5 korzyści z nowoczesnej księgowości dla firm produkcyjnych

Branża produkcyjna pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zmaga się przy tym z nieustanie zmieniającymi się wymaganiami i potrzebami klientów, dlatego dane finansowe dostępne w czasie rzeczywistym stały się kluczowym zagadnieniem dla firm produkcyjnych.

Gdy nowe narzędzia od robotyki do nanotechnologii zmieniają sposób w jaki wytwarzane są wyroby, to działy finansowo-księgowe nadal pracują w tradycyjny, ręczny sposób – na arkuszach kalkulacyjnych. Zespoły finansowe zmagają się z ręcznymi procesami księgowymi i nie są w stanie dostarczyć organizacji potrzebnej widoczności, dokładności i wydajności danych.

Aby nadążyć za oczekiwaniami klientów, udziałowców oraz zmieniającymi się przepisami prawnymi, firmy produkcyjne muszą mieć do dyspozycji sprawozdania finansowe i analizy z dokładnymi danymi, dostępne od ręki.

Dawniej działy finansowo-księgowe działały w tle organizacji, dziś stają się jej centralnym elementem. Automatyzacja standardowych zadań oraz skupienie uwagi zespołów księgowych na pracy przynoszącej korzyść biznesową, jaką jest analiza, sprawia, że firmy, które zautomatyzowały procesy finansowe jako liderzy wprowadzają innowacje na rynek, są w stanie identyfikować nowe możliwości biznesowe, a następnie wdrażać je w swoich przedsiębiorstwach w życie.

 

Oto 5 korzyści płynących z doświadczenia firm produkcyjnych, które umożliwiły swoim działom finansowo – księgowym efektywne wykorzystywanie technologii automatyzującej procesy finansowe:

Automatyczne Parowanie Wszystkich Typów Transakcji

Skomplikowane relacje międzyfirmowe, liczne oddziały, magazyny oraz międzynarodowe łańcuchy dostaw sprawiają, że parowanie dużych ilości danych jest procesem trudnym, czasochłonnym oraz podatnym na błędy. Dzięki zautomatyzowaniu tego procesu, firmy mogą zrezygnować z ręcznego parowania tysiąca transakcji. Zamiast tego, to technologia dopasowuje wszystkie typy parowań – miliony transakcji na minutę – przy jednoczesnym wskazaniu niesparowanych transakcji, z których tworzone są pozycje uzgadniające, przypadki wyjątkowe oraz korygujące wpisy do arkusza. W rezultacie firmy produkcyjne zaoszczędzają setki godzin na uzgodnieniach bankowych, parowaniu transakcji międzyfirmowych, kart kredytowych oraz łączeniu faktur do zamówień zakupów.

Potwierdzenie salda na kontach

Automatyzacja procesu uzgadniania umożliwia ciągłą walidację sald kont i poszczególnych transakcji składających się na saldo, weryfikuje je we wszystkich oddziałach, jednostkach biznesowych i walutach. Standaryzacja procesów zapewnia kontrole i audyt. Dzięki automatyzacji, firmy zapewniają sobie dokładność kluczowych kont przez cały okres rozliczeniowy, a księgowi mogą skupić się na zarządzaniu wyjątkami i wychwytywaniu rozbieżności.

Scentralizowanie i automatyzacja arkuszy

Ręczne przetwarzanie arkuszy może zająć setki godzin miesięcznie – arkusze kalkulacyjne są przekazywane do zatwierdzenia i weryfikacji przed zaksięgowaniem. Przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zautomatyzować tworzenie, zatwierdzanie i weryfikację arkuszy przy użyciu dynamicznych danych z wielu źródeł, w tym danych bankowych oraz wyciągów z kart kredytowych. Zespoły księgowe mogą śledzić oraz zarządzać powtarzającymi się wpisami, zapewniając jeszcze większą kontrolę i widoczność procesów finansowo-księgowych.

 

Ujednolicenie i usprawnienie uzgodnień magazynowych

Tradycyjne uzgadnianie kont jest procesem czasochłonnym i podatnym na błędy. Automatyczne rozliczanie kont magazynowych ułatwia i standaryzuje cały proces uzgadniania, co zapewnia dokładność, terminowość oraz jakość uzgodnień dużej ilości danych, jednocześnie wzmacniając środowisko kontroli wewnętrznej. Wykorzystując konfigurowalne reguły auto-certyfikacji, firmy produkcyjne mogą zautomatyzować uzgodnienia na kluczowych kontach bez konieczności wprowadzania dodatkowych zmian w procesach.

Łatwa Integracja z Istniejącym Systemem

Wdrożenie systemu do automatyzacji procesów finansowych zapewnia integralność danych bez ryzyka wystąpienia błędów oraz umożliwia import danych z plików bankowych, aplikacji POS oraz innych systemów. Może również zaoszczędzić działom IT trudnej, czasochłonnej integracji oraz generowania doraźnych raportów. Istotne jest aby wybrać takie rozwiązanie, które może łatwo zintegrować się z systemem ERP.

 

Nowoczesne technologie służące do automatyzacji procesów produkcyjnych zmieniają naturę pracy firm produkcyjnych. Nadszedł czas dla zespołów finansowo – księgowych, aby doświadczyły tych samych korzyści płynących z automatyzacji procesów księgowych. Nareszcie mamy dostęp do narzędzi, które zapewniają raportowanie w czasie rzeczywistym, analizę oraz dokładny i wydajny proces zamknięcia miesiąca. Firmy produkcyjne muszą wzmocnić swoje zespoły finansowo – księgowe, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości, tworząc przewagę konkurencyjną dla całej organizacji.

 AXACOM Sp. z o.o. – przedstawiciel na Polskę produktu BlackLine
www.axacom.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*