Zastosowanie rozwiązań informatycznych DSR 4FACTORYw fabryce Farm Frites Poland

Tekst powstał we współpracy z portalem „Fabryki w Polsce”.

Menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie w dużych firmach sektora spożywczego muszą liczyć się z ciągłą zmiennością otoczenia wahań cen, surowców, kursów walut czy niepewności plonów
i jakości surowca. Najważniejszymi wyzwaniami stają się śledzenie rentowności produkcji i zapewnienie norm jakościowych. Żeby odpowiednio zaplanować pracę takiej fabryki potrzebne są zaawansowane systemy informatyczne. W jaki sposób pomagają one w produkcji? Zobaczymy na przykładzie Farm Frites Poland w Lęborku, który dostarcza frytki do całej sieci McDonald’s w Polsce i 10 innych krajach Europy. Dostawcą rozwiązań informatycznych jest tu firma DSR z Wrocławia.

DSR tworzy narzędzia, które pomagają firmom produkcyjnym odpowiadać na potrzeby rynku, dzięki dostarczaniu precyzyjnej, przejrzystej informacji o sytuacji biznesu. Rozwiązania te doskonale wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0. Rozwój firmy Farm Frites od lat koncentruje doskonalenie procesów biznesowych i efektywnego wykorzystania produkcji na rozwiązaniach DSR 4FACTORY – mówi Kinga Frączyk, Account Manager w DSR SA.

Farm Frites Poland zajmuje się przetwórstwem ziemniaków. Produkcja odbywa się na 3 liniach. Wytwarzane są tu frytki mrożone, placki ziemniaczane mrożone oraz płatki ziemniaczane, z których produkuje się chipsy. Na samej linii do frytek w ciągu godziny produkuje się około 15 ton gotowego produktu.

Z punktu widzenia konsumenta proces produkcji frytek wydaje się prosty. Wyzwaniem jest jednak skala produkcji oraz kontrola przebiegu całego procesu. Jak bardzo się on różni od przygotowania frytek w warunkach domowych, niech zobrazuje nam etap przygotowania surowca. W zakładzie obranie pół tony ziemniaków zajmuje około 10 sekund.

To chyba jest największa zagadka i ciekawostka. W jaki sposób obrać tak dużą ilość ziemniaków? My używamy do tego takiej obieraczki parowej, używamy bardzo wysokiego ciśnienia, pary, około 20 bar, po to, żeby w bardzo szybki sposób obrać ziemniaki – tłumaczy Karol Ptach, Szef ds. Rozwoju Technologii w Farm Frites Poland.

Jednym z największych wyzwań jest tu zmienność surowca, który pochodzi od różnych dostawców i różnie się zachowuje w czasie. Sztuką jest dostarczenie takiego samego produktu, niezależnie od miejsca zamówienia czy pory roku. Zatem na każdym etapie produkcji sprawdzana jest jakość, a dane dotyczące parametrów wyrobów wprowadzane są do systemu.

Pozwala to podejmować decyzje dotyczące odpowiedniego skorygowania procesu, tak, aby finalny produkt odpowiadał wymaganiom zamawiającego. Najczęstszym sposobem kontroli i poprawy efektywności działania jest zintegrowanie procesów biznesowych za pomocą specjalistycznych systemów informatycznych.

Kluczowym rozwiązaniem w firmie Farm Frites Poland jest system klasy ERP 4FACTORY – QAD Enterprise Applications.Wszystkie obszary operacyjne, zdarzenia w tych obszarach operacyjnych, rejestrowane są w systemie QAD, czyli zarówno produkcja, następnie pakowanie produktu, składowanie w chłodni, dystrybucja do magazynów zewnętrznych oraz cały obszar finansowy – dodaje Dariusz Wierzbicki, Dyrektor ds. Informatyki w Farm Frites Poland.

W firmie funkcjonują też dodatkowe, zintegrowane z QAD, zaawansowane systemy wspierające poszczególne obszary działania fabryki. Większość operacji produkcyjnych i magazynowych jest rejestrowana automatycznie, poprzez integrację systemu QAD z automatyką przemysłową.

Uzupełnieniem systemu QAD w zakresie planowania produkcji jest system klasy APS 4FACTORY, który posiadamy w naszej firmie, służy nam on do planowania produkcji na wszystkich liniach produkcyjnych, które posiadamy. Korzyści, które mamy z jego posiadania, to pełna kontrola nad dostępnością materiałów oraz czasu produkcyjnego, niezbędnego do wykonania określonej produkcji – wskazuje Tadeusz Szkudlarek, Szef Logistyki w Farm Frites Poland.

Za pomocą systemu APS 4FACTORY tworzona jest sekwencja produkcji. Program wyznacza które operacje, kiedy, i na jakiej linii muszą zostać wykonane, żeby wszystkie zlecenia zrealizować w terminie. Uwzględniane są przy tym wszystkie zdefiniowane ograniczenia w procesie produkcji. Wśród nich możemy wyróżnić dostępne wydajności maszyn czy dostępność personelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*