Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż usprawnia sprzedaż bezpośrednią w firmie Alima-Bis

Czy Twoja firma prowadzi sprzedaż, wymagającą bezpośredniego kontaktu z klientem? Czy Twoi przedstawiciele handlowi w dużej mierze działają w terenie i zastanawiasz się w jaki sposób możesz wesprzeć ich w realizacji powierzonych zadań? W poniższym artykule przybliżamy jak przedsiębiorstwo Alima-Bis umożliwiło swoim pracownikom efektywną pracę z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Wdrożenie mobilnej sprzedaży powierzono wieloletniemu Partnerowi Comarch – firmie Graphcom, odpowiedzialnej za uruchomienie systemu Comarch ERP XL w przedsiębiorstwie Alima-Bis.

Możliwości aplikacji Comarch Mobile SprzedażComarch Mobile Sprzedaż to aplikacja przeznaczona dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych prowadzących działania bezpośrednio w siedzibie klienta. Rozwiązanie umożliwia skoncentrowanie działań na szybkim i satysfakcjonującym kontakcie z kontrahentem, dzięki możliwości rejestracji dokumentów (np. ofert, zamówień, faktur) za pomocą smartfonu lub tabletu. Aplikacja pozwala ponadto na rejestrację wizyt handlowych zgodnie z określonym wzorcem oraz raportowanie działań handlowców (np. przeprowadzanie ankiet, sporządzanie notatek i raportów). Wdrożenie mobilnej sprzedaży w przedsiębiorstwie oznacza również aktualne informacje o klientach oraz ofercie firmy, dostępne na urządzeniu mobilnym, dzięki czemu obsługa transakcji oraz spotkań handlowych jest znacznie ułatwiona.

Sprzedaż specjalistycznych maszyn i urządzeń dla branży rolniczej
Jednym z głównym obszarów działalności przedsiębiorstwa Alima-Bis jest produkcja maszyn i urządzeń rolniczych (m.in. wozów paszowych, przyczep rolniczych, rozrzutników do obornika, ścielarek). Firma doskonale zna specyfikę branży w której działa od ponad 27 lat. Ze względu na wymagania klientów, duża część działań handlowych musi być realizowana w terenie, w siedzibie klienta. Brak systemowego wsparcia mobilnych pracowników oznaczał konieczność uciążliwego raportowania przeprowadzonych spotkań i ustaleń po fakcie ich odbycia. Uniemożliwiał również okazjonalną pracę realizowaną poza biurem, w przypadkach dłuższych delegacji lub konieczności pracy z domu w okresie pandemii. To właśnie dla głównej grupy asortymentowej, jaką są maszyny i urządzenia rolnicze, firma Alima-Bis zdecydowała się na wdrożenie mobilnej sprzedaży. Uruchomienie aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oddało w ręce przedstawicieli handlowych firmy Alima-Bis, narzędzie do kompleksowej i sprawnie realizowanej obsługi klienta (w firmie wykorzystywane są w tym celu tablety). Dzięki uruchomionemu rozwiązaniu wizyty handlowe mogą przebiegać sprawniej w oparciu o zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL wzorce a handlowcy zyskali wsparcie w postaci zdalnego dostępu do wybranych danych systemu ERP. W rezultacie kompleksowa obsługa kontrahenta może być realizowana w jego siedzibie a odpowiednie dokumenty uzgodnione bezpośrednio z klientem, co jest zdecydowaną zaletą dla firm działających w wymagającej branży agrotechnicznej.

Interfejs aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż (tablet):

pic1-1-1024x760.jpg

Dane z systemu Comarch ERP XL dostępne na urządzeniu mobilnym
Wdrożenie mobilnej sprzedaży w firmie Alima-Bis zapewniło jej pracownikom informacje niezbędne do sprawnej realizacji powierzonych zadań handlowych. Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia zdalny dostęp do bazy danych systemu Comarch ERP XL w zakresie informacji obejmujących:

  • Dane o kontrahentach (dane teleadresowe, osoby kontaktowe, preferowane sposoby dostaw oraz historyczne płatności),
  • Dane o nierozliczonych oraz przeterminowanych płatnościach powiązanych z danym kontrahentem,
  • Dane o zdefiniowanych warunkach handlowych (np. dostępnych dla danego kontrahenta promocjach oraz formach płatności),
  • Dane o historycznych transakcjach, również tych pochodzących z innych kanałów sprzedaży (np. zarejestrowanych w centrali),

Comarch Mobile Sprzedaż usprawnił również ewidencję wizyt handlowych. Pracownicy firmy Alima-Bis pracujący w terenie, dzięki mobilnej aplikacji mają możliwość:

  • Rejestrować trasy podczas wyjazdów do klientów,
  • Rejestrować czas trwania wizyt handlowych,
  • Raportować wykonane działania (takie jak dodanie dokumentu, rozliczenie płatności, status pracy – np. rozładunek itd.),
  • Ewidencjonować przebieg wizyt zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie Comarch ERP XL wzorcami (w celu zwiększenia skuteczności kontaktów z klientami),

Wdrożenie mobilnej sprzedaży w przedsiębiorstwie Alima-Bis znacznie usprawniło dotychczasową pracę przedstawicieli handlowych. Dzięki udostępnionym na tabletach informacjom, pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić dane o kontrahencie, jego transakcjach, zamówieniach oraz ustalonych warunkach handlowych co bezpośrednio przekłada się na poziom świadczonej obsługi. Dzięki temu wizyty handlowe mogą być realizowane sprawnie i efektywnie, co z kolei zwiększa szanse sprzedaży klientowi dodatkowych produktów lub usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możesz usprawnić pracę zdalną Twoich pracowników z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, skontaktuj się z nami!

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce.

Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).

Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

QMS – krok w kierunku paperless

Czym jest idea paperless?

Pierwsza wzmianka o idei paperless pojawiła się już w 1975 roku. Był to slogan wymyślony w jednej z redakcji opisujący biuro przyszłości. Przyszłość stała się teraźniejszością i idea paperless powoli staje się koniecznością dla większości firm. Zamysł paperless polega na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów i znaczącą redukcję (lub całkowite wyeliminowanie) obiegu papierowych dokumentów w firmie. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie zespołami oraz przepływem informacji w firmie. Redukowany jest czas poświęcony na cyfryzację dokumentów oraz ich archiwizację. Takie podejście jest szczególnie ważne w zdalnym trybie pracy, kiedy to wymagany jest dostęp do cyfrowych zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki stosowaniu się do zasad paperless ten proces realizowany jest automatycznie. Ponadto pojawia się możliwość śledzenia zmian w dokumentach i utrzymywany jest zawsze dostęp do najnowszej wersji dokumentu. Wdrożenie paperless obejmuje wszystkie działy w firmie, w tym również obszar produkcji. Działem, w którym korzysta się z wielu formularzy i dokumentów jest dział kontroli jakości. Systemami wspierającymi procesy jakościowe w firmie są systemy klasy QMS, które jednocześnie wpisują się w ideę paperless.

Systemy QMS

Quality Management System mogą być rozumiane w dwojako. Z jednej strony może to być zestaw skoordynowanych działań mających na celu poprawę jakości w przedsiębiorstwie, np. przez procedury, opisy procesów, warsztaty oraz szkolenia. Z drugiej strony mogą być dedykowane systemy informatyczne wspierające działania jakościowe w przedsiębiorstwie. Z racji tego, że jesteśmy producentem oprogramowania dla przemysłu w poniższym artykule skupimy się na aplikacjach wspierających dział kontroli jakości. Zadaniem postawiony przed systemami klasy QMS jest elektroniczne monitorowanie i dokumentowanie procesów jakościowych. Nadrzędnym celem jest wyłapywanie niezgodności i skrócenie czasu reakcji na ich występowanie w efekcie czego Klienci otrzymują wysokojakościowe wyroby. System monitoruje najważniejsze wskaźniki jakościowe oraz wspiera operatorów na stanowiskach produkcyjnych w wypełnianiu cyklicznych formularzy jakościowych lub tzw. „czerwonych kart”, które stanowią opis nieprawidłowości jakościowej. Następnie dokumenty przekazywane są do weryfikacji przez pracowników działu jakości i na ich podstawie tworzone są raporty, zestawienia i koordynowane są działania optymalizacyjne.

Jak systemy klasy QMS wspierają ideę paperless?

Systemy klasy QMS mają wpływ na wiele istotnych procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Te rozwiązania przyczyniają się również do redukcji ilości czasochłonnych procesów biznesowych, a w szczególności tych które cechują się niską automatyzacją. Tworzenie cyfrowych odpowiedników dla dokumentacji, powoduje łatwiejszą ich archiwizację oraz przetwarzanie. Istnieje wiele możliwości udostępniania zasobów cyfrowych wewnątrz przedsiębiorstwa przez co skraca się czas dostępu do tych dokumentów. Zredukowane jest również ryzyko uszkodzenia lub zgubienia dokumentów, ponieważ w systemie tworzonych może być wiele kopii oraz back up’ów, co w przypadku papierowych dokumentów było praktycznie możliwe. Ponadto skraca się czas dostarczenia dokumentów do odpowiednich osób, co w przypadku kontroli jakości ma kluczowe znaczenie. Dzięki temu pracownicy działu szybciej i skutecznej reagują na wszystkie nieprawidłowości w procesie produkcyjnym i nie muszą czekać z reakcją na przekazanie dokumentów np. w formie dziennych raportów podsumowujących. Systemy QMS poprzez cyfryzację przyczyniają się również do wzrostu dokładności i kompletności informacji zawieranych w dokumentach jakościowych. Integracja z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak wagi, drukarki, etykieciarki pozwala na automatyczne wypełnianie niektórych pozycji w dokumentach. Ponadto system może wymagać od użytkownika uzupełnienia wszystkich wymaganych pól, w przeciwnym razie nie pozwoli na zamknięcie i zapisanie dokumentu.

Korzyści z wdrożenia QMS i paperless w dziale kontroli jakości

Wszystkie działania naprawcze i optymalizacyjne muszą opierać się na rzetelnych danych. Dzięki wykorzystaniu systemów klasy QMS pracownicy działu kontroli jakości są odbiorcami pełnych i precyzyjnych informacji pochodzących z obszaru produkcji. Czas poświęcony na obrobienie danych i przygotowanie z nich raportów jest znacząco zredukowany. Usprawniona zostaje komunikacja pomiędzy działami i skracany jest czas reakcji na występujące niepożądane zdarzenia. Dodatkowo następuje odchudzenie procesów jakościowych ze zbędnych czynności, często związanych również z redukcja zużycia papieru. Procesy jednocześnie są automatyzowane, a to wymaga ich formalizacji przez co sposób działania w obszarze kontroli jakości staje bardziej ustrukturyzowany i prostszy w zarządzaniu. Korzyści z wdrożenia idei paperless może mieć też wpływ na wiele innych obszarów działalności firmy. Zredukowane mogą zostać koszty biznesowe związane z prowadzeniem działalności poprzez oszczędność czasu pracy pracowników, redukcję wyprodukowanych odpadów, mniejsze koszty segregacji, zminimalizowanie przestrzeni do przechowywania dokumentów, a także mniejsze zużycie drukarek oraz papieru. Przekłada się to również na tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, które dba o ochronę środowiska.

Oczywiście są procesy i dokumenty, w których ze względów prawnych nie można całkowicie wyeliminować papierowych wersji. Popularne jest podejście hybrydowe, które pozwala na zaspokojenie potrzeb kliku stron. Z jednej strony zredukowana jest liczba dokumentów, a z drugiej zachowana jest pewność i przestrzeganie standardów zgodności oraz zminimalizowane ryzyko wycieku wrażliwych informacji.