Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż usprawnia sprzedaż bezpośrednią w firmie Alima-Bis

Czy Twoja firma prowadzi sprzedaż, wymagającą bezpośredniego kontaktu z klientem? Czy Twoi przedstawiciele handlowi w dużej mierze działają w terenie i zastanawiasz się w jaki sposób możesz wesprzeć ich w realizacji powierzonych zadań? W poniższym artykule przybliżamy jak przedsiębiorstwo Alima-Bis umożliwiło swoim pracownikom efektywną pracę z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Wdrożenie mobilnej sprzedaży powierzono wieloletniemu Partnerowi Comarch – firmie Graphcom, odpowiedzialnej za uruchomienie systemu Comarch ERP XL w przedsiębiorstwie Alima-Bis.

Możliwości aplikacji Comarch Mobile SprzedażComarch Mobile Sprzedaż to aplikacja przeznaczona dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych prowadzących działania bezpośrednio w siedzibie klienta. Rozwiązanie umożliwia skoncentrowanie działań na szybkim i satysfakcjonującym kontakcie z kontrahentem, dzięki możliwości rejestracji dokumentów (np. ofert, zamówień, faktur) za pomocą smartfonu lub tabletu. Aplikacja pozwala ponadto na rejestrację wizyt handlowych zgodnie z określonym wzorcem oraz raportowanie działań handlowców (np. przeprowadzanie ankiet, sporządzanie notatek i raportów). Wdrożenie mobilnej sprzedaży w przedsiębiorstwie oznacza również aktualne informacje o klientach oraz ofercie firmy, dostępne na urządzeniu mobilnym, dzięki czemu obsługa transakcji oraz spotkań handlowych jest znacznie ułatwiona.

Sprzedaż specjalistycznych maszyn i urządzeń dla branży rolniczej
Jednym z głównym obszarów działalności przedsiębiorstwa Alima-Bis jest produkcja maszyn i urządzeń rolniczych (m.in. wozów paszowych, przyczep rolniczych, rozrzutników do obornika, ścielarek). Firma doskonale zna specyfikę branży w której działa od ponad 27 lat. Ze względu na wymagania klientów, duża część działań handlowych musi być realizowana w terenie, w siedzibie klienta. Brak systemowego wsparcia mobilnych pracowników oznaczał konieczność uciążliwego raportowania przeprowadzonych spotkań i ustaleń po fakcie ich odbycia. Uniemożliwiał również okazjonalną pracę realizowaną poza biurem, w przypadkach dłuższych delegacji lub konieczności pracy z domu w okresie pandemii. To właśnie dla głównej grupy asortymentowej, jaką są maszyny i urządzenia rolnicze, firma Alima-Bis zdecydowała się na wdrożenie mobilnej sprzedaży. Uruchomienie aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oddało w ręce przedstawicieli handlowych firmy Alima-Bis, narzędzie do kompleksowej i sprawnie realizowanej obsługi klienta (w firmie wykorzystywane są w tym celu tablety). Dzięki uruchomionemu rozwiązaniu wizyty handlowe mogą przebiegać sprawniej w oparciu o zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL wzorce a handlowcy zyskali wsparcie w postaci zdalnego dostępu do wybranych danych systemu ERP. W rezultacie kompleksowa obsługa kontrahenta może być realizowana w jego siedzibie a odpowiednie dokumenty uzgodnione bezpośrednio z klientem, co jest zdecydowaną zaletą dla firm działających w wymagającej branży agrotechnicznej.

Interfejs aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż (tablet):

pic1-1-1024x760.jpg

Dane z systemu Comarch ERP XL dostępne na urządzeniu mobilnym
Wdrożenie mobilnej sprzedaży w firmie Alima-Bis zapewniło jej pracownikom informacje niezbędne do sprawnej realizacji powierzonych zadań handlowych. Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia zdalny dostęp do bazy danych systemu Comarch ERP XL w zakresie informacji obejmujących:

  • Dane o kontrahentach (dane teleadresowe, osoby kontaktowe, preferowane sposoby dostaw oraz historyczne płatności),
  • Dane o nierozliczonych oraz przeterminowanych płatnościach powiązanych z danym kontrahentem,
  • Dane o zdefiniowanych warunkach handlowych (np. dostępnych dla danego kontrahenta promocjach oraz formach płatności),
  • Dane o historycznych transakcjach, również tych pochodzących z innych kanałów sprzedaży (np. zarejestrowanych w centrali),

Comarch Mobile Sprzedaż usprawnił również ewidencję wizyt handlowych. Pracownicy firmy Alima-Bis pracujący w terenie, dzięki mobilnej aplikacji mają możliwość:

  • Rejestrować trasy podczas wyjazdów do klientów,
  • Rejestrować czas trwania wizyt handlowych,
  • Raportować wykonane działania (takie jak dodanie dokumentu, rozliczenie płatności, status pracy – np. rozładunek itd.),
  • Ewidencjonować przebieg wizyt zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie Comarch ERP XL wzorcami (w celu zwiększenia skuteczności kontaktów z klientami),

Wdrożenie mobilnej sprzedaży w przedsiębiorstwie Alima-Bis znacznie usprawniło dotychczasową pracę przedstawicieli handlowych. Dzięki udostępnionym na tabletach informacjom, pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić dane o kontrahencie, jego transakcjach, zamówieniach oraz ustalonych warunkach handlowych co bezpośrednio przekłada się na poziom świadczonej obsługi. Dzięki temu wizyty handlowe mogą być realizowane sprawnie i efektywnie, co z kolei zwiększa szanse sprzedaży klientowi dodatkowych produktów lub usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możesz usprawnić pracę zdalną Twoich pracowników z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, skontaktuj się z nami!

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce.

Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).

Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*