Zwinne zarządzanie sposobem na wdrożenie WMS

Firma Aluprof S.A, należąca do Grupy Kapitałowej Kęty S.A, rozwija współpracę z wiodącym w Europie dostawcą systemu WMS Consafe Logistics. Do zakładu w Bielsku-Białej, który od 2014 roku korzysta z systemu Astro WMS®, dołączy zakład w Opolu. Wdrożenie zostanie przeprowadzone trzyetapowo, a jego finał zaplanowano na początek 2020 roku.

Zakład w Opolu, produkujący m.in. komponenty do produkcji rolet aluminiowych, bram garażowych i przemysłowych, moskitier, rolet tekstylnych, czeka nie tylko duża zmiana, ale przede wszystkim wiele korzyści. Już samo odejście od papierowych list kompletacyjnych zaoszczędzi 7-8 godzin dziennie, a nowy system pozwoli na pełną kontrolę procesów i stworzy jasny obraz zadań do wykonania w magazynie. Wraz z wdrożeniem WMS usprawniona zostanie kwestia obsługi stałych nośników do przechowywania towaru wykorzystywanych wewnątrz magazynu, która do tej pory stanowiła duże wyzwanie.

Około 95 procent całej produkcji stanowi towar dłużycowy przechowywany w stalowych koszach. Tego typu nośników jest łącznie ponad 7 tysięcy. Nośniki te krążą pomiędzy Zakładem a Klientami i Kooperantami. Nowa funkcjonalność da pełną kontrolę nad nośnikami poprzez nadanie każdemu z nich unikalnego ID.

– System Astro WMS® będzie obsługiwał ten proces w specjalnym module Container Unit. Dzięki wdrożeniu tej funkcjonalności w połączeniu z dodatkową aplikacją, pozwalającą na ewidencję nośników podczas dostaw u Klientów zakładamy radykalną poprawę rotacji nośników i oszczędności związane z zakupem nowych – mówi Arkadiusz Zawadziński, Kierownik Projektu w Aluprof S.A. w Opolu.

Dodatkowa funkcjonalność, która zredukuje nakład pracy i poprawi wydajność, to moduł Slotting odpowiadający za proces analizy oraz automatycznej korekty rozlokowania towaru w magazynie. Kolejnym udogodnieniem, z którego skorzysta Aluprof, jest narzędzie Performance Manager ułatwiające osobom zarządzającym magazynem podejmowanie szybkich decyzji dotyczących zarządzania wydajnością na podstawie informacji przekazywanych do systemu w czasie rzeczywistym, jak np. obłożenie pracą czy kalkulacje średniej prędkości realizacji zadań w poszczególnych procesach.

Warty uwagi jest również sam sposób wdrożenia systemu Astro WMS®. Zastosowano podejście nawiązujące do zwinnego zarządzania projektem (ang. agile project management), które zakłada dostarczenie rozwiązania w sposób iteracyjny. Wymaga to ścisłej współpracy i większej elastyczności niż przy podejściu tradycyjnym, ale dzięki temu pracownicy mają okazję lepiej zapoznać się z systemem i być w pełni przygotowanym na etap startu produkcyjnego. Zakres implementacji Astro WMS® jest bardzo rozległy i wymaga dużych nakładów pracy oraz czasu poświęconego na analizę i konfigurację procesów.

– Dlatego system będzie dostarczamy do Klienta trzyetapowo, co pozwala nam skoncentrować się najpierw na obszarach najważniejszych i najtrudniejszych, aby w trakcie realizacji zminimalizować ryzyko niepowodzenia – tłumaczy Michał Chechłacz, Project Manager w Consafe Logistics. 

Ponadto tego typu podejście stwarza możliwości zaangażowania pracowników już we wstępnej fazie wdrożenia. Wspólnie z firmą Aluprof dostawca WMS Consafe Logistics planują szeroko zakrojoną akcję komunikacyjną skierowaną do pracowników, jak np. umieszczenie stacji demo z Astro WMS® dostępnej dla wszystkich – tak, aby każdy mógł zapoznać się z działaniem systemu krok po kroku

Wdrożenie Astro WMS® poprzedziła analiza funkcjonalna i techniczna wymagań opolskiego zakładu. Obecnie realizowany jest drugi etap implementacji, pierwszy został zakończony we wrześniu 2019 roku.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Tokarska, Consafe Logistics, 508 031 333, magdalena.tokarska@consafelogistics.com

Bożena Ryszka, Aluprof S.A., 728 486 290, bryszka@grupakety.com

Informacje Consafe Logistics:
Consafe Logistics jest wiodącym w Europie dostawcą rozwiązań informatycznych do zarządzania magazynem. Wysokiej klasy system Astro WMS® tworzy przewagę konkurencyjną i pomaga firmom na całym świecie w osiąganiu sukcesów rynkowych. Nasze bogate doświadczenie i doskonałą znajomość rynku łączymy z praktyczną wiedzą z zakresu magazynowania. Rozpoznajemy potrzeby klientów, dla których opracowujemy i wdrażamy dopasowane rozwiązania IT. Zmniejszamy koszty zwiększając wydajność oraz poprawiając jakość obsługi klienta w magazynach o różnym stopniu zautomatyzowania. Blisko 400 naszych pracowników w 5 europejskich biurach pomaga klientom w 35 krajach lepiej zarządzać magazynami i centrami dystrybucyjnymi. Mamy za sobą ponad 500 wdrożeń, co pozycjonuje nas w czołówce dostawców WMS.  https://www.consafelogistics.com/pl/

Informacje Aluprof
Firma Aluprof, należąca do Grupy Kapitałowej Kęty S.A., to jeden z wiodących, europejskich dystrybutorów systemów aluminiowych, który wykorzystuje aluminium w projektowanych systemach okiennych, drzwiowych, fasadowych oraz systemach rolet, które oprócz wysokiego stopnia funkcjonalności i estetyki spełniają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i charakteryzują się właściwościami z zakresu ochrony antywłamaniowej i przeciwpożarowej. Dzięki unikatowym rozwiązaniom, oferowane produkty sprawdzają się zarówno w budownictwie komercyjnym, jak i prywatnym, także energooszczędnym.

Zlokalizowane w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie zakłady Aluprof SA dysponują ponad 220 tys. m² powierzchni i nowoczesnym parkiem maszynowym, w tym m.in. automatycznymi lakierniami pionowymi i poziomymi, liniami do automatycznego zespalania profili aluminiowych, liniami do produkcji profili roletowych oraz skrzynek czy nowoczesnym Centrum Badań i Innowacji., gdzie badane są różnego rodzaju konstrukcje. Roczne przychody ze sprzedaży Aluprof SA przekraczają 297 mln EUR. Eksport stanowi około 40% ogólnej sprzedaży. Spółka zatrudnia obecnie ponad 2200 pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*