Jak przygotować infrastrukturę IT do obecnych wyzwań i nowych modelów rynkowych?

2020 rok w sposób szczególny zaakcentował rolę rozwiązań informatycznych w dzisiejszym biznesie. O ile obszary IT warunkują osiąganie sukcesów przez firmy coraz liczniejszej grupy branż, o tyle era #covid dowiodła, że digitalizacja i informatyzacja przedsiębiorstw może stanowić przewagę konkurencyjną i sposób na poradzenie sobie nawet w ekstremalnych okolicznościach.

Ostatnie lata to również czas, w którym postęp technologiczny na dobre rewolucjonizuje polskie firmy. Menedżerowie wreszcie zrozumieli, że inwestowanie
w modernizację infrastruktury IT zwiększa możliwości produkcyjne, skraca czas procesów, przetwarzania danych, ale przede wszystkim otwiera perspektywy redukowania kosztów na wielu poziomach funkcjonowania przedsiębiorstw. Pod warunkiem oczywiście, że wprowadzane zmiany są przemyślane i bazują na wnioskach z wcześniejszej, wnikliwej analizy zalet i wad obecnego stanu i dotychczas wdrożonych rozwiązań IT.

Musimy zatem pamiętać, że jakakolwiek inwestycja w obszary IT powinna być poprzedzona audytem. Na rynku funkcjonuje dziś mnóstwo świetnych rozwiązań i produktów, ale ich rzeczywista przydatność jest uzależniona od tego, czy rzeczywiście rozwiążą problemy lub wyzwania danego systemu IT.
W mojej ocenie proces tworzenia idealnej struktury IT powinien przebiegać według modelu – analiza sytuacji, testowanie urządzeń i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań danej firmy. Tylko takie podejście pozwoli na minimalizację ryzyka błędnej alokacji środków finansowych, przy jednoczesnym, precyzyjnym zdefiniowaniu tych obszarów IT, które faktycznie wymagają modernizacji. Zważmy ponadto, że infrastruktura informatyczna musi uwzględniać również przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa. Powinniśmy zatem starać się antycypować rozwój firmowego systemu IT, a także korzystać z narzędzi i rozwiązań, które cechuje wysoka skalowalność.

Nie zapominajmy również o tym, że w procesie budowania i późniejszej modernizacji infrastruktury IT warto korzystać ze sprawdzonych partnerów. Weryfikacja kompetencji, certyfikatów i dotychczasowych realizacji umożliwi dobór właściwej firmy wdrożeniowej, która określi kierunek rozwoju infrastruktury i wskaże, jak za pomocą IT budować nowe modele i osiągać określone cele biznesowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*