Jak zwiększyć efektywność i wydajność pracy?

BPC GROUP POLAND: Do jakich przedsiębiorstw kierujecie Państwo swoją ofertę?

Arcus Systemy Informatyczne: Jesteśmy dostawcą i producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem dla wielu sektorów. Dostarczamy rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w dla przedsiębiorstw  produkcyjnych, usługowych, projektowych oraz administracji publicznej i szkół wyższych. Realizujemy projekty informatyczne, które przede wszystkim pozwalają zwiększać efektywność pracy naszych klientów, wykorzystując przy tym nowoczesne i sprawdzone narzędzia informatyczne oraz  wysokiej jakości usługi.  Przykładem wdrożenia systemu ERP w firmie z sektora produkcyjnego może być przedsiębiorstwo Stella Pack S.A.. Zaimplementowany tam system one4all klasy ERP oparty o Microsoft Dynamics usprawnił pracę użytkowników firmy, zwiększając efektywność oraz wydajność pracy. Usprawnienie osiągnięte zostało poprzez szybki i wygodny dostęp do informacji, danych i transakcji, zarówno dla użytkowników pracujących operacyjnie w systemie, jak i dla kierownictwa oraz zarządu. Spójne, aktualne dane i informacje, przechowywane w jednej bazie danych, ułatwiły pracę zespołową użytkowników w różnych działach oraz lokalizacjach, a także zintegrowały wiele rozproszonych procesów w jeden system.

BPC GROUP POLAND: Dlaczego Arcus SI ma w tym segmencie tjw. mocną pozycję konkurencyjną?

Arcus Systemy Informatyczne: Współpracujemy ze światową czołówką producentów i dostawców. W wybranych obszarach kompetencyjnych – poprzez autoryzacje – uzyskujemy najwyższe stopnie współpracy, co pozwala na zapewnienie klientom atrakcyjnych warunków zakupu, wdrożeń oraz utrzymania. Nasze wdrożenia realizowane są w oparciu o sprawdzoną metodykę i realizację poszczególnych etapów w taki sposób, aby Klient czuł się bezpiecznie. Proponowany przez nas autorski system one4all, oparty o Microsoft Dynamics 365 to aplikacje biznesowe łączące funkcje ERP i CRM, które doskonale działają oddzielnie i razem, dając możliwość dostosowywania rozwiązań do konkretnych potrzeb. Taka elastyczność umożliwia wybór rozwiązania, które pozwoli efektywnie zarządzać całością zasobów firmy organizacji, czy grupy. Pozwala ono zminimalizować ręczne zasilanie poszczególnych systemów danymi oraz umożliwia pełne wykorzystanie i wizualizację informacji systemowych, integrując wszelkie obszary działalności. Rozwiązanie one4all zapewnia także funkcjonalności zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi – produkty, które tworzymy, są odpowiednio aktualizowane do zmieniających się przepisów (np. JPK, VIES). Co istotne, stworzone przez nas komponenty oparte na Microsoft Dynamics AX/365 to gotowe produkty, które są szybkie i bezproblemowe w implementacji. Przedsiębiorstwo czy też organizacja, która decyduje się na zastosowanie systemu one4all, zyskuje wygodne w użytkowaniu narzędzie, z wieloma możliwościami do zastosowania. Warto również wspomnieć, że niewątpliwym wyróżnieniem i potwierdzeniem naszych kompetencji oraz doświadczenia jest znalezienie się na rządowej liście Usług Chmurowych, w ramach platformy ZUCH (System Zapewniania Usług Chmurowych). Na platformie znajdują się usługi dla sektora publicznego i dostawców zewnętrznych.

BPC GROUP POLAND: Kiedy przedsiębiorstwo powinno rozpocząć rozmowy z dostawcą? 

Arcus Systemy Informatyczne: Wybór systemu informatycznego jest strategiczną decyzją na wiele kolejnych lat działalności. Po wstępnym rozpoznaniu rynku – w przypadku chęci rozwoju organizacji – rozmowy powinny rozpocząć się na jak najwcześniejszym etapie – na etapie przygotowania do projektu. Relacje z dostawcą powinny mieć charakter partnerski i być oparte na jak największym zaufaniu. Dostawca musi doskonale rozumieć biznes klienta i dostosować system do zmieniających się potrzeb. Zazwyczaj jest to współpraca na lata. Ze względu na coraz większą świadomość informatyczną, przy wyborze systemu klienci coraz częściej sięgają po wsparcie do firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Jest to dobra praktyka i pozwala skrupulatnie rozpoznać rynek istniejących rozwiązań oraz przygotować klienta do procesu zakupowego. Niemniej przy wyborze dostawcy należy brać pod uwagę nie tylko cenę, ale przede wszystkim doświadczenie, referencje, historie poprzednich wdrożeń oraz dostępność specjalistycznych zasobów. Z naszych doświadczeń wynika, że analiza procesów biznesowych, będąca najczęściej pierwszym dużym etapem wdrożenia, powinna być realizowana w ramach projektu wdrożeniowego z wybranym dostawcą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*