesów, większe zadowolenie pracowników, umocnienie przewag konkurencyjnych.

Procesy QHSE są jak część góry lodowej ukrytej pod powierzchnią, często przysłonięte przez widoczną część: marketing produktu/usługi, promocję innowacji technologicznych lub zmodernizowanych linii produkcyjnych. Scalają i usprawniają pozostałe procesy przedsiębiorstwa budując prawdziwą przewagę konkurencyjną.

Traceability w Comarch ERP XL gwarancją jakości w Twojej firmie

Traceability w Comarch ERP XL gwarancją jakości w Twojej firmie

Czy Twoja firma zajmuje się produkcją dóbr, dla których zapewnienie odpowiedniej jakości jest kluczowe z perspektywy ich odbiorców? Czy ze względu na wymogi obowiązujących przepisów zobligowany jesteś do zapewnienia precyzyjnej identyfikowalności pochodzenia wyrobów i wykorzystania surowców (tzw. traceability lub kontrola partii)? W tym artykule firma Graphcom przybliża w jaki sposób zrealizujesz wymóg odnośnie traceability w Comarch ERP XL.

Czym jest traceability?

Traceability, inaczej kontrola partii lub „identyfikowalność” to zdolność śledzenia przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem (https://www.gs1pl.org/standardy-i-rozwiazania/traceability-recall). Ujmując krócej, traceability to zdolność do kompleksowego śledzenia pochodzenia lub wykorzystania dóbr (surowców, półproduktów, produktów itd.). Dzięki wykorzystaniu systemu Comarch ERP XL możesz zapewnić odpowiedni nadzór nad produkcją, prowadzony na każdym etapie jej realizacji, również w zakresie traceability.

Standard traceability w Comarch ERP XL

Od połowy roku 2020 w systemie Comarch ERP XL dostępne są dwa dedykowane raporty, dla obszaru traceability, „pochodzenie wyrobu” oraz „wykorzystanie materiału”. Raport: „pochodzenie wyrobu” pokazuje historię pochodzenia wybranego wyrobu lub półproduktu ze zlecenia produkcyjnego, lub historię pochodzenia wskazanej dostawy. Raport: „wykorzystanie materiału” pokazuje historię wykorzystania wytworzonego wyrobu lub półproduktu, który został użyty w kolejnych zleceniach produkcyjnych, lub analogicznie, wykorzystania surowca ze wskazanej dostawy. Dane w obu raportach prezentowane są w formie drzewka, lub w formie płaskiej listy. Obie formy prezentacji danych dostępne są na jednym raporcie kontroli partii, jako osobne zakładki. Każdy z dokumentów w raporcie (np. dokument PW, RW, FS, FZ) można zaznaczyć i podejrzeć jego szczegóły, sprawdzić listę powiązanych z nim dokumentów, lub przejść do następnego raportu traceability w Comarch ERP XL. Dodatkowo na raporcie prezentowane są dane m.in. takie jak ilość, jednostka, magazyn, data wystawienia, czy kontrahent. Dane prezentowane w raporcie w formie listy można filtrować (np. wyświetlić dane dla konkretnego okresu, lub magazynu), natomiast dane w formie drzewka można zawężać lub rozszerzać (funkcja zwiń, rozwiń), jak również zdefiniować własny format listy dokumentów. Raport „pochodzenie wyrobu” w systemie Comarch ERP XL (przykład): Raport „pochodzenie wyrobu” dostępny jest z poziomu głównego menu (tzw. „ribbon” – „wstążka”) w module Produkcja oraz module Sprzedaż, systemu Comarch ERP XL. Dodatkowo raport dostępny jest z poziomu innego raportu traceability oraz dokumentów ZP (zlecenie produkcyjne) oraz HPR (harmonogram projektu). W celu wygenerowania raportu konieczne jest podanie danych, jednoznacznie wskazujących na konkretny „ProdZasób” (produkt, produkt uboczny lub półprodukt) lub dostawę. Raport „wykorzystanie materiału” w systemie Comarch ERP XL (przykład): Raport „wykorzystanie materiału” dostępny jest z poziomu głównego menu (tzw. „ribbon” – „wstążka”) w module Produkcja oraz module Sprzedaż, systemu Comarch ERP XL. Dodatkowo raport dostępny jest z poziomu innego raportu traceability oraz dokumentów ZP (zlecenie produkcyjne) oraz HPR (harmonogram projektu). W celu wygenerowania raportu konieczne jest podanie danych, jednoznacznie wskazujących na konkretny „ProdZasób” (produkt, produkt uboczny lub półprodukt) lub dostawę. Dedykowane raporty traceability w systemie Comarch ERP XL Czasem zdarza się, ze względu na specyfikę danej branży, iż wymagane jest szybkie udostępnienie informacji odnośnie traceability w określonym układzie i zakresie informacji. W przypadku kontroli, audytor może zażądać konkretnych danych, dotyczących danej partii produktu lub surowca. W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli, można wykorzystać specjalnie przygotowane raporty. Takie rozwiązanie firma Graphcom uruchomiła m.in. w firmie Foodmakers, zajmującej się produkcją żywności. Schemat kontroli ma dwa warianty. W pierwszym, audytor pobiera z magazynu surowiec i sprawdza jego datę ważności oraz numer partii. Następnie prosi o podanie historii danej partii surowca, obejmującej dokumenty na podstawie których został zakupiony oraz listę produktów do wytworzenia których został wykorzystany i do jakich klientów produkty te zostały następnie dostarczone. W drugim wariancie audytor wyszukuje wyrób gotowy (identyfikacja następuje w oparciu o nazwę wyrobu oraz datę ważności) a następnie prosi o podanie informacji z jakich surowców został on wytworzony. Raport w obu przypadkach ma formę listy, na której wyszczególnione są pozycje (odpowiednio dla surowców lub produktów) wraz z informacjami obejmującymi m.in. datę ważności, datę wystawienia, ilość, dane kontrahenta, numer zlecenia produkcyjnego, czy numer dokumentu związanego. Dedykowany raport kontroli partii (z lewej dla surowca, z prawej dla wyrobu gotowego) przygotowany przez firmę Graphcom: Zalety z wdrożenia traceability w Comarch ERP XL dla branży spożywczej Jeśli jesteś producentem w branży spożywczej to wiesz, że jest ona szczególnie wrażliwa na kwestie kontroli w zakresie traceability. Zapewnienie najwyższej jakości produktów jest kluczowe ze względu na wymagania zarówno kontrahentów jak i odbiorców docelowych, czyli konsumentów. Możliwość zautomatyzowania procesu tworzenia dokumentacji dla potrzeb audytów traceability, pozwala na znaczne zredukowanie czasu niezbędnego do przeprowadzenia ewentualnej kontroli. Przekłada się to na umocnienie wizerunku Twojego przedsiębiorstwa jako wiarygodnego dostawcy. Uruchomienie kompleksowego traceability w przedsiębiorstwie przekłada się ponadto na zdolność do reakcji na spadki jakości konkretnych produktów, dzięki łatwej identyfikacji procesów oraz surowców, które do tych spadków się przyczyniły. To także gotowość do szybkiego wycofania wadliwych partii produktów, w przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Dzięki specjalnie przygotowanym przez firmę Graphcom, dedykowanym raportom możesz znacznie przyspieszyć przeprowadzenie kontroli partii w Twojej firmie. Poprzez dostosowanie formatu raportów do wymogów audytorów, lub tych wynikających z charakterystyki Twojej branży, jesteś w każdej chwili gotowy na tzw. „stress-test”, czyli ewentualne, niezapowiedziane kontrole. Skontaktuj się z nami i zapytaj jak możemy usprawnić kluczowe procesy w Twoim przedsiębiorstwie!

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce. Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).
Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

 

Efektywne rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP

Zapewnij Twojej firmie rzetelne dane o produkcji

Czy zdarza się, że decydenci w Twojej firmie czekają na kluczowe dane dotyczące produkcji? Czy brakuje Tobie kompletnych i aktualnych informacji o faktycznej realizacji i kosztach produkcji, niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie, tu i teraz? Zastanawiasz się jak możesz usprawnić rozliczanie kosztów produkcji w Twojej firmie oraz jakie są dostępne na rynku narzędzia w tym zakresie? W tym artykule firma Graphcom przybliża gotowe rozwiązania dla firm produkcyjnych, dostępne w systemie Comarch ERP XL.

Cena rzeczywista, czy cena ewidencyjna?

Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego decyzja o stosowaniu wybranej kategorii ceny, jest sprawą indywidualną i zależeć może od wielu czynników. Każda z metod ma swoje wady i zalety, o których warto pamiętać. Cena ewidencyjna pozwala nam na ogólniejsze i w konsekwencji wymagające mniejszych nakładów pracy śledzenie działań i powiązanych z nimi kosztów. Przydatna jest zwłaszcza w tych firmach, które realizują produkcję masową, a dane o kosztach dotyczą często wielu okresów rozliczeniowych. Takie podejście pozwala również na ogólniejsze definiowanie poszczególnych technologii i mniejsze zaangażowanie personelu w zakresie wprowadzania danych do systemu ERP. Z kolei cena rzeczywista wymaga śledzenia kosztów w momencie ich wystąpienia, co przekłada się na rozbudowane definicje technologii oraz szczegółowe śledzenie realizowanych operacji (np. czasu trwania, momentu rozpoczęcia i zakończenia). Często w takim przypadku wykorzystywane są systemy klasy MES, które pozwalają na wygodne rejestrowanie działań bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych. Dzięki dokładnemu śledzeniu realizacji produkcji, zyskujemy możliwość precyzyjniejszej analizy kosztów, z rozbiciem na konkretne produkty czy operacje. Takie podejście sprawdzi się min. w firmach, które produkują głównie na indywidualne zamówienie lub wytwarzają tzw. produkty konfigurowalne (dedykowane). Dla potrzeb jeszcze bardziej zaawansowanej analizy, dla osób zajmujących stanowiska kierownicze i w radzie zarządu, dostępne są raporty w module Comarch Business Intelligence. Dzięki modułowi Comarch BI, możemy wykorzystać informacje zgromadzone w całym systemie Comarch ERP. Dane te możemy wykorzystać do stworzenia dedykowanych analiz i raportów (tzw. analizy zarządcze i controllingowe), aby uzyskać informacje o globalnej rentowności i wynikach naszego przedsiębiorstwa. Rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP XL z podziałem na obszary funkcjonalne:

Kalkulacja kosztów wyrobu gotowego

Przed przystąpieniem do realizacji warto oszacować po jakiej cenie chcemy sprzedać dany produkt, tak aby jego produkcja była opłacalna. W systemie Comarch ERP XL dostępny jest dokument kalkulacji kosztów, dostępny z poziomu wybranej przez nas technologii, który pozwala na oszacowanie kosztów przed rozpoczęciem produkcji oraz na określenie rentowności i ceny sprzedaży danego wyrobu gotowego. Co więcej, dokument kalkulacji kosztów pozwala na przyjmowanie do wyceny różnych parametrów (takich jak czas realizacji zlecenia, cena materiałów, koszt gniazd roboczych itd.) i w rezultacie tworzenie wielu wariantów kalkulacji dla tego samego zlecenia produkcyjnego (ZP). Dzięki temu jesteśmy w stanie każdorazowo zaproponować kontrahentowi najlepiej dopasowane do jego potrzeb warunki realizacji zamówienia (np. priorytet na cenę, czas lub jakość). Dokument kalkulacji kosztów pozwala, oprócz kosztów bezpośrednich, wynikających ze zdefiniowanej technologii (materiały, pracownicy, maszyny), na uwzględnienie tzw. kosztów pośrednich, związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego (np. koszty serwisu, energii, transportu itd.). Przypisanie kosztów pośrednich może być ogólnie dla całego zlecenia, ale w systemie Comarch ERP XL dostępne są zaawansowane mechanizmy pozwalające na rozbicie kosztów na odpowiednie pozycje, w oparciu o wybrane klucze podziałowe (np. maszyno-godziny, ilość zasobów, czas operacji itd.). Dzięki temu rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP XL jest efektywne i dokładne.

Rozliczanie kosztów produkcji w oparciu o cenę rzeczywistą

Z perspektywy realizacji zleceń produkcyjnych wyróżnić możemy trzy podstawowe rodzaje kosztów. Na realny koszt produkcji składają się koszty surowców, realizacji oraz ogólne (pozostałe koszty). Koszty surowców wynikają z dokumentów RW przypisanych do danego zlecenia produkcyjnego. W dalszej kolejności uwzględniamy koszty realizacji, czyli np. pracowników i maszyn. Na nasze zlecenie wpływ mają również inne pozycje kosztowe, które także chcielibyśmy uwzględnić w rozliczeniu zlecenia produkcyjnego (np. koszty serwisu, energii, transportu itd.). Po zakończeniu produkcji, następuje przyjęcie wytworzonego produktu dokumentem PW w systemie. Dokument PW uwzględnia informacje o zarejestrowanych podczas produkcji kosztach, dzięki czemu możliwe jest rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP XL, w oparciu o cenę rzeczywistą. Cena rzeczywista powiązana jest ściśle z działaniami na produkcji, dlatego też jej kalkulacja bazuje na danych zgromadzonych module Comarch ERP XL Produkcja, z uwzględnieniem wybranych informacji pochodzących z modułu księgowego (wymienione wcześniej koszty serwisu, energii, transportu itd.). Składowe ceny rzeczywistej w systemie Comarch ERP XL:

Rozliczanie kosztów produkcji w oparciu o cenę ewidencyjną

W przypadku ceny ewidencyjnej na początku przyjmujemy pewną wartość ceny, która jest aktualizowana w miarę realizacji kolejnych zleceń produkcyjnych. Korekta ceny ewidencyjnej możliwa jest dzięki mierzonym odchyleniom pomiędzy założoną wartością ceny a realizacją wynikającą z analizy kosztów. Kalkulacja ceny ewidencyjnej realizowana jest w module Comarch ERP XL Księgowość, w oparciu o zebrane dokumenty księgowe (np. koszty surowców wynikające z dokumentów RW, czy koszty wynagrodzeń z dokumentów LP). Analizując cenę ewidencyjną patrzymy na koszty z perspektywy kont księgowych (np. koszty produkcji – 501, koszty wydziałowe – 530, wyroby gotowe – 601 itd.) a następnie przeksięgowujemy je na koszty rozliczenia produkcji (np. konto 580). W tym podejściu również możemy uwzględniać wszelkie dodatkowe koszty (takie jak koszty amortyzacji, energii, usług zewnętrznych itd.), które dzięki księgowaniom okresowym oraz wykorzystaniu kluczy podziałowych, możemy odpowiednio przypisać do naszego rozliczenia produkcji. Finalne saldo konta rozliczenia produkcji wskazuje nam odchylenia od wcześniej założonej ceny, dzięki czemu możemy ją korygować w czasie. Po kilku okresach sprawozdawczych mierzone odchylenia są na tyle niewielkie, że można je pominąć.

Składowe ceny ewidencyjnej w systemie Comarch ERP XL:

 

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce.

Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).

Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

Zwiększenie wydajności produkcji

Jeżeli nie posiadamy na ich temat dostatecznej ilości informacji, ciężko jest usprawnić procesy produkcyjne. Brak rzetelnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym nie pozwoli Ci określić rzeczywistej wydajności produkcji, która powinna stanowić punkt odniesienia dla działań podejmowanych w celu poprawny procesów. Brak narzędzi do mierzenia wydajności, uniemożliwi  ocenę efektów Twoich działań. Z tego względu niezbędne jest opracowanie systemu, który umożliwi gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w odpowiedni sposób. Dostosuj działanie systemu do specyfiki swojego zakładu, procesów wytwórczych oraz kadry. Opracuj sposoby analizy oraz wykorzystywania otrzymywanych informacji.

Częstą przyczyną niskiej wydajności produkcji są awarie maszyn lub częste mikroprzestoje spowodowane stanem technicznym parku maszynowego. Gruntowna analiza stanu technicznego maszyn może być kosztowna, a jej rzetelne wykonanie może być niemożliwe do przeprowadzenia bez posiadania szczegółowych danych historycznych dotyczących usterek. Ciągła informacja o stanie maszyn jest niezwykle cenna, umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w bardzo krótkim czasie. Rozwiązaniem dla tego typu problemów jest system ANDON, który za pomocą środków audio-wizualnych sygnalizuje stan pracy maszyny oraz natychmiastowo powiadamia w przypadku wystąpienia zakłóceń procesu. Informacja ta może również trafiać do kadry zarządzającej za pośrednictwem innych mediów, takich jak sms, e-mail lub być wyświetlana w sposób ciągły na ekranach. System ANDON może również gromadzić dane na temat rodzaju i kategorii oraz czasu trwania przestoju danej maszyny, tworząc w ten sposób niezwykle cenny zbiór informacji. Prawidłowa ich analiza pozwala podjęć działania, mające na celu wyeliminowanie występujących najczęściej przestojów, lub takich które powodują największe straty.

Obserwacja trendów pozwala przewidzieć możliwość wystąpienia poważnych awarii. Dysponując takimi informacjami będziesz w stanie podjąć trafne decyzje oraz zaplanować działania prewencyjne dotyczące remontu lub modernizacji parku maszynowego. Umożliwi to zapobieganie poważnym sytuacjom awaryjnym oraz długim przestojom maszyn, które bywają kosztowne. Rejestrowanie danych dotyczących żywotności poszczególnych podzespołów pozwala wprowadzić okresowe plany konserwacji maszyn i sporządzić rejestr części zamiennych oraz określić ich niezbędne stany magazynowe. W tego typu działaniach nieocenionym wsparciem dla służb utrzymania ruchu są systemu CMMS.

Jedną z trzech składowych współczynnika OEE, określającego efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń jest jakość. Oznacza to, że czynnik ten odgrywa istotną rolę w procesach wytwórczych. Wadliwe wyroby są czynnikiem generującym niepotrzebne koszty poprzez zużycie surowców, czasu, energii oraz zasobów ludzkich na wytworzenie produktu o niezadowalającej jakości. Bagatelizowanie tego problemu jest zwykłym marnotrawstwem, które może być niezwykle kosztowne. Przyczyny wytwarzania wadliwych produktów bywają bardzo różnicowane, mogą powstawać na różnych etapach produkcji. Często, chcąc wyeliminować problemy związane z jakością wyrobów, niezbędne jest dokładne przeanalizowanie drogi materiałów i półproduktów aż do finalnego etapu produkcji. Współczesne systemy wspomagające produkcję oferują narzędzia umożliwiające śledzenie i lokalizowanie produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych (Traceability). Posiadając takie informacje, możemy w krótkim czasie dotrzeć do „najsłabszego ogniwa” procesu, które odpowiada ze powstawanie wadliwych wyrobów. Umiejętne korzystanie z tego typu narzędzi pozwala na minimalizację kosztów, a także wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych w przyszłości.

Powyższe przykłady obrazują, że sposobów na poprawę wydajności produkcji jest wiele. Od zupełnie przyziemnych czynności, takich jak podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, czy optymalizacja organizacji pracy operatorów, przez regularne przeglądy maszyn, po bardziej zaawansowane, jak wdrożenie systemu do wspomagania produkcji lub zarządzania nią (ANDON, MES czy CMMS). Jeżeli nie chcesz inwestować w nowe maszyny i linie produkcyjne lub dodatkowy personel, a zależny Ci na rzeczywistej i maksymalnej poprawie wyników rozważ możliwość inwestycji w profesjonalne systemy wspomagające wydajność produkcji.