PERSPEKTYWY ERP 2019: QAD & DSR 4FACTORY.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DSR W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ ERP W 2018 ROKU ORAZ KIERUNKI ROZWOJU W 2019 R.

Miniony rok w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych zaznaczył się dużą mobilizacją przedsiębiorstw w poszukiwaniu narzędzi, które pomogą im utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję rynkową.

 

Z jednej strony sprzyja temu bardzo mocny rozwój technologii, dzięki której możliwe jest opomiarowanie procesów, zebranie i przetworzenie ogromu informacji, uzyskując w ten sposób już nie tylko pełną informację o stanie bieżącym, ale również możliwość zaawansowanego harmonogramowania produkcji, prognozowania popytu, aktywnego przeciwdziałania awariom parku maszynowego etc. I co bardzo ważne wszystkie te korzyści jako efekt toczącej się rewolucji technologicznej stają się dostępne dla polskich przedsiębiorstw za ułamek kwot, w odniesieniu do tych które kosztowałyby takie inwestycje 5-10 lat temu.

Z drugiej strony sytuacja geopolityczna i ekonomiczna na świecie budzi coraz większe zagrożenie pojawieniem się kolejnego kryzysu gospodarczego. Jednak dla bardzo wielu przedsiębiorstw paradoksalnie nie jest to pretekst, by wstrzymać inwestycje, lecz wręcz przeciwnie: jest impulsem, by dokonać jak najszybciej korekt w swoich procesach, podnosząc wydajność i eliminując marnotrawstwo, rozbudowując funkcjonalności w używanym przez nich oprogramowaniu ERP, tak, by być przygotowanym na konkurencję w potencjalnie trudniejszych warunkach.

Paweł Daszkiewicz
Dyrektor ds. Realizacji Usług, DSR S.A.
https://www.dsr.com.pl/

Tak zarysowane trendy znalazły swoje potwierdzenie w projektach realizowanych przez DSR S.A. w roku 2018. We wszystkich przedsięwzięciach nasi klienci niezależnie od tego, czy wdrażali pierwszy raz oprogramowanie QAD Enterprise Applications, czy uaktualniali wcześniej używaną wersję do najnowszej, byli zainteresowani tym, by w trakcie wdrożenia zoptymalizować wszystkie kluczowe procesy w firmie. Często pierwszy raz były wprowadzane narzędzia do rejestrowania danych o postępie produkcji bezpośrednio na halach produkcyjnych – zarówno przez opomiarowanie parku maszynowego, jak i wpis danych na panelach przez operatorów maszyn. Wielu klientów decydowało się objąć wdrożeniem, pomijane przez wiele lat w informatyzacji, procesy utrzymania ruchu. Standardem staje się również obsługa magazynów z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych czy technologii RFID. Normą stało się również uruchamianie narzędzi do zaawansowanego harmonogramowania produkcji bazującego na spływających online informacjach o poziomie realizacji wcześniej podjętych zleceń i wszelkich danych o wykorzystywanych zasobach.

Warto podkreślić, że firma QAD Inc, w kolejnych wersjach oprogramowania QAD Enterprise Applications nie tylko rozbudowuje funkcjonalności rozumiane jako „bazowy ERP”, ale przede wszystkim tworzy platformę technologiczną dla rejestracji, przetwarzania i interpretacji wszystkich danych, które istotne są w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Z tegotytułu w 2019 roku najnowsza wersja funkcjonuje pod nową nazwą QAD Enterprise Platform. Może też funkcjonować zarówno w wersji on-premise, jak i w wersji chmurowej. Najmocniej rozwijaną od trzech lat częścią platformy są moduły Automation Solutions, dla których jeden z działów R&D firmy QAD Inc. umiejscowiony jest w Polsce. Taki układ zapewnia duży komfort naszym klientom, którzy z jednej strony mają dostęp do najnowszej technologii rozwijanej w duchu Industry 4.0 przez QAD Inc., a z drugiej strony może liczyć na dostosowywanie oprogramowania pod lokalne wymagania przez firmę DSR S.A.

Wyraźnym trendem, który zaczyna się zarysowywać w rozmowach, które aktualnie prowadzimy z naszymi klientami, jest zainteresowanie rozwiązaniem hybrydowym, w którym wciąż jeszcze główny silnik oprogramowania ERP jest umiejscowiony na serwerze klienta, ale rozszerzające moduły, połączone we wspólnej platformie szyną danych, umiejscowione są w chmurze. Takie rozwiązanie jest o tyle interesujące, że pozwala korzystać z dużych mocy obliczeniowych, a jednocześnie newralgiczne dane mieć pod pełną kontrolą na swoim serwerze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*