ARiMR wykorzystuje potencjał danych dzięki systemowi Business Intelligence wdrożonemu przez Comarch 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) od października 2018 roku korzysta z rozwiązania klasy Business Intelligence wdrożonego przez Comarch. Pracownicy instytucji używają systemu do gromadzenia i analizy danych oraz przygotowywania na ich podstawie raportów. 

Wdrożony system Business Intelligence jest pierwszym tak kompleksowym systemem analityczno-raportowym ARiMR obejmującym płatności bezpośrednie oraz działania obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. System  od początku został zaprojektowany pod kątem wykorzystania przez wielu użytkowników na wszystkich szczeblach organizacji. Pozwala na budowę raportów dla potrzeb informacji zarządczej na poziomie centrali, oddziałów regionalnych czy biur powiatowych. Umożliwia również budowę raportów operacyjnych usprawniających bieżącą pracę tych jednostek. Docelowo z oprogramowania Business Intelligence będzie korzystać ponad 1800 użytkowników. 

ARiMR to największa agencja płatnicza w Europie, która zajmuje się obsługą dopłat bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla rolników zarówno z budżetu państwa, jak i programów unijnych. W ramach codziennych obowiązków specjaliści ARiMR przetwarzają dane dotyczące wniosków, spraw, programów czy też płatności oraz przygotowują sprawozdania z działalności do jednostek zewnętrznych, którym agencja raportuje, takim jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska, Główny Urząd Statystyczny czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Raporty, które przedstawiają przebieg procesów biznesowych w ARiMR oraz pokazujące stopień zaawansowania obsługi wniosków i ewentualne  zagrożenia w tej obsłudze, konieczne są również na potrzeby wewnętrzne agencji, przede wszystkim dla kadry kierowniczej i menedżerskiej. Do usprawnienia prac związanych z przetwarzaniem ogromnych ilości danych, instytucja rządowa potrzebowała elastycznego systemu, który byłby w stanie obsłużyć te procesy. 

Struktura i wolumen danych z pewnością były jednym z największych wyzwań przy tym projekcie.  W 2017 roku agencja wypłaciła tylko w ramach płatności bezpośrednich 14,1 mld złotych dla ponad 1,3 miliona rolników – mówi Michał Kozik, koordynator umowy po stronie Comarch. – Podobnie jak ustalenie mapowań poszczególnych danych, które gromadzone są w różnych systemach źródłowych. Przy aktywnej współpracy zespołu ARiMR oraz pracowników Comarch udało się zbudować rozwiązanie informatyczne, które pozwala na tworzenie wiarygodnej i szczegółowej informacji biznesowej na temat spraw prowadzonych przez instytucję. 

ARiMR gromadzi dane w kilku systemach źródłowych. Są to informacje na temat spraw prowadzonych przez agencję, wniosków składanych przez rolników o przyznanie dotacji czy też odszkodowań oraz dopłat celowych. Każdy z tych systemów ma inną strukturę danych i utworzenie na ich podstawie rzetelnych raportów wiązało się przede wszystkim z dużym nakładem pracy oraz było czasochłonne. Rozwiązanie Business Intelligence zoptymalizowało ten proces w zakresie płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW 2014-2020. Obecnie zestawienia mogą być tworzone bez obciążenia systemów źródłowych, co znacznie ułatwiło pracę specjalistom z ARiMR. Mogą oni teraz sprawnie przygotowywać szczegółowe raporty z wybranych dziedzin.

Obecnie, dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, pracownicy ARiMR mają dostęp do ujednoliconych danych, które znajdują się w hurtowni danych oraz do narzędzi analitycznych umożliwiających tworzenie raportów i dashboardów. Dane wprowadzane są według określonego schematu, przez co zestawienia są czytelne i uporządkowane. Jeżeli któryś z pracowników musi przygotować raport, korzysta z hurtowni danych i na ich podstawie generuje potrzebne zestawienie. Dzięki jasno określonym schematom, tworzone raporty są dokładne i rzetelne – mówi Roman Krawczuk, koordynator umowy po stronie ARiMR.- Wdrożenie, pomimo swojej złożoności i skali, zostało zrealizowane w bardzo krótkim okresie czasu jak na tego typu projekty.

Wdrożenie systemu Business Intelligence przez Comarch było kolejnym etapem w procesie informatyzacji agencji. W tym roku została udostępniona również platforma dla rolników e Wniosek Plus, poprzez którą mają możliwość złożenia wniosku. 

O Comarch Business Intelligence
Od 14 lat budujemy rozwiązania Business Intelligence, będące zarówno integralną częścią systemów Comarch ERP, jak również dedykowane projekty klasy Enterprise na całym świecie. Wykorzystując nabyte doświadczenie, kwalifikacje i know-how, tworzymy rozwiązania przeznaczone i dostosowane do potrzeb firm każdej wielkości, niezależnie od branży, w której działa.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności rośnie liczba podpisywanych kontraktów oraz realizowanych wdrożeń. Wśród klientów, którzy postawili na Comarch Business Intelligence są m.in.: BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Oriflame, Japan Tobacco International, Cersanit. . 

https://www.comarch.pl/erp/business-intelligence-comarch-erp/ 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*