Aktualizacja Systemu Basic MES od RAION SOFTWARE.

Raion Software to firma, której twórcy postawili przed sobą zadanie poprawienia wydajności i szybkości pracy w zakładach przemysłowych. Te cele osiągamy za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

System Basic MES to system przeznaczony do bieżącego nadzorowania i zarządzania produkcją. Umożliwia monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnej wizualizacji kluczowych wskaźników eksploatacyjnych (OEE, KPI).

Przejrzyste przedstawienia aktualnego stanu maszyn, przy jednoczesnym dostępie do niezbędnych informacji, pozwala natychmiastowo reagować na pojawiające się problemy produkcyjne.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy System Basic MES został odświeżony pod względem wizualnym. Poniżej przedstawione zostały funkcje wraz z podziałem na poszczególne moduły:

 1. Wybrane funkcjonalności Systemu Basic MES
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym parku maszynowego
 • Pomiar i wizualizacja aktualnego stanu maszyny i osiąganych wskaźników OEE
 • Tworzenie i aktualizacja planu produkcyjnego
 • Powiadamianie użytkowników systemy o bieżących procesach, stopniu wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów
 • Wykrywanie i kategoryzowanie przestojów, awarii, zapewniając natychmiastową komunikację między stanowiskami
 • Rejestracja aktualnego etapu realizacji produkcji (czas rozpoczęcia/zakończenia, zaplanowana/wykonana ilość, faktyczny odrzut, OEE: dostępność, wydajność, jakość)
 1. Planowanie Pracy

Oferowany system umożliwia zdefiniowanie i aktualizacje planu produkcyjnego:

 • wybór realizowanego zlecenia z wcześniej utworzonej bazy produktów
 • czas trwania zmiany
 • ID zlecenia/produktu
 • planowana ilość produkcji
 • czas produkcji zlecenia
 • planowanie operatorów
 • planowanie przerw i prac technicznych

System dodatkowo ma możliwość automatycznego generowania planu pracy, bezpośrednio z nadrzędnego systemu planowania (APS), systemu ERP lub bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

 1. Rejestracja Produkcji (MES)

Każde zlecenie produkcyjne jest raportowane przez operatora. System dostarcza bieżących informacji o aktualnym etapie realizacji zlecenia wskazując:

 • Maszynę/linię produkcyjną, na której realizowana była produkcja
 • Czas rozpoczęcia i zakończenia zlecenia
 • Zaplanowaną i wykonaną ilość
 • Odrzut
 • Współczynniki OEE/TEEP/KPI

 • System umożliwia wyświetlenie przebiegu produkcji na osi czasu Timeline

 • System monitoruje i wizualizuje stany pracy maszyny

 • Funkcja POMIARY pozwala śledzić i kontrolować aktualny proces produkcyjny wraz z wizualizacją niezbędnych danych technologicznych: temperatura, ciśnienie, prędkość, posuw, obroty i inne

 • Funkcja LOGI pozwala na zestawienie w widoku tabelarycznym informacji o przebiegu procesu, czasie rozpoczęcia właściwego programu i wykorzystywanego narzędzia w procesie obróbki

 1. Moduł Andon

Moduł sygnalizujący problem na linii produkcyjnej:

ASADA DZIAŁANIA – zgłoszenie problemu produkcyjnego i automatyczne powiadomienie działu utrzymania ruchu o zakłóceniu

ZASADA DZIAŁANIA – podjęcie działania przez służby UR i usunięcie zakłócenia

 1. Pomiar czasu reakcji

Każde zgłoszenie pracownika produkcji  jest rejestrowane i archiwizowane przez system, a także dostępne do późniejszej analizy. Na podstawie czasu trwania przestoju, możliwa jest ocena reakcji personelu odpowiadającego za utrzymanie produkcji.

 1. Moduł OEE/KPI

Moduł OEE pozwala na monitoring w czasie rzeczywistym maszyn lub stanowisk produkcyjnych. Umożliwia rejestrację ich wydajności z jednoczesną wizualizacja kluczowych danych w postaci graficznej.

Podłączenie maszyn i linii produkcyjnych do systemu, umożliwia pobieranie istotnych informacji o ich stanie oraz tempie pracy  sposób ciągły.

 1. Moduł Komunikaty

System umożliwia cykliczne wyświetlanie krótkich filmików lub zdjęć:

 • Instrukcje montażu i pracy
 • Zasady BPH
 • Zasady i procedury postępowania

 1. Moduł Powiadomienia

W celu lepszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu system oferuje zastosowanie systemu przywoławczego. System komunikuje ze sobą urządzenia transportu wewnętrznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu np.  linia produkcyjna może automatycznie wezwać wózek paletowy lub widłowy, aby odebrał gotowe produkty lub przywiózł materiały.

RAION SOFTWARE Sp. z o.o.
Adres: 61-005 Poznań, Główna 10
Strona: www.raion.net.pl
E-mail: biuro@raion.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*