IFRS okiem eksperta.

Warto przypomnieć, że sprawozdawczość reguluje Krajowy Standard Rachunkowości wynikający z Ustawy o rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki mogą stosować MSR i wynikające z tego standardy MSSF (ang. IFRS). Dotyczy to głównie grup kapitałowych i dużych spółek, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie giełdowym. MSSF nie definiuje wymogów względem formalnego układu danych sprawozdawczych, czy konieczności zastosowania zindywidualizowanych opisów. Z tego względu nie wymusza wprowadzania zmian w systemach ERP generujących sprawozdania finansowe, oczywiście o ile systemy te posiadają tak jak SIMPLE.ERP elastyczne mechanizmy edycji tych sprawozdań, np. uwzględniające możliwość wprowadzenia opisu zamierzeń jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*