Czy w pełni wykorzystujesz potencjał produkcyjny firmy?

Kilka miesięcy temu pisałem, że należy przygotować się na kolejny kryzys. Niestety stało się… Nie jestem jednak pewien czy to kolejny czy ten poprzedni nie minął tylko się pogłębił. Wszystko natomiast wskazuje na to, że moje słowa pozostają aktualne i firmy zmuszane są do zwiększania potencjału z obniżeniem kosztów na dodatek!

Jest to szczególnie trudne, kiedy nie potrafimy określić naszego potencjału, ciągle jeszcze wiele firm nie mierzy aktualnych strat i kosztów. Brakuje firmom niezbędnych narzędzi do automatycznego zbierania danych, mierzenia i obliczania, jaka jest rzeczywista wydajność naszej hali produkcyjnej?

Wszyscy znamy 3 kluczowe czynniki jakie należałoby monitorować:

  • Jak długo nasze stanowiska produkcyjne są dostępne?
  • Czy działają zgodnie z planem?
  • Jaki mamy poziom odpadów / strat?

Jeśli znasz te 3 parametry, możesz obliczyć wydajność produkcji, mnożąc je ze sobą. Uzyskujemy wtedy OEE – który opisuje wydajność i wykorzystanie mocy produkcyjnej. Może być mierzony dla jednej, wielu linii czy też całego zakładu.

Samo OEE nie zawsze jednak wystarczy, nie wskazuje potencjału. Należy posiłkować się również wskaźnikiem TEEP (Total Effective Equipment Performance) uwzględniającym straty wynikające z harmonogramu. Koniec końców każde działanie, które nie jest efektywne jest stratą. Jednym słowem – OEE pokazuje, ile tracimy; TEEP jak dużo możemy jeszcze zyskać.

Dopiero pomiar i ocena obu tych wskaźników daje nam pełen obraz potencjału produkcyjnego drzemiącego w naszym zakładzie.

Ważne jest, aby zainicjować proces zbierania danych, najlepiej w czasie rzeczywistym. Następnie te dane należy oceniać. Sprawdzić, czy produkcja idzie zgodnie z oczekiwaniami i jakie są powody spadku wydajności. Dzięki temu możemy zainicjować proces doskonalenia w oparciu o faktyczne liczby, które są akceptowane zarówno przez pracowników, jak i kierownictwo.

Co ciekawe, aktualny (startowy) poziom OEE nie jest aż tak ważny. Istotnym czynnikiem jest jak bardzo możesz usprawnić lub poprawić wydajność?

Przykład z życia: Firma o przychodach 10 MPLN. Wdrożenie Operator OEE pozwoliło na zmierzenie OEE oraz TEEP. Wskazało, gdzie należy skupić uwagę. OEE w ciągu roku z poziomu 45% wzrosło do 49%. Te 4 punkty procentowe zostały zamienione na oszczędność: 100 KPLN lub 400 KPLN w dodatkowej sprzedaży!

Jeśli uznasz to za interesujące, zachęcam kontaktu i rozmowy.

Piotr Leśniak
Konsultant systemowy w firmie Operator Systems

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*