Jak sprostać wyzwaniom współczesnego świata?

Ostatnie lata pokazały nam, które przedsiębiorstwa potrafią reagować i dostosować się do nagłych, globalnych zmian w gospodarce. Ostatni kryzys dotknął zarówno te największe firmy jak i niewielkie, spowodował braki kadrowe, duży wzrost cen mediów, zakłócił łańcuchy dostaw a co za tym idzie niewspółmiernie podwyższył koszty surowców.

Oczywiście trudno jest przygotować się na tak nagłe i wielkie zakłócenia, ale możemy i jesteśmy w stanie minimalizować negatywny wpływ tych zmian poprzez zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego wraz z ograniczeniem kosztów produkcji.

Nie odkryję nic nowego stwierdzając, że jednym z elementów przemian zakładu powinna być digitalizacja procesu zarządzania produkcją. Czyli najprościej rzecz ujmując wdrożenie systemów ułatwiających planowanie i zarządzanie procesem (APS oraz MES).

Niestety dość często spotykam się z sytuacją, gdy systemy planowania APS wdrażane są bez konkretnego feedbacku z produkcji. Jest to błędne podejście, gdyż trudno jest optymalizować cokolwiek, jeżeli informacja o realizacji spływa z opóźnieniem. Zaleca się więc stosowanie tych systemów jednocześnie a nawet rozpoczęcie digitalizacji od wdrożenia systemu do zarządzania produkcją – MES.

Dodatkowym atutem przemawiającym za wdrożeniem systemu MES w pierwszej kolejności jest konieczność monitorowania nie tylko postępu zlecenia, ale również kosztów związanych z produkcją. Dobre systemy pozwalają na monitorowanie zasobów (maszyn, narzędzi, pracowników). Tylko najlepsze jednak pozwalają uzupełniać te dane o podstawowych parametry produkcyjne takie jak na przykład zużycie energii – ciągle drożejącej, która niedługo stanie się podstawowym kosztem produkcyjnym wielu firm.

Warto tutaj zwrócić również uwagę na to, że monitorowanie a co za tym idzie ograniczanie zużycia energii ma nie tylko aspekt ekonomiczny, ale ma ekologiczny. Coraz więcej firm jak również klientów zwraca uwagę na to, aby zamawiane przez nich produkty miały jak najmniejszy ślad CO2.

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania produkcją, poprawia również komunikację wewnątrz zakładową. System MES automatyzuje pewne procesy przepływu informacji. Wdrożenie modułów: monitorowanie statusu pracy maszyn (OEE) oraz zarządzanie utrzymaniem ruchu pozwala na automatyczne zgłaszanie przestojów i niejako wymusza natychmiastową reakcją na awarię maszyny.

Reasumując jeden kryzys mija, ale warto się przygotować na kolejne nadchodzące. Odpowiedzią na ciągły wzrost cen mediów, surowców, kosztów pracowniczych oraz konieczność zwiększania elastyczności procesu proponujemy wdrożenie systemu Operator MES/OEE.

Moduł Operator OEE pozwala na monitorowanie zasobów i wyliczanie wskaźników wydajnościowych. Operator MES natomiast dostarcza kompleksowy obraz realizacji produkcji od przyjęcia surowca aż po wysyłkę produktów do klienta.

Osoba do kontaktu: Piotr Leśniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*