Chodzi o to, aby posiadać dokładne dane o kosztach produkcji i je kontrolować

Jak rozwiązać problemy informatyczne w branży tworzyw sztucznych?

Najczęstszym problemem i zgłaszanym oczekiwaniem ze strony Przedsiębiorstw jest właściwe rozliczenie kosztów produkcji w taki sposób aby uzyskać informacje o rzeczywistym koszcie realizacji zamówienia klienta.Chodzi także o to, aby posiadać dokładne dane o składowych tych kosztów, co pozwala na ich
kontrolę oraz podejmowanie działań zmierzających do ich obniżenia, a tym samym uzyskania
oszczędności. Rozwiązanie przez nas oferowane, oparte na systemie Microsoft Dynamics AX, spełnia te wymagania.W celu uzyskania właściwego efektu jest odpowiednie raportowanie produkcji, czyli nie tylko rozliczenie kosztów surowca ale i czasu pracy ludzi i maszyn. W tym ostatnim przypadku istotne jest uwzględnienie kosztów utrzymania maszyn (amortyzacje, naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.).

Hubert Nowaczyk,
Prezes Zarządu, Axacom

Ważne jest odpowiednie (wg ustalonych kluczy) rozliczenie kosztów pośrednich (wydziałowych) na poszczególne zlecenia. Z tym w innych systemach często jest bardzo poważny problem, nasze rozwiązanie funkcjonuje wiele lat z korzyścią dla naszych klientów. Odpowiednia ewidencja zdarzeń pozwala też uzyskać odpowiedzi na temat wydajności poszczególnych brygad, zmian czy też brakowości.Bardzo często zagadnieniem wymagającym uwzględnienia jest rozliczanie kosztów odpadów (i braków) produkcyjnych (użytkowych i nie użytkowych), często bowiem część surowca jest odzyskiwana i w przetworzonej formie (np. tzw. przemiału) wykorzystywana ponownie do produkcji – ważne jest odpowiednie rozliczenie kosztów tych odpadów.Dzięki implementacji systemu Microsoft Dynamics Ax Klienci nasi posiadają dokładną informację na temat tego co się dzieje w obszarze produkcyjnym i uzyskują dane o rzeczywistych marżach uzyskiwanych nawet na pojedynczych zamówieniach klientów, niezależnie od tego czy jest to wyrób standardowy czy produkowany na zamówienie.


Na bazie naszych doświadczeń w branży Tworzyw Sztucznych rynku automotive wynika że olbrzymia dynamika produkcji oraz częste zmiany w zleceniach wymuszają na producentach prowadzenia świadomej polityki kosztów.

Gerard Błaszczak,
Sales Director, proALPHA

Istnieje potrzeba monitorowania stanu faktycznego wyniku rachunku kosztów wg miejsc powstawania, rachunku kosztów wg nośników kosztów
i rachunku wg nośników wyników.

Zauważyliśmy że ograniczenie kosztów w obszarze produkcji jest możliwe poprzez optymalizowanie planów produkcyjnych z pomocą APS oraz MRP. W wyniku efektywnego planowania możemy ograniczyć ilość odpadów, skracać czasy przezbrojeń lub czasy przestojów. Efektywnie wspiera wydajność również połączenie narzędzia MES z APS tak aby kluczowe informacje się uzupełniały i umożliwiały śledzenie produkcji on line.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*