Czy IT jest gotowe na branżę spożywczą?

Gałąź przemysłowa zwana branżą spożywczą jest bardzo szerokim obszarem. Według klasyfikacji PKD w ramach działów 10 i 11 mamy przeszło 30 symboli PKD. Zatem gdybyśmy mieli uogólnić wymogi, jakie powinien spełniać system ERP dedykowany do wszystkich z nich, nie byłoby to łatwe do wykonania. Niemniej jednak możemy wskazać kilka istotnych funkcjonalności, którymi system ERP powinien się cechować.


Przemysław Boniecki,
Principal Business Consultant CPIM®,
DSR S.A.

1. Wiele poziomów planowania – system musi umożliwiać planowanie w różnych horyzontach czasu. Od długookresowego planowania zwanego S&OP (Sales and Operations Planning), przez średniookresowe budowanie głównych planów produkcji wraz z planowanie potrzeb materiałowych (MRP) aż do szczegółowego harmonogramowania produkcji (dzień / zmiana / maszyna / linia)

2. Zarządzanie popytem – element krytyczny do wspierania wyżej wspomnianego planowania produkcji. System ERP powinien posiadać funkcje do wspierania zarówno prognozowania jak i planowania popytu.

3. Zarządzanie promocjami – szczególnie przy współpracy z partnerami typu sieci handlowe (w tzw. kanale nowoczesnym) funkcjonalność jest bardzo pożądana. Z punktu widzenia realizacji produkcji czy wysyłek, odpowiednio wczesne informowanie w firmie o akcjach promocyjnych czy gazetkach, pozwala bezproblemowa ich obsługę.

4. Zarządzanie jakością – z uwagi na obowiązujące przepisy (zarówno krajowe jak i zagraniczne) wymagany jest szczególny nadzór nad komponentami do produkcji jak i samymi produktami. Nadzór ten nie możę się jedynie ograniczać do „karteczek” – kwarantanna, wstrzymany czy dopuszczony, ale powinien pozwalać na zapisywanie istotnych parametrów surowca / produktu z dokładnością do partii (czy serii) produkcyjnej a także na zbieranie niezbędnej dokumentacji (np. certyfikaty dopuszczenia)

5. Śledzenie partii – w nawiązaniu do powyższego punktu, w większości firm produkcyjnych z branży spożywczej istotne jest oznaczanie surowców / półproduktów i wyrobów odpowiednimi numerami partii. Numery te powinny być wykorzystywane w całym procesie od wejścia surowca do wyjścia wyrobu. Umożliwia to bowiem szybkie prześledzenie z czego dany wyrób został wykonany oraz gdzie dany surowiec został wykorzystany.

6. Elektroniczna wymiana danych – przy współpracy z sieciami, bardzo ważna jest możliwość wprowadzania dokumentów do systemu w sposób automatyczny oraz wysyłania do partnerów dokumentów w postaci elektronicznej. Przykładami takich dokumentów mogą być: zamówienia, potwierdzenia wysyłki wraz z awizacją, faktury i inne.

7. Zarządzanie datami ważności – kluczowy element w branży spożywczej. Funkcjonalność ta powinna, jako niezbędne minimum, blokować zużywanie do produkcji surowców z datą przeterminowaną czy wysyłanie do klientów wyrobów przeterminowanych. Dodatkową wymaganą funkcjonalnością jest zarządzanie datami ważności w kontekście umów i wysyłek do klientów. Wymagania stawiane firmom produkcyjnym przez odbiorców są takie, iż produkt dostarczony musi spełniać wymóg np. pozostające co najmniej 70% okresu ważności danego produktu w stosunku do całkowitego okresu ważności.

8. Zarządzanie wersjami i substytutami – w procesie sprzedaży musimy mieć pełną identyfikację, jaki produkt wysyłamy do danego klienta. Możemy mieć bowiem wyprodukowane napoje w zgrzewkach standardowych oraz napoje w zgrzewkach promocyjnych (np. wersja świąteczna). Jeden i drugi może posiadać ten sam kod EAN, a my powinniśmy wiedzieć, którą wersję wysłać. Podobnie ma się sprawa z substytutami. Mamy produkt w małym opakowaniu (lub produkt zbliżony), a klient chce w dużym. Posiadając odpowiednią funkcjonalność w systemie ERP, możemy zarządzić sprzedażą substytutu.

Nowości w systemach ERP

Najistotniejszą innowacją na rynku ERP wymuszoną przez konieczność szybkich reakcji firm produkcyjnych na zmiany na rynku jest możliwość wyboru sposobu instalacji i użytkowania systemu czyli rozwiązania w chmurze, na własnych serwerach (on premise) lub mieszanego. Ważnym elementem jest też elastyczność systemu, dająca możliwość jego rozwoju wraz z rozwojem firmy go użytkującej .


Tomasz Stefaniak ,
CEO / Członek Zarządu,
7Technology

9. Integracja systemowa.
ERP dedykowany dla branży spożywczej przede wszystkim powinien uwzględniać integrację systemową z specyficznymi dla tej branży urządzeniami produkcyjnymi, np. z systemami wagowymi i etykietującymi, skanerami kodów kreskowych, terminalami, a w przypadku zakładów mięsnych z urządzeniami do badania mięsności.

Ważne jest by system informatyczny wspierał pracę zakładów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami HACCP, czy międzynarodowymi standardami BRC i IFS, dotyczącymi możliwości pełnego śledzenia partii, od przyjęcia surowca, po wydanie gotowego produktu. To kwestie bezpieczeństwa produkcji. Przy produkcji rolno-spożywczej niezwykle ważna jest też sprawozdawczość do instytucji nadzorujących, takich jak ARiMR, czyli łatwość generowania rozmaitych zestawień. Funkcje te najczęściej spełnia dedykowana aplikacja MES, który jest swego rodzaju nakładką na gotowe systemy ERP.

Nowości w systemach ERP

W 2017 wdrożyliśmy w obszarze aplikacji 7MES dla zakładów mięsnych nowatorskie rozwiązania służące do kontrolingu wydajności linii rozbiorowej, umożliwiające opracowywanie precyzyjnych kalkulacji rozbiorowych. Mogę się też pochwalić ostatnią aktualizacją naszych systemów, czyli precyzyjnymi mechanizmami rozliczania pracy pracowników, poprawiającymi znacznie wydajność pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*