Czym charakteryzuje się zaawansowany i elastyczny system produkcyjny?

Rodzaje systemów produkcyjnych

Przemysł produkcyjny stale się rozwija, co wymaga od producentów szybkiego reagowania na zmiany w branży i silnego zaangażowania w efektywność w każdym aspekcie działalności, aby pozostać konkurencyjnym. Zaawansowana produkcja odnosi się do wykorzystania innowacyjnych technologii do tworzenia nowych produktów, udoskonalania istniejących produktów i wykonywania czynności produkcyjnych, które poprawią jakość i proces produkcji w celu zapewnienia producentom przewagi konkurencyjnej. Większość ludzi wyobraża sobie miejsce pracy w firmie produkcyjnej jako fabrykę, w której surowce są przetwarzane na gotowy produkt za pomocą zmechanizowanych i ręcznych technik produkcyjnych. Jest to tradycyjna produkcja, która opiera się na wykorzystaniu linii produkcyjnych oferujących niewielką lub żadną elastyczność. Produkty, takie jak stal i części samochodowe są najczęściej uważane za te, które są wytwarzane tradycyjnie, ale jednak potrafią szybko wdrażać innowacyjne i zaawansowane technologie. Zaawansowana produkcja, jednakże, jest bardziej wyrafinowanym rodzajem produkcji, zazwyczaj bliżej związanym z takimi branżami jak lotnicza, medyczna i farmaceutyczna. Zaawansowana produkcja charakteryzują odpowiednie nakłady na badania i rozwój, zaawansowane umiejętności i wiedza pracowników, skalowane oraz dynamiczne i elastyczne procesy produkcyjne FMS (ang. Flexible Manufacturing System).

Celem zaawansowanego systemu produkcji jest zwiększenie produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, jakości, zdolności reagowania na zmiany rynkowe i elastyczności. Zaawansowana produkcja ma również na celu skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, zmniejszenie zapasów materiałów, ich wartości oraz ilości jednostkowych. W obliczu rosnącej popularności produkcji cyfrowej, wdrożenie oprogramowania zaawansowanej produkcji jest obecnie niezbędne do osiągnięcia sukcesu każdej firmy produkcyjnej.

Przykłady zaawansowanych technologii produkcyjnych

Lista zaawansowanych technologii produkcyjnych jest obszerna i obejmuje m.in. takie obszary jak:

W przypadku zastosowania automatyki i robotyki otrzymujemy np. możliwość podnoszenie większych ciężarów, bardziej precyzyjne i dokładne ruchy robocze w dodatku łatwe do powtórzenia w dużej liczbie jednostek produkcyjnych. Automaty i roboty są również bardzo pomocne przy wykonywaniu bardziej niebezpiecznych zadań.

Metody wytwarzania addytywnego, takie jak druk 3D, selektywne spiekanie laserowe (ang. PDF, Powder Bed Fusion) czy modelowanie z osadzaniem topionego materiału (ang. FDM, Fused Deposition Modelling) są w stanie tworzyć bardzo złożone konstrukcje. Pomaga to producentom zmniejszyć liczbę możliwych punktów awarii w systemie, jednocześnie zmniejszając wagę, złożoność prac, problemy z odprowadzaniem ciepła i wiele innych czynników spowalniających produkcje.

Integracja sieciowa i informatyczna zwana internetem rzeczy (ang. IoT, Internet of Things) pozwala na dostęp do internetu we wszystkich aspektach produkcji, zapewniając natychmiastowe powiadomienie w przypadku wystąpienia problemu. Integracja ta pomaga producentom w dokonywaniu napraw prewencyjnych zamiast napraw reaktywnych, oszczędzając ich czas i pieniądze.

Każdy z tych zaawansowanych procesów produkcyjnych odgrywa więc cenną rolę w pomaganiu producentom w bezpieczniejszej i wydajniejszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*