ANEGIS zdobył certyfikat Great Place to Work

ANEGIS zdobył certyfikat Great Place to Work®. – To dzięki naszym pracownikom możemy z dumą nosić tytuł świetnego miejsca pracy – docenili kulturę organizacyjną ANEGIS i zmiany, które podjęliśmy, aby uczynić naszą firmę przyjazną dla pracownika – zaznacza Michał Tekiela, CEO ANEGIS.

ANEGIS po raz pierwszy wystąpił o nadanie tego tytułu i przeszedł pozytywnie proces weryfikacji prowadzony przez Great Place to Work® Institute.

Certyfikat Great Place to Work® przyznawany jest na podstawie anonimowej ankiety, która ocenia doświadczenia pracowników w obszarze kultury organizacyjnej i warunków pracy w firmie, a także na bazie audytu kultury przedsiębiorstwa.

Ankieta mierzy poziom zaufania pracowników do organizacji i satysfakcji z pracy w jej strukturach według wskaźnika Trust Index®. Metodyka stosowana do oceny to For All™ – bada, czy każdy pracownik jest włączany w życie firmy i może wnosić swój wkład w jej rozwój.

W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 150 pracowników ANEGIS:

  • 98% pracowników przyznało, że czuło się mile widzianymi, dołączając do firmy.
  • 96% pracowników uznało ANEGIS za przyjazne miejsce pracy.
  • 96% pracowników stwierdziło, że członkowie zespołu troszczą się o siebie nawzajem.
  • 95% pracowników jest przekonanych, że może liczyć na współpracę z innymi osobami.
  • 91% pracowników czuje się pełnoprawnymi członkami zespołu bez względu na stanowisko.
  • 90% pracowników stwierdziło, że kadra menedżerska jest uczciwa i etyczna w swoich praktykach biznesowych.
  • 91% pracowników uważa ANEGIS za świetne miejsce pracy, biorąc wszystko pod uwagę.

– Staramy się, aby ANEGIS był przyjaznym miejscem pracy dla wszystkich. Promujemy kulturę otwartości, przejrzystości i szczerości. Zależy nam na tym, aby członkowie zespołu odnosili się do siebie z szacunkiem i aby każdy czuł, że stanowi ważny element całości jaką jest ANEGIS. Cieszymy się, że pracownicy darzą nas zaufaniem i doceniają nasze starania na rzecz kształtowania dobrego środowiska pracy. Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać tytuł Great Place to Work w kolejnych latach – Michał Tekiela, CEO ANEGIS.

ANEGIS stawia na tworzenie więzi między pracownikami. Wyjazdy i imprezy integracyjne oraz wspólne świętowanie wydarzeń i sukcesów kreuje atmosferę otwartości i koleżeńskości. W firmie ważny jest również komfort pracy i szerokie możliwości rozwoju. Praca zadaniowa i elastyczny czas pracy oraz warsztaty, kursy i certyfikacje są elementami cenionymi przez pracowników.

– Great Place to Work jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, ponieważ ANEGIS uzyskał je za pierwszym podejściem. Certyfikat utwierdził nas w przekonaniu, że strategia budowania angażującej, otwartej oraz opartej na szacunku i zaufaniu kultury organizacyjnej, którą obraliśmy, jest właściwa. Doceniają ją zarówno pracownicy z długim stażem pracy, jak i nowe osoby w naszej firmie – przyznaje Monika Markowska, HR manager ANEGIS.

Great Place to Work® Institute jest globalną organizacją badawczą, która wspiera firmy w stawaniu się „miejscami pracy z wyboru”. Od 1992 roku instytut przeprowadził badania wśród ponad 100 milionów pracowników na całym świecie. Na bazie zgromadzonych danych zdefiniował czynnik, który leży u podstaw świetnego miejsca pracy: to zaufanie. Instytut pomaga organizacjom budować kulturę pracy opartą na tym fundamencie.

Autor artykułu: Katarzyna Jurczyk

Zobacz artykuł źródłowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*